Munkelia 12
4154 AUSTRE ÅMØY

Munkelia 12, 4154 AUSTRE ÅMØY er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Munkelia 12, 4154 AUSTRE ÅMØY:

  • Postnummer: 4154 AUSTRE ÅMØY
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 53 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1101 Austre Åmøy
  • Valkrins: 11 Austre Åmøy
  • Kyrkjesogn: 6090302 Vardeneset
  • Tettstad:

Munkelia

Munkelia er ein veg i Stavanger kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Munkelia 6 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0386, 5.7600 1 / 21
Munkelia 10 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0386, 5.7609 1 / 26
Munkelia 12 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0388, 5.7613 1 / 53
Munkelia 15 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0386, 5.7617 1 / 9
Munkelia 17 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0386, 5.7621 1 / 48

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken