Ognagata 4A
4014 STAVANGER

Ognagata 4A, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ognagata 4A, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 617 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 303 Nylund 2
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Ognagata

Ognagata er ei gate i Stavanger kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ognagata 1 4014 STAVANGER 58.9650, 5.7539 53 / 614
Ognagata 2 4014 STAVANGER 58.9651, 5.7537 53 / 615
Ognagata 3 4014 STAVANGER 58.9651, 5.7541 53 / 616
Ognagata 4A 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7539 53 / 617
Ognagata 4B 4014 STAVANGER 58.9653, 5.7540 53 / 617

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken