Nordstrandveien 5
4076 VASSØY

Nordstrandveien 5, 4076 VASSØY er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordstrandveien 5, 4076 VASSØY:

  • Postnummer: 4076 VASSØY
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 113 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1105 Vassøy
  • Valkrins: 14 Vassøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Vassøy

Nordstrandveien

Nordstrandveien er ein veg i Stavanger kommune med 72 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 140.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordstrandveien 5 4076 VASSØY 58.9990, 5.7857 4 / 113
Nordstrandveien 8 4076 VASSØY 58.9990, 5.7834 4 / 28
Nordstrandveien 10 4076 VASSØY 58.9991, 5.7828 4 / 78
Nordstrandveien 11 4076 VASSØY 58.9993, 5.7852 4 / 246
Nordstrandveien 12 4076 VASSØY 58.9992, 5.7831 4 / 221
Nordstrandveien 13 4076 VASSØY 58.9993, 5.7848 4 / 245
Nordstrandveien 14 4076 VASSØY 58.9994, 5.7838 4 / 222
Nordstrandveien 16 4076 VASSØY 58.9995, 5.7836 4 / 226
Nordstrandveien 17 4076 VASSØY 58.9993, 5.7843 4 / 595
Nordstrandveien 18 4076 VASSØY 58.9994, 5.7829 4 / 736
Nordstrandveien 19 4076 VASSØY 58.9996, 5.7845 4 / 142
Nordstrandveien 20 4076 VASSØY 58.9996, 5.7823 4 / 112
Nordstrandveien 24 4076 VASSØY 58.9998, 5.7829 4 / 145
Nordstrandveien 25 4076 VASSØY 58.9998, 5.7842 4 / 27
Nordstrandveien 26 4076 VASSØY 58.9998, 5.7835 4 / 258
Nordstrandveien 28 4076 VASSØY 58.9997, 5.7818 4 / 413
Nordstrandveien 29 4076 VASSØY 59.0002, 5.7844 4 / 55
Nordstrandveien 30 4076 VASSØY 59.0003, 5.7817 4 / 105
Nordstrandveien 31 4076 VASSØY 59.0005, 5.7841 4 / 349
Nordstrandveien 32 4076 VASSØY 59.0001, 5.7822 4 / 210
Nordstrandveien 33 4076 VASSØY 59.0004, 5.7846 4 / 350
Nordstrandveien 35 4076 VASSØY 59.0006, 5.7846 4 / 268
Nordstrandveien 38 4076 VASSØY 59.0000, 5.7826 4 / 250
Nordstrandveien 39 4076 VASSØY 59.0010, 5.7844 4 / 403
Nordstrandveien 40 4076 VASSØY 59.0002, 5.7831 4 / 249
Nordstrandveien 41 4076 VASSØY 59.0013, 5.7844 4 / 239
Nordstrandveien 44 4076 VASSØY 59.0002, 5.7834 4 / 79
Nordstrandveien 45 4076 VASSØY 59.0012, 5.7854 4 / 216
Nordstrandveien 46A 4076 VASSØY 59.0004, 5.7825 4 / 320
Nordstrandveien 46B 4076 VASSØY 59.0004, 5.7825 4 / 320
Nordstrandveien 47 4076 VASSØY 59.0015, 5.7854 4 / 319
Nordstrandveien 48 4076 VASSØY 59.0005, 5.7830 4 / 331
Nordstrandveien 49 4076 VASSØY 59.0015, 5.7852 4 / 318
Nordstrandveien 50 4076 VASSØY 59.0005, 5.7818 4 / 420
Nordstrandveien 51 4076 VASSØY 59.0014, 5.7849 4 / 317
Nordstrandveien 53 4076 VASSØY 59.0015, 5.7845 4 / 288
Nordstrandveien 54 4076 VASSØY 59.0006, 5.7838 4 / 348
Nordstrandveien 55 4076 VASSØY 59.0016, 5.7846 4 / 310
Nordstrandveien 56 4076 VASSØY 59.0005, 5.7834 4 / 346
Nordstrandveien 58 4076 VASSØY 59.0007, 5.7829 4 / 345
Nordstrandveien 61 4076 VASSØY 59.0019, 1,000.0000 4 / 571
Nordstrandveien 62 4076 VASSØY 59.0008, 5.7835 4 / 384
Nordstrandveien 64 4076 VASSØY 59.0009, 5.7828 4 / 386
Nordstrandveien 65 4076 VASSØY 59.0019, 5.7847 4 / 336
Nordstrandveien 66 4076 VASSØY 59.0009, 5.7831 4 / 385
Nordstrandveien 67 4076 VASSØY 59.0024, 5.7852 4 / 164
Nordstrandveien 69 4076 VASSØY 59.0026, 5.7855 4 / 225
Nordstrandveien 70 4076 VASSØY 59.0011, 5.7840 4 / 117
Nordstrandveien 74A 4076 VASSØY 59.0015, 5.7828 4 / 358
Nordstrandveien 74B 4076 VASSØY 59.0015, 5.7828 4 / 358
Nordstrandveien 80 4076 VASSØY 59.0014, 5.7836 4 / 387
Nordstrandveien 84 4076 VASSØY 59.0015, 5.7840 4 / 425
Nordstrandveien 90 4076 VASSØY 59.0019, 5.7832 4 / 129
Nordstrandveien 94 4076 VASSØY 59.0020, 5.7837 4 / 150
Nordstrandveien 96 4076 VASSØY 59.0022, 5.7836 4 / 179
Nordstrandveien 102 4076 VASSØY 59.0019, 5.7843 4 / 165
Nordstrandveien 108 4076 VASSØY 59.0024, 5.7843 4 / 30
Nordstrandveien 110 4076 VASSØY 59.0024, 5.7848 4 / 234
Nordstrandveien 112 4076 VASSØY 59.0026, 5.7849 4 / 589
Nordstrandveien 114 4076 VASSØY 59.0027, 5.7851 4 / 340
Nordstrandveien 120 4076 VASSØY 59.0027, 5.7843 4 / 257
Nordstrandveien 122 4076 VASSØY 59.0029, 5.7852 4 / 131
Nordstrandveien 124 4076 VASSØY 59.0032, 5.7858 4 / 119
Nordstrandveien 128 4076 VASSØY 59.0030, 5.7864 4 / 52
Nordstrandveien 130 4076 VASSØY 59.0026, 5.7888 4 / 114
Nordstrandveien 132 4076 VASSØY 59.0027, 5.7859 4 / 188
Nordstrandveien 134A 4076 VASSØY 59.0035, 5.7862 4 / 364
Nordstrandveien 134B 4076 VASSØY 59.0035, 5.7862 4 / 364
Nordstrandveien 136A 4076 VASSØY 59.0036, 5.7866 4 / 670
Nordstrandveien 136B 4076 VASSØY 59.0036, 5.7866 4 / 670
Nordstrandveien 138 4076 VASSØY 59.0033, 5.7867 4 / 198
Nordstrandveien 140 4076 VASSØY 59.0033, 5.7873 4 / 289

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken