Ramsvighagen 8
4015 STAVANGER

Ramsvighagen 8, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ramsvighagen 8, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 757 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 409 Varden 6
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Ramsvighagen

Ramsvighagen er ein veg i Stavanger kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ramsvighagen 4 4015 STAVANGER 58.9584, 5.7538 54 / 656
Ramsvighagen 5 4015 STAVANGER 58.9584, 5.7532 54 / 658
Ramsvighagen 6 4015 STAVANGER 58.9583, 5.7542 54 / 659
Ramsvighagen 7 4015 STAVANGER 58.9582, 5.7534 54 / 660
Ramsvighagen 8 4015 STAVANGER 58.9587, 5.7540 54 / 757
Ramsvighagen 9A 4015 STAVANGER 58.9580, 5.7535 54 / 661
Ramsvighagen 9B 4015 STAVANGER 58.9580, 5.7536 54 / 661
Ramsvighagen 9C 4015 STAVANGER 58.9580, 5.7536 54 / 661
Ramsvighagen 11 4015 STAVANGER 58.9580, 5.7540 54 / 662
Ramsvighagen 13 4015 STAVANGER 58.9578, 5.7538 54 / 663
Ramsvighagen 15 4015 STAVANGER 58.9576, 5.7541 54 / 664
Ramsvighagen 17 4015 STAVANGER 58.9578, 5.7544 54 / 665
Ramsvighagen 19 4015 STAVANGER 58.9580, 5.7546 54 / 666
Ramsvighagen 21 4015 STAVANGER 58.9583, 5.7547 54 / 667

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken