Lektor Einar Høigårds gate 9
4009 STAVANGER

Lektor Einar Høigårds gate 9, 4009 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lektor Einar Høigårds gate 9, 4009 STAVANGER:

  • Postnummer: 4009 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 26 / 237 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 2104 Nedre Stokka 1
  • Valkrins: 8 Eiganes
  • Kyrkjesogn: 6010102 Domkirken Og St. Petri
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Lektor Einar Høigårds gate

Lektor Einar Høigårds gate er ei gate i Stavanger kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lektor Einar Høigårds gate 1 4009 STAVANGER 58.9581, 5.7003 26 / 219
Lektor Einar Høigårds gate 7 4009 STAVANGER 58.9587, 5.6998 26 / 98
Lektor Einar Høigårds gate 8 4009 STAVANGER 58.9585, 5.6993 26 / 92
Lektor Einar Høigårds gate 9 4009 STAVANGER 58.9588, 5.6998 26 / 237
Lektor Einar Høigårds gate 11A 4009 STAVANGER 58.9590, 5.7002 26 / 62
Lektor Einar Høigårds gate 11B 4009 STAVANGER 58.9590, 5.7003 26 / 62
Lektor Einar Høigårds gate 13 4009 STAVANGER 58.9592, 5.7005 26 / 151
Lektor Einar Høigårds gate 15 4009 STAVANGER 58.9592, 5.7001 26 / 101
Lektor Einar Høigårds gate 17 4009 STAVANGER 58.9590, 5.6998 26 / 75
Lektor Einar Høigårds gate 19 4009 STAVANGER 58.9591, 5.6997 26 / 76
Lektor Einar Høigårds gate 21 4009 STAVANGER 58.9593, 5.6997 26 / 84
Lektor Einar Høigårds gate 23 4009 STAVANGER 58.9595, 5.6997 26 / 91
Lektor Einar Høigårds gate 25 4009 STAVANGER 58.9594, 5.7000 26 / 136

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken