Godalstunet 18I
4015 STAVANGER

Godalstunet 18I, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Godalstunet 18I, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 991 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 405 Strømvig
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Godalstunet

Godalstunet er ein veg i Stavanger kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Godalstunet 8 4015 STAVANGER 58.9550, 5.7504 54 / 298
Godalstunet 10 4015 STAVANGER 58.9552, 5.7509 54 / 997
Godalstunet 12 4015 STAVANGER 58.9553, 5.7512 54 / 993
Godalstunet 13A 4015 STAVANGER 58.9554, 5.7522 54 / 991
Godalstunet 13B 4015 STAVANGER 58.9554, 5.7522 54 / 991
Godalstunet 14 4015 STAVANGER 58.9554, 5.7515 54 / 1003
Godalstunet 15A 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7519 54 / 991
Godalstunet 15B 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7519 54 / 991
Godalstunet 15C 4015 STAVANGER 58.9556, 5.7519 54 / 991
Godalstunet 15D 4015 STAVANGER 58.9557, 5.7519 54 / 991
Godalstunet 16A 4015 STAVANGER 58.9556, 5.7514 54 / 991
Godalstunet 16B 4015 STAVANGER 58.9556, 5.7512 54 / 991
Godalstunet 16C 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7511 54 / 991
Godalstunet 16D 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7509 54 / 991
Godalstunet 16E 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7508 54 / 991
Godalstunet 16F 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7507 54 / 991
Godalstunet 16G 4015 STAVANGER 58.9556, 5.7513 54 / 991
Godalstunet 16H 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7512 54 / 991
Godalstunet 16I 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7511 54 / 991
Godalstunet 17A 4015 STAVANGER 58.9558, 5.7516 54 / 991
Godalstunet 17B 4015 STAVANGER 58.9558, 5.7516 54 / 991
Godalstunet 17C 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7514 54 / 991
Godalstunet 17D 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7513 54 / 991
Godalstunet 17E 4015 STAVANGER 58.9558, 5.7516 54 / 991
Godalstunet 17F 4015 STAVANGER 58.9558, 5.7515 54 / 991
Godalstunet 17G 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7514 54 / 991
Godalstunet 17H 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7512 54 / 991
Godalstunet 18A 4015 STAVANGER 58.9556, 5.7506 54 / 991
Godalstunet 18B 4015 STAVANGER 58.9557, 5.7505 54 / 991
Godalstunet 18C 4015 STAVANGER 58.9557, 5.7504 54 / 991
Godalstunet 18D 4015 STAVANGER 58.9558, 5.7504 54 / 991
Godalstunet 18E 4015 STAVANGER 58.9558, 5.7503 54 / 991
Godalstunet 18F 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7502 54 / 991
Godalstunet 18G 4015 STAVANGER 58.9558, 5.7504 54 / 991
Godalstunet 18H 4015 STAVANGER 58.9558, 5.7503 54 / 991
Godalstunet 18I 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7502 54 / 991
Godalstunet 19A 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7505 54 / 991
Godalstunet 19B 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7507 54 / 991
Godalstunet 19C 4015 STAVANGER 58.9560, 5.7507 54 / 991
Godalstunet 19D 4015 STAVANGER 58.9560, 5.7509 54 / 991
Godalstunet 19E 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7506 54 / 991
Godalstunet 19F 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7507 54 / 991

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken