Midjordgata 5
4015 STAVANGER

Midjordgata 5, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Midjordgata 5, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 455 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 402 Midjord
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Midjordgata

Midjordgata er ei gate i Stavanger kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 43.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Midjordgata 1 4015 STAVANGER 58.9610, 5.7551 54 / 454
Midjordgata 3 4015 STAVANGER 58.9610, 5.7550 54 / 454
Midjordgata 5 4015 STAVANGER 58.9609, 5.7549 54 / 455
Midjordgata 7 4015 STAVANGER 58.9608, 5.7549 54 / 455
Midjordgata 9 4015 STAVANGER 58.9607, 5.7547 54 / 456
Midjordgata 11 4015 STAVANGER 58.9606, 5.7547 54 / 456
Midjordgata 15 4015 STAVANGER 58.9606, 5.7542 54 / 565
Midjordgata 17 4015 STAVANGER 58.9605, 5.7543 54 / 568
Midjordgata 19 4015 STAVANGER 58.9604, 5.7544 54 / 568
Midjordgata 21 4015 STAVANGER 58.9602, 5.7541 54 / 571
Midjordgata 23 4015 STAVANGER 58.9603, 5.7538 54 / 575
Midjordgata 25 4015 STAVANGER 58.9602, 5.7539 54 / 571
Midjordgata 27 4015 STAVANGER 58.9600, 5.7537 54 / 457
Midjordgata 29 4015 STAVANGER 58.9599, 5.7537 54 / 457
Midjordgata 30 4015 STAVANGER 58.9598, 5.7541 54 / 290
Midjordgata 31 4015 STAVANGER 58.9598, 5.7535 54 / 458
Midjordgata 33 4015 STAVANGER 58.9597, 5.7534 54 / 458
Midjordgata 35 4015 STAVANGER 58.9596, 5.7533 54 / 459
Midjordgata 36 4015 STAVANGER 58.9595, 5.7536 54 / 461
Midjordgata 37 4015 STAVANGER 58.9595, 5.7532 54 / 459
Midjordgata 39 4015 STAVANGER 58.9594, 5.7532 54 / 460
Midjordgata 41 4015 STAVANGER 58.9594, 5.7531 54 / 460
Midjordgata 43 4015 STAVANGER 58.9594, 5.7530 54 / 460

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken