Kisteneset 18A
4083 HUNDVÅG

Kisteneset 18A, 4083 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kisteneset 18A, 4083 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4083 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 692 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1215 Lunde
  • Valkrins: 1 Buøy/Hundvåg
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Kisteneset

Kisteneset er ein veg i Stavanger kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kisteneset 15 4083 HUNDVÅG 59.0048, 5.7515 4 / 342
Kisteneset 17 4083 HUNDVÅG 59.0047, 5.7520 4 / 89
Kisteneset 18A 4083 HUNDVÅG 59.0050, 5.7528 4 / 692
Kisteneset 18B 4083 HUNDVÅG 59.0051, 5.7529 4 / 84
Kisteneset 19 4083 HUNDVÅG 59.0044, 5.7522 4 / 122
Kisteneset 20 4083 HUNDVÅG 59.0048, 5.7532 4 / 99
Kisteneset 21 4083 HUNDVÅG 59.0044, 5.7525 4 / 130
Kisteneset 22 4083 HUNDVÅG 59.0046, 5.7529 4 / 93
Kisteneset 24 4083 HUNDVÅG 59.0045, 5.7532 4 / 90
Kisteneset 26 4083 HUNDVÅG 59.0045, 5.7534 4 / 750
Kisteneset 28 4083 HUNDVÅG 59.0043, 5.7536 4 / 749
Kisteneset 30 4083 HUNDVÅG 59.0044, 5.7539 4 / 88
Kisteneset 32 4083 HUNDVÅG 59.0042, 5.7543 4 / 343
Kisteneset 34 4083 HUNDVÅG 59.0041, 5.7549 4 / 343

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken