Islandsgata 7
4015 STAVANGER

Islandsgata 7, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Islandsgata 7, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 490 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 407 Varden 4
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Islandsgata

Islandsgata er ei gate i Stavanger kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Islandsgata 1 4015 STAVANGER 58.9633, 5.7524 53 / 611
Islandsgata 4 4015 STAVANGER 58.9634, 5.7529 54 / 486
Islandsgata 5 4015 STAVANGER 58.9632, 5.7528 54 / 488
Islandsgata 7 4015 STAVANGER 58.9632, 5.7534 54 / 490
Islandsgata 8 4015 STAVANGER 58.9634, 5.7536 54 / 363
Islandsgata 9A 4015 STAVANGER 58.9632, 5.7536 54 / 364
Islandsgata 9B 4015 STAVANGER 58.9632, 5.7537 54 / 364
Islandsgata 10 4015 STAVANGER 58.9633, 5.7544 54 / 365
Islandsgata 11 4015 STAVANGER 58.9632, 5.7543 54 / 366
Islandsgata 12 4015 STAVANGER 58.9633, 5.7545 54 / 367
Islandsgata 13 4015 STAVANGER 58.9631, 5.7545 54 / 368
Islandsgata 15 4015 STAVANGER 58.9631, 5.7548 54 / 544
Islandsgata 19 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7556 54 / 369
Islandsgata 21A 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7558 54 / 369
Islandsgata 21B 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7558 54 / 369
Islandsgata 21C 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7558 54 / 369
Islandsgata 23 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7557 54 / 370

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken