Nordvikveien 41B
4085 HUNDVÅG

Nordvikveien 41B, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordvikveien 41B, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 435 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Nordvikveien

Nordvikveien er ein veg i Stavanger kommune med 57 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 65.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordvikveien 1 4085 HUNDVÅG 58.9943, 5.7609 5 / 74
Nordvikveien 2A 4085 HUNDVÅG 58.9945, 5.7605 5 / 751
Nordvikveien 2B 4085 HUNDVÅG 58.9945, 5.7607 5 / 751
Nordvikveien 4A 4085 HUNDVÅG 58.9946, 5.7607 5 / 1086
Nordvikveien 4B 4085 HUNDVÅG 58.9947, 5.7607 5 / 1086
Nordvikveien 6A 4085 HUNDVÅG 58.9948, 5.7607 5 / 154
Nordvikveien 6B 4085 HUNDVÅG 58.9948, 5.7608 5 / 154
Nordvikveien 8 4085 HUNDVÅG 58.9951, 5.7608 5 / 152
Nordvikveien 10A 4085 HUNDVÅG 58.9950, 5.7611 5 / 253
Nordvikveien 10B 4085 HUNDVÅG 58.9951, 5.7612 5 / 253
Nordvikveien 12 4085 HUNDVÅG 58.9952, 5.7617 5 / 291
Nordvikveien 13 4085 HUNDVÅG 58.9943, 5.7620 5 / 47
Nordvikveien 14 4085 HUNDVÅG 58.9954, 5.7619 5 / 355
Nordvikveien 17 4085 HUNDVÅG 58.9940, 5.7628 5 / 831
Nordvikveien 18 4085 HUNDVÅG 58.9949, 5.7617 5 / 418
Nordvikveien 19 4085 HUNDVÅG 58.9940, 5.7631 5 / 629
Nordvikveien 20 4085 HUNDVÅG 58.9948, 5.7612 5 / 571
Nordvikveien 21 4085 HUNDVÅG 58.9937, 5.7633 5 / 414
Nordvikveien 22 4085 HUNDVÅG 58.9947, 5.7613 5 / 570
Nordvikveien 23 4085 HUNDVÅG 58.9939, 5.7639 5 / 449
Nordvikveien 23A 4085 HUNDVÅG 58.9934, 5.7638 5 / 110
Nordvikveien 24 4085 HUNDVÅG 58.9945, 5.7615 5 / 510
Nordvikveien 25A 4085 HUNDVÅG 58.9939, 5.7636 5 / 451
Nordvikveien 25B 4085 HUNDVÅG 58.9940, 5.7636 5 / 451
Nordvikveien 26 4085 HUNDVÅG 58.9946, 5.7618 5 / 526
Nordvikveien 27 4085 HUNDVÅG 58.9942, 5.7636 5 / 806
Nordvikveien 28 4085 HUNDVÅG 58.9948, 5.7627 5 / 354
Nordvikveien 29 4085 HUNDVÅG 58.9943, 5.7639 5 / 284
Nordvikveien 30 4085 HUNDVÅG 58.9949, 5.7633 5 / 153
Nordvikveien 31 4085 HUNDVÅG 58.9941, 5.7640 5 / 213
Nordvikveien 32 4085 HUNDVÅG 58.9947, 5.7630 5 / 433
Nordvikveien 33 4085 HUNDVÅG 58.9939, 5.7646 5 / 279
Nordvikveien 34 4085 HUNDVÅG 58.9946, 5.7627 5 / 290
Nordvikveien 35 4085 HUNDVÅG 58.9939, 5.7647 5 / 301
Nordvikveien 36 4085 HUNDVÅG 58.9945, 5.7631 5 / 116
Nordvikveien 37 4085 HUNDVÅG 58.9939, 5.7655 5 / 194
Nordvikveien 38 4085 HUNDVÅG 58.9947, 5.7633 5 / 117
Nordvikveien 40 4085 HUNDVÅG 58.9945, 5.7636 5 / 602
Nordvikveien 41A 4085 HUNDVÅG 58.9942, 5.7654 5 / 435
Nordvikveien 41B 4085 HUNDVÅG 58.9942, 5.7655 5 / 435
Nordvikveien 42 4085 HUNDVÅG 58.9947, 5.7639 5 / 106
Nordvikveien 43 4085 HUNDVÅG 58.9941, 5.7649 5 / 768
Nordvikveien 44 4085 HUNDVÅG 58.9949, 5.7645 4 / 82
Nordvikveien 45A 4085 HUNDVÅG 58.9945, 5.7646 5 / 277
Nordvikveien 45B 4085 HUNDVÅG 58.9944, 5.7641 5 / 956
Nordvikveien 45C 4085 HUNDVÅG 58.9945, 5.7641 5 / 956
Nordvikveien 47 4085 HUNDVÅG 58.9948, 5.7650 4 / 242
Nordvikveien 49 4085 HUNDVÅG 58.9950, 5.7656 4 / 359
Nordvikveien 51 4085 HUNDVÅG 58.9950, 5.7658 4 / 430
Nordvikveien 52 4085 HUNDVÅG 58.9964, 5.7656 4 / 175
Nordvikveien 53 4085 HUNDVÅG 58.9945, 5.7652 4 / 265
Nordvikveien 55 4085 HUNDVÅG 58.9946, 5.7657 4 / 260
Nordvikveien 57 4085 HUNDVÅG 58.9948, 5.7659 4 / 431
Nordvikveien 59 4085 HUNDVÅG 58.9949, 5.7662 4 / 427
Nordvikveien 61 4085 HUNDVÅG 58.9949, 5.7664 4 / 428
Nordvikveien 63 4085 HUNDVÅG 58.9952, 5.7662 4 / 429
Nordvikveien 65 4085 HUNDVÅG 58.9952, 5.7661 4 / 432

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken