Bosteberget 31
4083 HUNDVÅG

Bosteberget 31, 4083 HUNDVÅG er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bosteberget 31, 4083 HUNDVÅG:

  • Postnummer: 4083 HUNDVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 60 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 1215 Lunde
  • Valkrins: 1 Buøy/Hundvåg
  • Kyrkjesogn: 6011301 Hundvåg
  • Tettstad:

Bosteberget

Bosteberget er ein veg i Stavanger kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bosteberget 9 4083 HUNDVÅG 59.0050, 5.7479 4 / 127
Bosteberget 12 4083 HUNDVÅG 59.0055, 5.7477 4 / 202
Bosteberget 14 4083 HUNDVÅG 59.0055, 5.7481 4 / 556
Bosteberget 17 4083 HUNDVÅG 59.0051, 5.7490 4 / 91
Bosteberget 26A 4083 HUNDVÅG 59.0067, 5.7504 4 / 157
Bosteberget 26B 4083 HUNDVÅG 59.0069, 5.7504 4 / 137
Bosteberget 27A 4083 HUNDVÅG 59.0059, 5.7514 4 / 76
Bosteberget 27B 4083 HUNDVÅG 59.0059, 5.7512 4 / 76
Bosteberget 31 4083 HUNDVÅG 59.0062, 5.7518 4 / 60
Bosteberget 32 4083 HUNDVÅG 59.0067, 5.7517 4 / 66
Bosteberget 34 4083 HUNDVÅG 59.0067, 5.7523 4 / 56

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken