Kallagbakken 6C
4085 HUNDVÅG

Kallagbakken 6C, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kallagbakken 6C, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 1094 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1224 Kallag
  • Valkrins: 1 Buøy/Hundvåg
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Kallagbakken

Kallagbakken er ein veg i Stavanger kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kallagbakken 1 4085 HUNDVÅG 58.9957, 5.7498 7 / 477
Kallagbakken 2 4085 HUNDVÅG 58.9960, 5.7500 7 / 1096
Kallagbakken 3 4085 HUNDVÅG 58.9957, 5.7503 7 / 478
Kallagbakken 4 4085 HUNDVÅG 58.9960, 5.7503 7 / 1095
Kallagbakken 5 4085 HUNDVÅG 58.9957, 5.7505 7 / 479
Kallagbakken 6A 4085 HUNDVÅG 58.9960, 5.7504 7 / 1094
Kallagbakken 6B 4085 HUNDVÅG 58.9961, 5.7505 7 / 1094
Kallagbakken 6C 4085 HUNDVÅG 58.9961, 5.7504 7 / 1094
Kallagbakken 7 4085 HUNDVÅG 58.9957, 5.7509 7 / 482
Kallagbakken 8 4085 HUNDVÅG 58.9960, 5.7507 7 / 1093
Kallagbakken 9 4085 HUNDVÅG 58.9957, 5.7513 7 / 481
Kallagbakken 10 4085 HUNDVÅG 58.9961, 5.7511 7 / 652

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken