Bjerkreimsgata 30
4015 STAVANGER

Bjerkreimsgata 30, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjerkreimsgata 30, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 33 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 402 Midjord
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Bjerkreimsgata

Bjerkreimsgata er ei gate i Stavanger kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 30.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjerkreimsgata 2A 4015 STAVANGER 58.9641, 5.7606 54 / 20
Bjerkreimsgata 2B 4015 STAVANGER 58.9641, 5.7607 54 / 20
Bjerkreimsgata 4 4015 STAVANGER 58.9639, 5.7607 54 / 21
Bjerkreimsgata 5 4015 STAVANGER 58.9646, 5.7602 54 / 19
Bjerkreimsgata 6 4015 STAVANGER 58.9637, 5.7606 54 / 22
Bjerkreimsgata 7 4015 STAVANGER 58.9644, 5.7602 54 / 19
Bjerkreimsgata 9 4015 STAVANGER 58.9642, 5.7603 54 / 19
Bjerkreimsgata 10 4015 STAVANGER 58.9635, 5.7605 54 / 23
Bjerkreimsgata 11 4015 STAVANGER 58.9639, 5.7602 54 / 694
Bjerkreimsgata 13 4015 STAVANGER 58.9637, 5.7602 54 / 694
Bjerkreimsgata 15 4015 STAVANGER 58.9636, 5.7601 54 / 694
Bjerkreimsgata 17 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7600 54 / 24
Bjerkreimsgata 18 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7604 54 / 25
Bjerkreimsgata 19 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7600 54 / 26
Bjerkreimsgata 20 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7604 54 / 27
Bjerkreimsgata 21 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7599 54 / 28
Bjerkreimsgata 22 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7604 54 / 29
Bjerkreimsgata 24 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7604 54 / 31
Bjerkreimsgata 26 4015 STAVANGER 58.9624, 5.7604 54 / 32
Bjerkreimsgata 28 4015 STAVANGER 58.9623, 5.7605 54 / 33
Bjerkreimsgata 30 4015 STAVANGER 58.9623, 5.7606 54 / 33

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken