Bjørnøygeilen 14A
4085 HUNDVÅG

Bjørnøygeilen 14A, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørnøygeilen 14A, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 498 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Bjørnøygeilen

Bjørnøygeilen er ein veg i Stavanger kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørnøygeilen 1A 4085 HUNDVÅG 58.9974, 5.7569 4 / 512
Bjørnøygeilen 1B 4085 HUNDVÅG 58.9973, 5.7568 4 / 512
Bjørnøygeilen 1C 4085 HUNDVÅG 58.9973, 5.7567 4 / 512
Bjørnøygeilen 1D 4085 HUNDVÅG 58.9972, 5.7567 4 / 512
Bjørnøygeilen 1E 4085 HUNDVÅG 58.9972, 5.7566 4 / 512
Bjørnøygeilen 1F 4085 HUNDVÅG 58.9973, 5.7565 4 / 512
Bjørnøygeilen 1G 4085 HUNDVÅG 58.9973, 5.7565 4 / 512
Bjørnøygeilen 1H 4085 HUNDVÅG 58.9974, 5.7569 4 / 512
Bjørnøygeilen 3 4085 HUNDVÅG 58.9976, 5.7574 4 / 483
Bjørnøygeilen 4 4085 HUNDVÅG 58.9977, 5.7561 4 / 438
Bjørnøygeilen 5 4085 HUNDVÅG 58.9976, 5.7573 4 / 484
Bjørnøygeilen 6 4085 HUNDVÅG 58.9979, 5.7564 4 / 486
Bjørnøygeilen 7 4085 HUNDVÅG 58.9977, 5.7569 4 / 485
Bjørnøygeilen 8 4085 HUNDVÅG 58.9980, 5.7561 4 / 487
Bjørnøygeilen 9 4085 HUNDVÅG 58.9979, 5.7570 4 / 507
Bjørnøygeilen 10A 4085 HUNDVÅG 58.9979, 5.7558 4 / 488
Bjørnøygeilen 10B 4085 HUNDVÅG 58.9979, 5.7558 4 / 488
Bjørnøygeilen 11A 4085 HUNDVÅG 58.9979, 5.7573 4 / 508
Bjørnøygeilen 11B 4085 HUNDVÅG 58.9979, 5.7573 4 / 508
Bjørnøygeilen 12A 4085 HUNDVÅG 58.9981, 5.7558 4 / 499
Bjørnøygeilen 12B 4085 HUNDVÅG 58.9982, 5.7557 4 / 499
Bjørnøygeilen 13A 4085 HUNDVÅG 58.9979, 5.7577 4 / 482
Bjørnøygeilen 13B 4085 HUNDVÅG 58.9978, 5.7577 4 / 482
Bjørnøygeilen 14A 4085 HUNDVÅG 58.9983, 5.7560 4 / 498
Bjørnøygeilen 14B 4085 HUNDVÅG 58.9983, 5.7559 4 / 498
Bjørnøygeilen 15A 4085 HUNDVÅG 58.9979, 5.7581 4 / 481
Bjørnøygeilen 15B 4085 HUNDVÅG 58.9979, 5.7580 4 / 481
Bjørnøygeilen 17 4085 HUNDVÅG 58.9981, 5.7580 4 / 480
Bjørnøygeilen 19 4085 HUNDVÅG 58.9981, 5.7577 4 / 506
Bjørnøygeilen 21A 4085 HUNDVÅG 58.9981, 5.7573 4 / 505
Bjørnøygeilen 21B 4085 HUNDVÅG 58.9982, 5.7573 4 / 505
Bjørnøygeilen 23 4085 HUNDVÅG 58.9981, 5.7569 4 / 504
Bjørnøygeilen 25 4085 HUNDVÅG 58.9981, 5.7566 4 / 503

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken