Hidlegata 6A
4015 STAVANGER

Hidlegata 6A, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hidlegata 6A, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 310 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 402 Midjord
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Hidlegata

Hidlegata er ei gate i Stavanger kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 14.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hidlegata 3 4015 STAVANGER 58.9633, 5.7584 54 / 307
Hidlegata 4 4015 STAVANGER 58.9632, 5.7589 54 / 308
Hidlegata 5 4015 STAVANGER 58.9632, 5.7584 54 / 309
Hidlegata 6A 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7588 54 / 310
Hidlegata 6B 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7587 54 / 310
Hidlegata 8 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7586 54 / 312
Hidlegata 10 4015 STAVANGER 58.9626, 5.7584 54 / 313
Hidlegata 12 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7581 54 / 314
Hidlegata 14 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7583 54 / 315

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken