Badehusgata 20
4014 STAVANGER

Badehusgata 20, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Badehusgata 20, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 29 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 202 Strømsteinen
  • Valkrins: 5 Storhaug
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Badehusgata

Badehusgata er ei gate i Stavanger kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 45.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Badehusgata 6 4014 STAVANGER 58.9717, 5.7491 52 / 61
Badehusgata 10 4014 STAVANGER 58.9725, 5.7500 52 / 22
Badehusgata 12 4014 STAVANGER 58.9726, 5.7501 52 / 24
Badehusgata 14 4014 STAVANGER 58.9726, 5.7502 52 / 25
Badehusgata 16 4014 STAVANGER 58.9727, 5.7503 52 / 26
Badehusgata 18 4014 STAVANGER 58.9727, 5.7503 52 / 27
Badehusgata 20 4014 STAVANGER 58.9727, 5.7505 52 / 29
Badehusgata 22 4014 STAVANGER 58.9728, 5.7505 52 / 29
Badehusgata 24 4014 STAVANGER 58.9728, 5.7506 52 / 30
Badehusgata 25 4014 STAVANGER 58.9722, 5.7499 52 / 31
Badehusgata 26 4014 STAVANGER 58.9729, 5.7508 52 / 32
Badehusgata 28 4014 STAVANGER 58.9730, 5.7509 52 / 35
Badehusgata 33 4014 STAVANGER 58.9727, 5.7513 52 / 33
Badehusgata 37 4014 STAVANGER 58.9727, 5.7521 52 / 33
Badehusgata 39 4014 STAVANGER 58.9729, 5.7514 52 / 33
Badehusgata 41 4014 STAVANGER 58.9732, 5.7522 52 / 747
Badehusgata 43 4014 STAVANGER 58.9734, 5.7521 52 / 746
Badehusgata 45 4014 STAVANGER 58.9735, 5.7515 52 / 745

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken