Stolen 14
4015 STAVANGER

Stolen 14, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stolen 14, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 974 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 405 Strømvig
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Stolen

Stolen er ein veg i Stavanger kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stolen 2 4015 STAVANGER 58.9548, 5.7526 54 / 847
Stolen 2A 4015 STAVANGER 58.9548, 5.7528 54 / 863
Stolen 4 4015 STAVANGER 58.9547, 5.7529 54 / 734
Stolen 6A 4015 STAVANGER 58.9545, 5.7528 54 / 1062
Stolen 6B 4015 STAVANGER 58.9545, 5.7531 54 / 735
Stolen 8 4015 STAVANGER 58.9544, 5.7534 54 / 737
Stolen 10 4015 STAVANGER 58.9543, 5.7530 54 / 972
Stolen 11 4015 STAVANGER 58.9536, 5.7530 54 / 739
Stolen 12 4015 STAVANGER 58.9542, 5.7531 54 / 973
Stolen 14 4015 STAVANGER 58.9540, 5.7531 54 / 974
Stolen 16 4015 STAVANGER 58.9541, 5.7535 54 / 738
Stolen 18 4015 STAVANGER 58.9540, 5.7537 54 / 922
Stolen 20 4015 STAVANGER 58.9539, 5.7533 54 / 975
Stolen 22 4015 STAVANGER 58.9536, 5.7533 54 / 870
Stolen 24 4015 STAVANGER 58.9534, 5.7533 54 / 1023
Stolen 26 4015 STAVANGER 58.9533, 5.7536 54 / 1023
Stolen 28 4015 STAVANGER 58.9533, 5.7535 54 / 1031

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken