Nesahaugen 4
4076 VASSØY

Nesahaugen 4, 4076 VASSØY er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nesahaugen 4, 4076 VASSØY:

  • Postnummer: 4076 VASSØY
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 74 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1105 Vassøy
  • Valkrins: 14 Vassøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Vassøy

Nesahaugen

Nesahaugen er ein veg i Stavanger kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nesahaugen 1 4076 VASSØY 58.9972, 5.7841 4 / 294
Nesahaugen 2 4076 VASSØY 58.9969, 5.7846 4 / 587
Nesahaugen 3 4076 VASSØY 58.9972, 5.7838 4 / 111
Nesahaugen 4 4076 VASSØY 58.9969, 5.7843 4 / 74
Nesahaugen 5 4076 VASSØY 58.9975, 5.7839 4 / 295
Nesahaugen 7 4076 VASSØY 58.9976, 5.7833 4 / 296
Nesahaugen 17 4076 VASSØY 58.9972, 5.7827 4 / 379
Nesahaugen 19 4076 VASSØY 58.9972, 5.7831 4 / 380
Nesahaugen 23A 4076 VASSØY 58.9971, 5.7824 4 / 644
Nesahaugen 23B 4076 VASSØY 58.9972, 5.7824 4 / 644
Nesahaugen 25 4076 VASSØY 58.9970, 5.7822 4 / 643
Nesahaugen 27 4076 VASSØY 58.9970, 5.7819 4 / 586
Nesahaugen 29 4076 VASSØY 58.9968, 5.7820 4 / 642
Nesahaugen 31 4076 VASSØY 58.9966, 5.7820 4 / 588
Nesahaugen 33 4076 VASSØY 58.9966, 5.7824 4 / 648
Nesahaugen 37 4076 VASSØY 58.9968, 5.7828 4 / 263
Nesahaugen 39A 4076 VASSØY 58.9966, 5.7828 4 / 649
Nesahaugen 39B 4076 VASSØY 58.9966, 5.7828 4 / 649
Nesahaugen 40 4076 VASSØY 58.9960, 5.7836 4 / 128
Nesahaugen 41A 4076 VASSØY 58.9963, 5.7828 4 / 50
Nesahaugen 41B 4076 VASSØY 58.9963, 5.7828 4 / 50
Nesahaugen 42 4076 VASSØY 58.9960, 5.7831 4 / 285
Nesahaugen 45 4076 VASSØY 58.9960, 5.7827 4 / 208
Nesahaugen 47 4076 VASSØY 58.9956, 5.7827 4 / 126
Nesahaugen 49 4076 VASSØY 58.9955, 5.7826 4 / 126

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken