Jelsabakken 5
4012 STAVANGER

Jelsabakken 5, 4012 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jelsabakken 5, 4012 STAVANGER:

  • Postnummer: 4012 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 18 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 406 Varden 3
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Jelsabakken

Jelsabakken er ein veg i Stavanger kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jelsabakken 2 4012 STAVANGER 58.9600, 5.7508 54 / 138
Jelsabakken 4 4012 STAVANGER 58.9602, 5.7506 54 / 14
Jelsabakken 5 4012 STAVANGER 58.9603, 5.7510 54 / 18
Jelsabakken 6 4012 STAVANGER 58.9604, 5.7505 54 / 11
Jelsabakken 7 4012 STAVANGER 58.9605, 5.7511 54 / 17
Jelsabakken 8 4012 STAVANGER 58.9604, 5.7502 54 / 9
Jelsabakken 9 4012 STAVANGER 58.9605, 5.7509 54 / 16
Jelsabakken 10 4012 STAVANGER 58.9605, 5.7498 54 / 7
Jelsabakken 18 4012 STAVANGER 58.9607, 5.7497 54 / 8
Jelsabakken 20 4012 STAVANGER 58.9607, 5.7499 54 / 12
Jelsabakken 22 4012 STAVANGER 58.9606, 5.7502 54 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken