Nordvikkroken 8
4085 HUNDVÅG

Nordvikkroken 8, 4085 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordvikkroken 8, 4085 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4085 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 966 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy
  • Valkrins: 13 Roaldsøy
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Nordvikkroken

Nordvikkroken er ein veg i Stavanger kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordvikkroken 3 4085 HUNDVÅG 58.9943, 5.7612 5 / 759
Nordvikkroken 4 4085 HUNDVÅG 58.9942, 5.7618 5 / 730
Nordvikkroken 5 4085 HUNDVÅG 58.9941, 5.7609 5 / 1044
Nordvikkroken 8 4085 HUNDVÅG 58.9940, 5.7611 5 / 966
Nordvikkroken 10 4085 HUNDVÅG 58.9938, 5.7606 5 / 1043
Nordvikkroken 12 4085 HUNDVÅG 58.9937, 5.7604 5 / 1042

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken