Verven 46
4014 STAVANGER

Verven 46, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Verven 46, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 422 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 202 Strømsteinen
  • Valkrins: 5 Storhaug
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Verven

Verven er ein veg i Stavanger kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Verven 2A 4014 STAVANGER 58.9715, 5.7474 52 / 598
Verven 2B 4014 STAVANGER 58.9718, 5.7473 52 / 598
Verven 4 4014 STAVANGER 58.9715, 5.7456 52 / 704
Verven 10 4014 STAVANGER 58.9723, 5.7466 52 / 730
Verven 12A 4014 STAVANGER 58.9726, 5.7464 52 / 731
Verven 12B 4014 STAVANGER 58.9727, 5.7461 52 / 731
Verven 12C 4014 STAVANGER 58.9728, 5.7458 52 / 731
Verven 14A 4014 STAVANGER 58.9729, 5.7466 52 / 732
Verven 14B 4014 STAVANGER 58.9730, 5.7464 52 / 732
Verven 14C 4014 STAVANGER 58.9732, 5.7461 52 / 732
Verven 14D 4014 STAVANGER 58.9731, 5.7460 52 / 732
Verven 16A 4014 STAVANGER 58.9728, 5.7472 52 / 733
Verven 16B 4014 STAVANGER 58.9730, 5.7471 52 / 733
Verven 16C 4014 STAVANGER 58.9732, 5.7471 52 / 733
Verven 18A 4014 STAVANGER 58.9726, 5.7473 52 / 734
Verven 18B 4014 STAVANGER 58.9723, 5.7471 52 / 734
Verven 24A 4014 STAVANGER 58.9729, 5.7479 52 / 605
Verven 24B 4014 STAVANGER 58.9729, 5.7481 52 / 605
Verven 36 4014 STAVANGER 58.9732, 5.7487 52 / 608
Verven 38 4014 STAVANGER 58.9733, 5.7494 52 / 608
Verven 42 4014 STAVANGER 58.9734, 5.7496 52 / 744
Verven 44 4014 STAVANGER 58.9733, 5.7504 52 / 422
Verven 46 4014 STAVANGER 58.9735, 5.7503 52 / 422
Verven 48 4014 STAVANGER 58.9736, 5.7507 52 / 422
Verven 50 4014 STAVANGER 58.9734, 5.7510 52 / 422

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken