Fisterveien 9
4015 STAVANGER

Fisterveien 9, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fisterveien 9, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 186 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 407 Varden 4
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Fisterveien

Fisterveien er ein veg i Stavanger kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fisterveien 3 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7508 54 / 184
Fisterveien 5 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7509 54 / 185
Fisterveien 7 4015 STAVANGER 58.9613, 5.7505 54 / 186
Fisterveien 9 4015 STAVANGER 58.9613, 5.7507 54 / 186

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken