Søreveien 56
4154 AUSTRE ÅMØY

Søreveien 56, 4154 AUSTRE ÅMØY er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søreveien 56, 4154 AUSTRE ÅMØY:

  • Postnummer: 4154 AUSTRE ÅMØY
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 9 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1101 Austre Åmøy
  • Valkrins: 11 Austre Åmøy
  • Kyrkjesogn: 6090302 Vardeneset
  • Tettstad:

Søreveien

Søreveien er ein veg i Stavanger kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 88.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søreveien 1A 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0396, 5.7550 1 / 104
Søreveien 1B 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0397, 5.7550 1 / 104
Søreveien 3 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0398, 5.7548 1 / 11
Søreveien 6 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0401, 5.7542 3 / 11
Søreveien 17 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0407, 5.7564 1 / 3
Søreveien 25 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0413, 5.7572 1 / 1
Søreveien 33 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0419, 5.7577 1 / 33
Søreveien 35 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0419, 5.7581 1 / 17
Søreveien 37 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0420, 5.7584 1 / 17
Søreveien 41 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0417, 5.7594 1 / 7
Søreveien 44 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0422, 5.7548 2 / 33
Søreveien 46 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0423, 5.7541 2 / 8
Søreveien 48 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0421, 5.7546 2 / 33
Søreveien 53 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0385, 5.7626 1 / 105
Søreveien 54 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0422, 5.7525 2 / 9
Søreveien 55A 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0393, 5.7631 1 / 71
Søreveien 55B 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0392, 5.7633 1 / 71
Søreveien 56 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0421, 5.7532 2 / 9
Søreveien 57 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0397, 5.7630 1 / 19
Søreveien 59 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0410, 5.7638 1 / 38
Søreveien 60 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0418, 5.7540 2 / 30
Søreveien 65 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0421, 5.7594 1 / 8
Søreveien 69 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0419, 5.7602 1 / 44
Søreveien 71 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0419, 5.7606 1 / 8
Søreveien 74 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0422, 5.7582 1 / 74
Søreveien 77 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0422, 5.7625 1 / 5
Søreveien 79 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0428, 5.7614 1 / 18
Søreveien 81 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0429, 5.7617 1 / 30
Søreveien 83 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0429, 5.7622 1 / 6
Søreveien 88 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0430, 5.7610 2 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken