Taugata 24A
4014 STAVANGER

Taugata 24A, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Taugata 24A, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 759 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 205 Johannes
  • Valkrins: 5 Storhaug
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Taugata

Taugata er ei gate i Stavanger kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Taugata 1A 4014 STAVANGER 58.9653, 5.7485 53 / 741
Taugata 1B 4014 STAVANGER 58.9654, 5.7487 53 / 741
Taugata 2A 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7479 53 / 499
Taugata 2B 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7479 53 / 499
Taugata 2C 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7480 53 / 499
Taugata 2D 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7479 53 / 499
Taugata 2E 4014 STAVANGER 58.9654, 5.7482 53 / 742
Taugata 4 4014 STAVANGER 58.9654, 5.7483 53 / 743
Taugata 5 4014 STAVANGER 58.9656, 5.7489 53 / 744
Taugata 6 4014 STAVANGER 58.9656, 5.7485 53 / 745
Taugata 7 4014 STAVANGER 58.9657, 5.7490 53 / 746
Taugata 8 4014 STAVANGER 58.9657, 5.7485 53 / 747
Taugata 9 4014 STAVANGER 58.9658, 5.7492 53 / 748
Taugata 10 4014 STAVANGER 58.9658, 5.7486 53 / 749
Taugata 11 4014 STAVANGER 58.9660, 5.7493 53 / 750
Taugata 12 4014 STAVANGER 58.9659, 5.7488 53 / 751
Taugata 14 4014 STAVANGER 58.9660, 5.7490 53 / 752
Taugata 16 4014 STAVANGER 58.9661, 5.7491 53 / 753
Taugata 19 4014 STAVANGER 58.9665, 5.7500 53 / 754
Taugata 20 4014 STAVANGER 58.9665, 5.7496 53 / 755
Taugata 21 4014 STAVANGER 58.9669, 5.7505 53 / 756
Taugata 21C 4014 STAVANGER 58.9670, 5.7506 53 / 553
Taugata 21D 4014 STAVANGER 58.9670, 5.7507 53 / 553
Taugata 21E 4014 STAVANGER 58.9670, 5.7507 53 / 553
Taugata 22 4014 STAVANGER 58.9670, 5.7502 53 / 757
Taugata 23A 4014 STAVANGER 58.9673, 5.7510 53 / 758
Taugata 23B 4014 STAVANGER 58.9673, 5.7510 53 / 758
Taugata 24A 4014 STAVANGER 58.9674, 5.7506 53 / 759
Taugata 24B 4014 STAVANGER 58.9674, 5.7507 53 / 759
Taugata 25 4014 STAVANGER 58.9674, 5.7513 53 / 760
Taugata 26 4014 STAVANGER 58.9675, 5.7508 53 / 762
Taugata 27 4014 STAVANGER 58.9676, 5.7515 53 / 763
Taugata 28 4014 STAVANGER 58.9676, 5.7510 53 / 764
Taugata 29 4014 STAVANGER 58.9678, 5.7516 53 / 765
Taugata 30 4014 STAVANGER 58.9677, 5.7510 53 / 766
Taugata 31 4014 STAVANGER 58.9679, 5.7517 53 / 767

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken