Buegata 14A
4015 STAVANGER

Buegata 14A, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Buegata 14A, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 58 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 407 Varden 4
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Buegata

Buegata er ei gate i Stavanger kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 16.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Buegata 2 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7531 54 / 52
Buegata 2A 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7535 54 / 347
Buegata 2B 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7533 54 / 346
Buegata 2C 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7534 54 / 346
Buegata 11 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7516 54 / 55
Buegata 12A 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7521 54 / 56
Buegata 12B 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7521 54 / 56
Buegata 12C 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7520 54 / 56
Buegata 12D 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7519 54 / 56
Buegata 13 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7514 54 / 57
Buegata 14A 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7519 54 / 58
Buegata 14B 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7519 54 / 58
Buegata 14C 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7518 54 / 58
Buegata 14D 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7517 54 / 58
Buegata 15 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7511 54 / 59
Buegata 16A 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7517 54 / 60
Buegata 16B 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7516 54 / 60
Buegata 16C 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7515 54 / 60
Buegata 16D 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7515 54 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken