Bjørnøyhavna 7A
4085 HUNDVÅG

Bjørnøyhavna 7A, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørnøyhavna 7A, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 218 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Bjørnøyhavna

Bjørnøyhavna er ein veg i Stavanger kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørnøyhavna 2A 4085 HUNDVÅG 58.9953, 5.7587 4 / 472
Bjørnøyhavna 2B 4085 HUNDVÅG 58.9953, 5.7588 4 / 472
Bjørnøyhavna 3 4085 HUNDVÅG 58.9955, 5.7580 4 / 354
Bjørnøyhavna 4A 4085 HUNDVÅG 58.9953, 5.7583 4 / 316
Bjørnøyhavna 4B 4085 HUNDVÅG 58.9952, 5.7582 4 / 316
Bjørnøyhavna 5 4085 HUNDVÅG 58.9955, 5.7573 4 / 143
Bjørnøyhavna 6 4085 HUNDVÅG 58.9952, 5.7579 4 / 36
Bjørnøyhavna 7A 4085 HUNDVÅG 58.9956, 5.7571 4 / 218
Bjørnøyhavna 7B 4085 HUNDVÅG 58.9956, 5.7568 4 / 218
Bjørnøyhavna 9 4085 HUNDVÅG 58.9958, 5.7568 4 / 219
Bjørnøyhavna 10A 4085 HUNDVÅG 58.9952, 5.7569 4 / 534
Bjørnøyhavna 10B 4085 HUNDVÅG 58.9953, 5.7568 4 / 534
Bjørnøyhavna 11 4085 HUNDVÅG 58.9960, 5.7565 4 / 252
Bjørnøyhavna 12 4085 HUNDVÅG 58.9954, 5.7565 4 / 532
Bjørnøyhavna 13 4085 HUNDVÅG 58.9962, 5.7561 4 / 473
Bjørnøyhavna 14 4085 HUNDVÅG 58.9956, 5.7563 4 / 41
Bjørnøyhavna 16 4085 HUNDVÅG 58.9957, 5.7562 4 / 527
Bjørnøyhavna 18 4085 HUNDVÅG 58.9958, 5.7560 4 / 426

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken