Solvigveien 10
4076 VASSØY

Solvigveien 10, 4076 VASSØY er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solvigveien 10, 4076 VASSØY:

  • Postnummer: 4076 VASSØY
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 603 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1105 Vassøy
  • Valkrins: 14 Vassøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Vassøy

Solvigveien

Solvigveien er ein veg i Stavanger kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solvigveien 1 4076 VASSØY 58.9966, 5.7852 4 / 397
Solvigveien 2 4076 VASSØY 58.9964, 5.7856 4 / 390
Solvigveien 3A 4076 VASSØY 58.9964, 5.7850 4 / 617
Solvigveien 3B 4076 VASSØY 58.9964, 5.7851 4 / 617
Solvigveien 5 4076 VASSØY 58.9963, 5.7847 4 / 618
Solvigveien 8 4076 VASSØY 58.9963, 5.7859 4 / 602
Solvigveien 9 4076 VASSØY 58.9961, 5.7842 4 / 325
Solvigveien 10 4076 VASSØY 58.9962, 5.7861 4 / 603
Solvigveien 11 4076 VASSØY 58.9961, 5.7844 4 / 21
Solvigveien 12 4076 VASSØY 58.9962, 5.7863 4 / 604
Solvigveien 14 4076 VASSØY 58.9961, 5.7866 4 / 328
Solvigveien 17 4076 VASSØY 58.9962, 5.7853 4 / 605
Solvigveien 21 4076 VASSØY 58.9960, 5.7857 4 / 601
Solvigveien 23 4076 VASSØY 58.9957, 5.7856 4 / 42
Solvigveien 31 4076 VASSØY 58.9959, 5.7860 4 / 599
Solvigveien 35 4076 VASSØY 58.9958, 5.7867 4 / 598

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken