Ryfylkegata 67
4014 STAVANGER

Ryfylkegata 67, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ryfylkegata 67, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 435 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 401 Breivik
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Ryfylkegata

Ryfylkegata er ei gate i Stavanger kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 67.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ryfylkegata 1 4014 STAVANGER 58.9696, 5.7518 52 / 447
Ryfylkegata 2 4014 STAVANGER 58.9698, 5.7520 52 / 448
Ryfylkegata 3 4014 STAVANGER 58.9695, 5.7520 52 / 449
Ryfylkegata 4 4014 STAVANGER 58.9697, 5.7522 52 / 450
Ryfylkegata 5 4014 STAVANGER 58.9695, 5.7522 52 / 130
Ryfylkegata 6 4014 STAVANGER 58.9696, 5.7524 52 / 451
Ryfylkegata 8A 4014 STAVANGER 58.9696, 5.7526 52 / 453
Ryfylkegata 8B 4014 STAVANGER 58.9695, 5.7528 52 / 453
Ryfylkegata 10 4014 STAVANGER 58.9695, 5.7529 52 / 454
Ryfylkegata 12 4014 STAVANGER 58.9694, 5.7531 52 / 455
Ryfylkegata 13 4014 STAVANGER 58.9688, 5.7533 52 / 456
Ryfylkegata 14 4014 STAVANGER 58.9693, 5.7535 52 / 457
Ryfylkegata 16 4014 STAVANGER 58.9692, 5.7537 52 / 458
Ryfylkegata 18 4014 STAVANGER 58.9692, 5.7538 52 / 459
Ryfylkegata 22 4014 STAVANGER 58.9689, 5.7549 52 / 461
Ryfylkegata 23 4014 STAVANGER 58.9688, 5.7544 52 / 462
Ryfylkegata 25A 4014 STAVANGER 58.9686, 5.7546 52 / 463
Ryfylkegata 25B 4014 STAVANGER 58.9687, 5.7545 52 / 463
Ryfylkegata 27 4014 STAVANGER 58.9686, 5.7548 53 / 630
Ryfylkegata 30 4014 STAVANGER 58.9684, 5.7562 53 / 632
Ryfylkegata 33 4014 STAVANGER 58.9680, 5.7566 53 / 206
Ryfylkegata 34 4014 STAVANGER 58.9681, 5.7570 53 / 635
Ryfylkegata 40 4014 STAVANGER 58.9678, 5.7576 53 / 637
Ryfylkegata 42 4014 STAVANGER 58.9677, 5.7578 53 / 638
Ryfylkegata 44 4014 STAVANGER 58.9677, 5.7583 53 / 639
Ryfylkegata 45 4014 STAVANGER 58.9675, 5.7578 53 / 867
Ryfylkegata 46 4014 STAVANGER 58.9674, 5.7584 53 / 641
Ryfylkegata 55 4014 STAVANGER 58.9667, 5.7589 53 / 876
Ryfylkegata 67 4014 STAVANGER 58.9655, 5.7588 54 / 435

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken