Høgeveien 39B
4026 STAVANGER

Høgeveien 39B, 4026 STAVANGER er ei adresse i Stavanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høgeveien 39B, 4026 STAVANGER:

  • Postnummer: 4026 STAVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 3481 i 1103 Stavanger
  • Grunnkrins: 2603 Indre Tasta
  • Valkrins: 26 Indre Tasta
  • Kyrkjesogn: 6090301 Tasta
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Høgeveien

Høgeveien er ein veg i Stavanger kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høgeveien 1A 4026 STAVANGER 58.9803, 5.7081 28 / 413
Høgeveien 1B 4026 STAVANGER 58.9803, 5.7082 28 / 413
Høgeveien 2 4026 STAVANGER 58.9803, 5.7075 28 / 473
Høgeveien 2B 4026 STAVANGER 58.9804, 5.7075 28 / 1611
Høgeveien 2C 4026 STAVANGER 58.9805, 5.7074 28 / 1312
Høgeveien 3 4026 STAVANGER 58.9805, 5.7080 28 / 442
Høgeveien 4 4026 STAVANGER 58.9808, 5.7072 28 / 1313
Høgeveien 6 4026 STAVANGER 58.9810, 5.7070 28 / 1314
Høgeveien 8 4026 STAVANGER 58.9812, 5.7069 28 / 1315
Høgeveien 10 4026 STAVANGER 58.9813, 5.7068 28 / 1316
Høgeveien 12 4026 STAVANGER 58.9816, 5.7065 28 / 120
Høgeveien 12A 4026 STAVANGER 58.9815, 5.7067 28 / 2321
Høgeveien 14 4026 STAVANGER 58.9819, 5.7063 28 / 279
Høgeveien 14A 4026 STAVANGER 58.9817, 5.7061 28 / 2154
Høgeveien 15A 4026 STAVANGER 58.9822, 5.7063 28 / 3501
Høgeveien 15B 4026 STAVANGER 58.9822, 5.7063 28 / 3501
Høgeveien 16 4026 STAVANGER 58.9821, 5.7057 28 / 278
Høgeveien 16A 4026 STAVANGER 58.9820, 5.7060 28 / 1957
Høgeveien 17 4026 STAVANGER 58.9823, 5.7062 28 / 222
Høgeveien 18 4026 STAVANGER 58.9823, 5.7053 28 / 389
Høgeveien 18A 4026 STAVANGER 58.9822, 5.7056 28 / 3096
Høgeveien 20 4026 STAVANGER 58.9825, 5.7049 28 / 669
Høgeveien 21 4026 STAVANGER 58.9826, 5.7058 28 / 219
Høgeveien 22A 4026 STAVANGER 58.9827, 5.7045 28 / 181
Høgeveien 22B 4026 STAVANGER 58.9827, 5.7044 28 / 181
Høgeveien 23 4026 STAVANGER 58.9827, 5.7054 28 / 143
Høgeveien 25 4026 STAVANGER 58.9830, 5.7050 28 / 1058
Høgeveien 27A 4026 STAVANGER 58.9831, 5.7048 28 / 2342
Høgeveien 27B 4026 STAVANGER 58.9832, 5.7048 28 / 2342
Høgeveien 29A 4026 STAVANGER 58.9832, 5.7045 28 / 2345
Høgeveien 29B 4026 STAVANGER 58.9832, 5.7046 28 / 2345
Høgeveien 31 4026 STAVANGER 58.9834, 5.7044 28 / 2346
Høgeveien 33 4026 STAVANGER 58.9833, 5.7038 28 / 2545
Høgeveien 35 4026 STAVANGER 58.9833, 5.7037 28 / 2514
Høgeveien 37 4026 STAVANGER 58.9836, 5.7036 28 / 2506
Høgeveien 39A 4026 STAVANGER 58.9834, 5.7034 28 / 3481
Høgeveien 39B 4026 STAVANGER 58.9834, 5.7034 28 / 3481
Høgeveien 41 4026 STAVANGER 58.9833, 5.7031 28 / 2512
Høgeveien 43 4026 STAVANGER 58.9834, 5.7029 28 / 2512
Høgeveien 45 4026 STAVANGER 58.9830, 5.7010 28 / 1987
Høgeveien 47 4026 STAVANGER 58.9828, 5.7013 28 / 2211
Høgeveien 49 4026 STAVANGER 58.9827, 5.7008 28 / 2210

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken