Seiavigveien 16
4076 VASSØY

Seiavigveien 16, 4076 VASSØY er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Seiavigveien 16, 4076 VASSØY:

  • Postnummer: 4076 VASSØY
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 400 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1105 Vassøy
  • Valkrins: 14 Vassøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Vassøy

Seiavigveien

Seiavigveien er ein veg i Stavanger kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Seiavigveien 6 4076 VASSØY 58.9953, 5.7892 4 / 151
Seiavigveien 7 4076 VASSØY 58.9946, 5.7889 4 / 53
Seiavigveien 14 4076 VASSØY 58.9960, 5.7897 4 / 136
Seiavigveien 16 4076 VASSØY 58.9957, 5.7898 4 / 400
Seiavigveien 20 4076 VASSØY 58.9954, 5.7899 4 / 398
Seiavigveien 29 4076 VASSØY 58.9949, 5.7896 4 / 120
Seiavigveien 31 4076 VASSØY 58.9951, 5.7898 4 / 396
Seiavigveien 33 4076 VASSØY 58.9952, 5.7902 4 / 158
Seiavigveien 35 4076 VASSØY 58.9952, 5.7904 4 / 158

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken