Strømvigveien 15
4012 STAVANGER

Strømvigveien 15, 4012 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strømvigveien 15, 4012 STAVANGER:

  • Postnummer: 4012 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 745 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 405 Strømvig
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Strømvigveien

Strømvigveien er ein veg i Stavanger kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strømvigveien 1 4012 STAVANGER 58.9540, 5.7494 54 / 745
Strømvigveien 15 4012 STAVANGER 58.9521, 5.7514 54 / 745

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken