Sletten 3
4015 STAVANGER

Sletten 3, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sletten 3, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 451 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 402 Midjord
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Sletten

Sletten er ein veg i Stavanger kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sletten 1 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7552 54 / 451
Sletten 3 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7552 54 / 451
Sletten 5 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7552 54 / 451
Sletten 7 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7551 54 / 451
Sletten 9 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7552 54 / 451
Sletten 11 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7551 54 / 451
Sletten 13 4015 STAVANGER 58.9618, 5.7551 54 / 451
Sletten 15 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7551 54 / 451
Sletten 17 4015 STAVANGER 58.9617, 5.7551 54 / 451
Sletten 19 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7551 54 / 451
Sletten 21 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7552 54 / 451
Sletten 23 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7551 54 / 451
Sletten 25 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7552 54 / 451
Sletten 27 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7552 54 / 451
Sletten 29 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7553 54 / 451
Sletten 31 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7553 54 / 451
Sletten 33 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7553 54 / 451
Sletten 43 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7559 54 / 451
Sletten 45 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7557 54 / 451
Sletten 47 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7557 54 / 451
Sletten 49 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7556 54 / 451
Sletten 51 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7555 54 / 451

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken