Rennesøygata 24A
4014 STAVANGER

Rennesøygata 24A, 4014 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rennesøygata 24A, 4014 STAVANGER:

  • Postnummer: 4014 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 627 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 206 Lervig 1
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6010301 St. Johannes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Rennesøygata

Rennesøygata er ei gate i Stavanger kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 26.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rennesøygata 12 4014 STAVANGER 58.9674, 5.7562 53 / 206
Rennesøygata 14A 4014 STAVANGER 58.9675, 5.7560 53 / 206
Rennesøygata 14B 4014 STAVANGER 58.9675, 5.7559 53 / 206
Rennesøygata 14C 4014 STAVANGER 58.9676, 5.7556 53 / 206
Rennesøygata 14D 4014 STAVANGER 58.9676, 5.7555 53 / 206
Rennesøygata 14E 4014 STAVANGER 58.9677, 5.7554 53 / 206
Rennesøygata 14F 4014 STAVANGER 58.9677, 5.7553 53 / 206
Rennesøygata 14G 4014 STAVANGER 58.9678, 5.7551 53 / 206
Rennesøygata 14H 4014 STAVANGER 58.9678, 5.7551 53 / 206
Rennesøygata 14J 4014 STAVANGER 58.9679, 5.7553 53 / 206
Rennesøygata 16A 4014 STAVANGER 58.9678, 5.7559 53 / 206
Rennesøygata 16B 4014 STAVANGER 58.9680, 5.7561 53 / 206
Rennesøygata 16C 4014 STAVANGER 58.9680, 5.7562 53 / 206
Rennesøygata 16D 4014 STAVANGER 58.9679, 5.7566 53 / 206
Rennesøygata 16E 4014 STAVANGER 58.9677, 5.7567 53 / 206
Rennesøygata 21 4014 STAVANGER 58.9679, 5.7578 53 / 623
Rennesøygata 22 4014 STAVANGER 58.9680, 5.7573 53 / 624
Rennesøygata 23 4014 STAVANGER 58.9680, 5.7579 53 / 626
Rennesøygata 24A 4014 STAVANGER 58.9681, 5.7575 53 / 627
Rennesøygata 24B 4014 STAVANGER 58.9681, 5.7575 53 / 627
Rennesøygata 26 4014 STAVANGER 58.9682, 5.7578 53 / 628

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken