Vågholmveien 1
4154 AUSTRE ÅMØY

Vågholmveien 1, 4154 AUSTRE ÅMØY er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vågholmveien 1, 4154 AUSTRE ÅMØY:

  • Postnummer: 4154 AUSTRE ÅMØY
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 46 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1101 Austre Åmøy
  • Valkrins: 11 Austre Åmøy
  • Kyrkjesogn: 6090302 Vardeneset
  • Tettstad:

Vågholmveien

Vågholmveien er ein veg i Stavanger kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 41.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vågholmveien 1 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0394, 5.7545 3 / 46
Vågholmveien 4 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0389, 5.7549 3 / 42
Vågholmveien 8 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0385, 5.7549 3 / 11
Vågholmveien 14 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0384, 5.7561 3 / 15
Vågholmveien 21 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0375, 5.7496 3 / 50
Vågholmveien 23 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0374, 5.7488 3 / 51
Vågholmveien 27 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0372, 5.7499 3 / 48
Vågholmveien 29 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0370, 5.7511 3 / 47
Vågholmveien 35 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0367, 5.7511 3 / 54
Vågholmveien 41 4154 AUSTRE ÅMØY 59.0366, 5.7474 3 / 75

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken