Nærbøgata 3
4014 STAVANGER

Nærbøgata 3, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nærbøgata 3, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 169 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 303 Nylund 2
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Nærbøgata

Nærbøgata er ei gate i Stavanger kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nærbøgata 1 4014 STAVANGER 58.9647, 5.7558 53 / 171
Nærbøgata 3 4014 STAVANGER 58.9649, 5.7557 53 / 169
Nærbøgata 4 4014 STAVANGER 58.9649, 5.7554 53 / 170
Nærbøgata 5 4014 STAVANGER 58.9650, 5.7558 53 / 167
Nærbøgata 6 4014 STAVANGER 58.9650, 5.7552 53 / 168
Nærbøgata 7 4014 STAVANGER 58.9651, 5.7556 53 / 166
Nærbøgata 8 4014 STAVANGER 58.9651, 5.7551 53 / 165
Nærbøgata 10 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7550 53 / 163

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken