Øvre Suldalsgate 11B
4014 STAVANGER

Øvre Suldalsgate 11B, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Suldalsgate 11B, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 796 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 205 Johannes
  • Valkrins: 5 Storhaug
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Øvre Suldalsgate

Øvre Suldalsgate er ei gate i Stavanger kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 13.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Suldalsgate 3 4014 STAVANGER 58.9679, 5.7495 53 / 792
Øvre Suldalsgate 4 4014 STAVANGER 58.9679, 5.7492 52 / 559
Øvre Suldalsgate 5 4014 STAVANGER 58.9680, 5.7497 53 / 793
Øvre Suldalsgate 6 4014 STAVANGER 58.9681, 5.7494 52 / 139
Øvre Suldalsgate 7 4014 STAVANGER 58.9681, 5.7498 53 / 794
Øvre Suldalsgate 9 4014 STAVANGER 58.9682, 5.7499 53 / 795
Øvre Suldalsgate 11A 4014 STAVANGER 58.9682, 5.7501 53 / 796
Øvre Suldalsgate 11B 4014 STAVANGER 58.9683, 5.7500 53 / 796
Øvre Suldalsgate 11C 4014 STAVANGER 58.9683, 5.7501 53 / 796
Øvre Suldalsgate 13 4014 STAVANGER 58.9684, 5.7502 53 / 797

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken