Ålgårdsgata 3
4015 STAVANGER

Ålgårdsgata 3, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ålgårdsgata 3, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 763 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 401 Breivik
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Ålgårdsgata

Ålgårdsgata er ei gate i Stavanger kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 9.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ålgårdsgata 2 4015 STAVANGER 58.9642, 5.7562 54 / 762
Ålgårdsgata 3 4015 STAVANGER 58.9642, 5.7566 54 / 763
Ålgårdsgata 5 4015 STAVANGER 58.9644, 5.7565 54 / 761
Ålgårdsgata 6 4015 STAVANGER 58.9644, 5.7562 54 / 760
Ålgårdsgata 7A 4015 STAVANGER 58.9645, 5.7565 54 / 759
Ålgårdsgata 7B 4015 STAVANGER 58.9646, 5.7567 54 / 759
Ålgårdsgata 8 4015 STAVANGER 58.9645, 5.7562 53 / 739
Ålgårdsgata 9 4015 STAVANGER 58.9646, 5.7565 53 / 779

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken