Breivikveien 33B
4014 STAVANGER

Breivikveien 33B, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Breivikveien 33B, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 1029 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 401 Breivik
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Breivikveien

Breivikveien er ein veg i Stavanger kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Breivikveien 15 4014 STAVANGER 58.9656, 5.7599 54 / 1053
Breivikveien 17 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7599 54 / 1029
Breivikveien 19A 4014 STAVANGER 58.9654, 5.7604 54 / 1056
Breivikveien 19P 4014 STAVANGER 58.9655, 5.7608 354 / 1
Breivikveien 21A 4014 STAVANGER 58.9651, 5.7608 54 / 1059
Breivikveien 21B 4014 STAVANGER 58.9650, 5.7608 54 / 1059
Breivikveien 23 4014 STAVANGER 58.9649, 5.7612 54 / 1064
Breivikveien 25 4014 STAVANGER 58.9650, 5.7618 54 / 1065
Breivikveien 29A 4014 STAVANGER 58.9655, 5.7611 54 / 1069
Breivikveien 29B 4014 STAVANGER 58.9654, 5.7618 54 / 1070
Breivikveien 29C 4014 STAVANGER 58.9655, 5.7613 54 / 1069
Breivikveien 29D 4014 STAVANGER 58.9654, 5.7615 354 / 5
Breivikveien 31A 4014 STAVANGER 58.9654, 5.7623 54 / 1082
Breivikveien 31B 4014 STAVANGER 58.9654, 5.7625 54 / 1082
Breivikveien 33A 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7629 54 / 1029
Breivikveien 33B 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7630 54 / 1029
Breivikveien 33C 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7631 54 / 1029
Breivikveien 33D 4014 STAVANGER 58.9650, 5.7627 54 / 1029
Breivikveien 33E 4014 STAVANGER 58.9651, 5.7633 54 / 1029
Breivikveien 33F 4014 STAVANGER 58.9651, 5.7634 54 / 1029
Breivikveien 33G 4014 STAVANGER 58.9651, 5.7635 54 / 1029
Breivikveien 37 4014 STAVANGER 58.9646, 5.7651 54 / 862
Breivikveien 41 4014 STAVANGER 58.9641, 5.7665 54 / 284
Breivikveien 48 4014 STAVANGER 58.9653, 5.7673 54 / 834
Breivikveien 50 4014 STAVANGER 58.9653, 5.7682 54 / 836

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken