Hesbygata 5
4014 STAVANGER

Hesbygata 5, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hesbygata 5, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 456 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 207 Lervig 2
  • Valkrins: 5 Storhaug
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Hesbygata

Hesbygata er ei gate i Stavanger kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 17.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hesbygata 5 4014 STAVANGER 58.9691, 5.7517 52 / 456
Hesbygata 9 4014 STAVANGER 58.9695, 5.7516 52 / 563
Hesbygata 15A 4014 STAVANGER 58.9699, 5.7521 52 / 565
Hesbygata 15B 4014 STAVANGER 58.9699, 5.7521 52 / 565
Hesbygata 17A 4014 STAVANGER 58.9699, 5.7522 52 / 567
Hesbygata 17B 4014 STAVANGER 58.9700, 5.7522 52 / 567

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken