Storhagen 22
4015 STAVANGER

Storhagen 22, 4015 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storhagen 22, 4015 STAVANGER:

  • Postnummer: 4015 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 899 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 405 Strømvig
  • Valkrins: 4 Varden
  • Kyrkjesogn: 6011201 Varden
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Storhagen

Storhagen er ein veg i Stavanger kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storhagen 2 4015 STAVANGER 58.9558, 5.7536 54 / 1033
Storhagen 4A 4015 STAVANGER 58.9560, 5.7537 54 / 1032
Storhagen 4B 4015 STAVANGER 58.9561, 5.7537 54 / 1032
Storhagen 6 4015 STAVANGER 58.9561, 5.7539 54 / 1034
Storhagen 8 4015 STAVANGER 58.9559, 5.7541 54 / 1035
Storhagen 10 4015 STAVANGER 58.9557, 5.7545 54 / 741
Storhagen 14A 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7542 54 / 1009
Storhagen 14B 4015 STAVANGER 58.9555, 5.7543 54 / 1009
Storhagen 18 4015 STAVANGER 58.9550, 5.7547 54 / 742
Storhagen 22 4015 STAVANGER 58.9541, 5.7543 54 / 899
Storhagen 24A 4015 STAVANGER 58.9543, 5.7542 54 / 879
Storhagen 24B 4015 STAVANGER 58.9543, 5.7541 54 / 879
Storhagen 26 4015 STAVANGER 58.9542, 5.7539 54 / 878
Storhagen 28A 4015 STAVANGER 58.9544, 5.7538 54 / 877
Storhagen 28B 4015 STAVANGER 58.9544, 5.7538 54 / 877
Storhagen 30A 4015 STAVANGER 58.9545, 5.7539 54 / 876
Storhagen 30B 4015 STAVANGER 58.9544, 5.7540 54 / 876

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken