0
7295 ROGNES

0, 7295 ROGNES er ei adresse i Midtre Gauldal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 7295 ROGNES:

  • Postnummer: 7295 ROGNES
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 12 i 5027 Midtre Gauldal
  • Grunnkrins: 106 TILSET
  • Valkrins: 1 STØREN
  • Kyrkjesogn: 9070101 Støren
  • Tettstad:

er i Midtre Gauldal kommune med 4825 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 7232 LUNDAMO 63.1075, 10.6252 26 / 43
0 7232 LUNDAMO 63.0884, 10.5484 19 / 12
0 7232 LUNDAMO 63.0979, 10.6055 26 / 39
0 7232 LUNDAMO 63.0984, 10.6242 27 / 20
0 7232 LUNDAMO 63.0777, 10.4822 6 / 9
0 7232 LUNDAMO 63.0728, 10.4606 8 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0890, 10.4865 11 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.1067, 10.6288 26 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0867, 10.4609 10 / 10
0 7232 LUNDAMO 63.0740, 10.4621 8 / 10
0 7232 LUNDAMO 63.0880, 10.4857 11 / 2
0 7232 LUNDAMO 63.0857, 10.4869 11 / 3
0 7232 LUNDAMO 63.0871, 10.4854 11 / 4
0 7232 LUNDAMO 63.1011, 10.6330 27 / 25
0 7232 LUNDAMO 63.0890, 10.5639 12 / 2
0 7232 LUNDAMO 63.0897, 10.4901 13 / 5
0 7232 LUNDAMO 63.0890, 10.4911 13 / 6
0 7232 LUNDAMO 63.0911, 10.5753 15 / 2
0 7232 LUNDAMO 63.0923, 10.5836 15 / 3
0 7232 LUNDAMO 63.0932, 10.5823 15 / 4
0 7232 LUNDAMO 63.0917, 10.5796 15 / 5
0 7232 LUNDAMO 63.0926, 10.5820 15 / 7
0 7232 LUNDAMO 63.0626, 10.5410 18 / 6
0 7232 LUNDAMO 63.0846, 10.5803 20 / 14
0 7232 LUNDAMO 63.0876, 10.6000 26 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.1062, 10.6261 26 / 16
0 7232 LUNDAMO 63.0871, 10.5643 16 / 13
0 7232 LUNDAMO 63.0859, 10.5768 25 / 8
0 7232 LUNDAMO 63.0857, 10.4890 11 / 9
0 7232 LUNDAMO 63.0731, 10.5708 25 / 6
0 7232 LUNDAMO 63.0727, 10.5591 25 / 7
0 7232 LUNDAMO 63.0912, 10.5758 15 / 9
0 7232 LUNDAMO 63.0877, 10.6006 26 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0873, 10.5363 17 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0784, 10.5448 17 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0781, 10.5441 17 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0837, 10.5551 18 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0902, 10.5724 14 / 2
0 7232 LUNDAMO 63.0937, 10.6024 26 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0896, 10.5950 27 / 21
0 7232 LUNDAMO 63.0836, 10.5795 20 / 12
0 7232 LUNDAMO 63.0665, 10.5754 21 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0722, 10.5624 25 / 9
0 7232 LUNDAMO 63.0914, 10.5809 15 / 6
0 7232 LUNDAMO 63.0871, 10.6017 27 / 24
0 7232 LUNDAMO 63.1017, 10.6230 27 / 22
0 7232 LUNDAMO 63.0875, 10.5992 26 / 2
0 7232 LUNDAMO 63.1071, 10.6256 26 / 15
0 7232 LUNDAMO 63.1074, 10.6255 26 / 18
0 7232 LUNDAMO 63.1029, 10.6317 27 / 26
0 7232 LUNDAMO 63.0874, 10.4890 11 / 11
0 7232 LUNDAMO 63.0865, 10.4889 11 / 10
0 7232 LUNDAMO 63.0872, 10.5490 19 / 10
0 7232 LUNDAMO 63.1073, 10.6245 26 / 19
0 7232 LUNDAMO 63.1062, 10.6244 26 / 22
0 7232 LUNDAMO 63.0913, 10.5963 26 / 25
0 7232 LUNDAMO 63.1058, 10.6292 27 / 14
0 7232 LUNDAMO 63.0843, 10.5371 17 / 33
0 7232 LUNDAMO 63.0876, 10.4916 11 / 12
0 7232 LUNDAMO 63.1001, 10.6354 408 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.1058, 10.6199 26 / 28
0 7232 LUNDAMO 63.0858, 10.5804 20 / 13
0 7232 LUNDAMO 63.0805, 10.5818 20 / 19
0 7232 LUNDAMO 63.0622, 10.5426 18 / 4
0 7232 LUNDAMO 63.0854, 10.5376 17 / 3
0 7232 LUNDAMO 63.0610, 10.5445 16 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0907, 10.4922 13 / 8
0 7232 LUNDAMO 63.0898, 10.4867 13 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0882, 10.4904 11 / 14
0 7232 LUNDAMO 63.0853, 10.4881 11 / 5
0 7232 LUNDAMO 63.0747, 10.4622 8 / 2
0 7232 LUNDAMO 63.0713, 10.4680 8 / 3
0 7232 LUNDAMO 63.0716, 10.4680 8 / 3
0 7232 LUNDAMO 63.0808, 10.4685 7 / 2
0 7232 LUNDAMO 63.0769, 10.4828 6 / 10
0 7232 LUNDAMO 63.0813, 10.4682 6 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0850, 10.5505 19 / 7
0 7232 LUNDAMO 63.0806, 10.4670 5 / 4
0 7232 LUNDAMO 63.0636, 10.5602 21 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0802, 10.4650 5 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0843, 10.6111 27 / 17
0 7232 LUNDAMO 63.1051, 10.6187 26 / 30
0 7232 LUNDAMO 63.1050, 10.6171 26 / 31
0 7232 LUNDAMO 63.1043, 10.6280 27 / 23
0 7232 LUNDAMO 63.1049, 10.6201 26 / 32
0 7232 LUNDAMO 63.0812, 10.4654 4 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.1041, 10.6221 26 / 33
0 7232 LUNDAMO 63.0814, 10.4653 4 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.0817, 10.5401 17 / 4
0 7232 LUNDAMO 63.1027, 10.6182 26 / 35
0 7232 LUNDAMO 63.1022, 10.6168 26 / 36
0 7232 LUNDAMO 63.1039, 10.6201 26 / 37
0 7232 LUNDAMO 63.1044, 10.6187 26 / 1
0 7232 LUNDAMO 63.1052, 10.6233 26 / 38
0 7288 SOKNEDAL 62.9755, 10.1913 77 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8683, 10.2386 109 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9070, 10.4056 151 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9812, 10.2917 59 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.8245, 10.3500 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9232, 10.2287 123 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9187, 10.2850 125 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9380, 10.2097 130 / 52
0 7288 SOKNEDAL 62.9770, 10.1887 77 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.8430, 10.2607 109 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9026, 10.3979 151 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9833, 10.2949 59 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9294, 10.2412 124 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8150, 10.2580 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9385, 10.0543 82 / 117
0 7288 SOKNEDAL 62.9750, 10.1930 77 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.8706, 10.2697 110 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8988, 10.4210 151 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9788, 10.3210 61 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8250, 10.3490 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9307, 10.2282 125 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8162, 10.2554 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8264, 10.3528 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9798, 10.1706 77 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.8682, 10.2638 110 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9045, 10.3958 151 / 8
0 7288 SOKNEDAL 63.0097, 10.0437 77 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.9787, 10.3235 61 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8344, 10.3562 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9341, 10.2245 126 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8155, 10.2557 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8124, 10.1927 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0093, 10.1368 72 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8341, 10.2594 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9678, 10.1788 78 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8742, 10.2929 111 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9018, 10.3877 152 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0099, 10.0480 76 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9780, 10.3277 61 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.7942, 10.2738 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9337, 10.2264 126 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8159, 10.2562 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8211, 10.1904 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0102, 10.1396 72 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9389, 10.0601 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.8341, 10.2591 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9678, 10.1764 78 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8754, 10.2879 111 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9039, 10.3926 152 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8742, 10.1728 96 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9771, 10.3275 61 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9415, 10.2175 127 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8158, 10.2555 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9821, 10.2059 73 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9386, 10.0602 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.9697, 10.1796 78 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8856, 10.2777 112 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8607, 10.3604 155 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9767, 10.3270 49 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9399, 10.2265 127 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8147, 10.2554 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0189, 10.0425 73 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9123, 10.0616 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.9700, 10.1790 78 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8809, 10.2640 112 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8726, 10.3723 156 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9767, 10.3277 49 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9449, 10.2144 128 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8161, 10.2584 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8517, 10.2503 107 / 27
0 7288 SOKNEDAL 63.0169, 10.0388 73 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9386, 10.0725 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8980, 10.3072 138 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9663, 10.1700 79 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8806, 10.2636 112 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8752, 10.3747 157 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9071, 10.3145 161 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9765, 10.3284 49 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9376, 10.2084 130 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8248, 10.3319 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8855, 10.2556 113 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8633, 10.3653 157 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9310, 10.3240 162 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9670, 10.2538 139 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9353, 10.2070 130 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0166, 10.0395 73 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9345, 10.0772 85 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9653, 10.1733 79 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.8831, 10.2642 113 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8918, 10.3516 158 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9598, 10.2684 143 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.2056 130 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8154, 10.2568 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0078, 10.0549 74 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9647, 10.1739 79 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8846, 10.2584 113 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8948, 10.3545 159 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9574, 10.2737 143 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9344, 10.2204 130 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8156, 10.2584 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8806, 10.2636 112 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0078, 10.0546 74 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9659, 10.1642 79 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8872, 10.2564 115 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9042, 10.3598 160 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9643, 10.3023 62 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9388, 10.2022 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8142, 10.2572 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9416, 10.2271 127 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9633, 10.1692 79 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.8130, 10.2887 113 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9031, 10.3592 160 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9651, 10.3021 62 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9388, 10.2003 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8137, 10.2573 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9706, 10.1808 77 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9646, 10.1558 79 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.8859, 10.2610 113 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9175, 10.3324 161 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9652, 10.3010 62 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9409, 10.1984 131 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8165, 10.2579 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0207, 10.1424 74 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9663, 10.1356 79 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.8836, 10.2597 113 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9150, 10.3289 161 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9635, 10.3151 62 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9350, 10.1894 131 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9719, 10.3270 39 / 25
0 7288 SOKNEDAL 63.0081, 10.0508 76 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9675, 10.1427 79 / 45
0 7288 SOKNEDAL 62.9362, 10.3638 148 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8600, 10.2408 108 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9633, 10.1317 79 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.8917, 10.2616 114 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9147, 10.3281 161 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9724, 10.3119 61 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9585, 10.1774 80 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9382, 10.0576 131 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9215, 10.1351 86 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0081, 10.0511 76 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8111, 10.2263 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9620, 10.1656 79 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.8904, 10.2540 115 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9153, 10.3243 161 / 5
0 7288 SOKNEDAL 63.0095, 10.1373 72 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9690, 10.3158 62 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9387, 10.1852 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8146, 10.2588 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9043, 10.3010 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0077, 10.0521 76 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9661, 10.1652 79 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.8821, 10.2486 115 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9155, 10.3223 161 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9381, 10.1810 82 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9660, 10.3387 66 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9379, 10.1847 82 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9099, 10.3215 131 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9606, 10.2162 136 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9667, 10.1356 79 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.8914, 10.2502 115 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9275, 10.3262 162 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9105, 10.1314 88 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9667, 10.3383 65 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9457, 10.1861 82 / 80
0 7288 SOKNEDAL 62.9565, 10.1862 134 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9602, 10.2170 136 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9042, 10.1345 89 / 19
0 7288 SOKNEDAL 63.0099, 10.0437 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9147, 10.3284 161 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9325, 10.0413 80 / 54
0 7288 SOKNEDAL 62.9198, 10.2102 97 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9608, 10.1741 80 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8824, 10.2485 115 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9266, 10.3266 162 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8770, 10.2310 104 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9676, 10.3365 66 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9346, 10.1676 83 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9584, 10.1860 135 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9883, 10.2435 53 / 40
0 7288 SOKNEDAL 62.8244, 10.2067 102 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9156, 10.2124 99 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9209, 10.0507 80 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8879, 10.2564 115 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9289, 10.3253 162 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9944, 10.2548 57 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.8425, 10.2627 106 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9686, 10.3329 39 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9311, 10.1519 84 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9594, 10.1853 135 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9450, 10.0729 80 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9335, 10.1529 83 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0096, 10.0488 76 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9804, 10.1976 74 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9635, 10.1743 80 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8884, 10.2569 115 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9308, 10.3245 162 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8410, 10.2676 106 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9688, 10.3318 39 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.8810, 10.3143 112 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9201, 10.2126 97 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8978, 10.1398 135 / 2
0 7288 SOKNEDAL 63.0060, 10.1173 77 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9486, 10.1875 81 / 61
0 7288 SOKNEDAL 62.9073, 10.2171 100 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9585, 10.1774 80 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8899, 10.2556 115 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9197, 10.3140 163 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9427, 10.2036 131 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.8414, 10.2748 106 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9689, 10.3314 39 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9164, 10.2086 99 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9611, 10.1877 135 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9496, 10.1920 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9484, 10.1875 81 / 61
0 7288 SOKNEDAL 62.8493, 10.2491 107 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9642, 10.1777 80 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8896, 10.2558 115 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9219, 10.3204 163 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9566, 10.1771 80 / 32
0 7288 SOKNEDAL 62.8799, 10.3966 153 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9684, 10.3198 62 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9006, 10.2190 101 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9639, 10.2376 138 / 2
0 7288 SOKNEDAL 63.0167, 10.0399 77 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.8816, 10.1121 92 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9490, 10.1086 80 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8921, 10.2512 115 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9183, 10.3114 163 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9640, 10.3420 65 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9463, 10.1887 82 / 109
0 7288 SOKNEDAL 62.9686, 10.3204 62 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8926, 10.2123 103 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9639, 10.2376 138 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9170, 10.2086 99 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9548, 10.2734 143 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9611, 10.1695 80 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8882, 10.2562 115 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9164, 10.3182 163 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9058, 10.3673 150 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9431, 10.2024 132 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9693, 10.3221 62 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8713, 10.2689 110 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9580, 10.2733 143 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9658, 10.1336 79 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8754, 10.2685 113 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0194, 10.1433 74 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9593, 10.1696 80 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8904, 10.2235 116 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9174, 10.3078 163 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9238, 10.1485 82 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9697, 10.3229 41 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8856, 10.2608 113 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9350, 10.3103 145 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9659, 10.1479 79 / 41
0 7288 SOKNEDAL 62.9735, 10.0513 79 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8073, 10.3078 113 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8580, 10.3601 155 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9399, 10.0654 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8297, 10.2606 117 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9557, 10.1739 80 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.9700, 10.3238 41 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9028, 10.2456 118 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9419, 10.3430 146 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9745, 10.0551 79 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.7776, 10.2980 116 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9399, 10.0623 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8946, 10.2487 117 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8498, 10.2490 107 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9702, 10.3245 41 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9062, 10.2399 119 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9272, 10.3626 148 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9732, 10.0614 79 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8923, 10.2253 116 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8962, 10.1273 134 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9412, 10.0656 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8896, 10.2473 117 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8888, 10.1962 97 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9345, 10.2408 126 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9706, 10.3259 41 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8347, 10.2492 119 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9489, 10.1848 81 / 50
0 7288 SOKNEDAL 62.9659, 10.1340 79 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9005, 10.2464 118 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8871, 10.2490 117 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9387, 10.0626 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8974, 10.2508 117 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9836, 10.2155 72 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9708, 10.3242 41 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9073, 10.2397 119 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9325, 10.3703 148 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8830, 10.2622 113 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9656, 10.1333 79 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9195, 10.2276 121 / 2
0 7288 SOKNEDAL 63.0098, 10.0424 77 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9407, 10.0666 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8973, 10.2498 117 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9710, 10.3254 41 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.8342, 10.2497 119 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8320, 10.2662 121 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9351, 10.3081 145 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9349, 10.0709 83 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9387, 10.0635 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8924, 10.2508 117 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9470, 10.2045 132 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9719, 10.3242 41 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9040, 10.2408 119 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9381, 10.3588 148 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8641, 10.3653 157 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9270, 10.0398 80 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9701, 10.2053 134 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9369, 10.0519 82 / 118
0 7288 SOKNEDAL 62.9412, 10.0665 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8973, 10.2481 117 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9724, 10.3246 41 / 48
0 7288 SOKNEDAL 62.9109, 10.2388 120 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9237, 10.3610 149 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8436, 10.3535 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9422, 10.0669 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8649, 10.2468 117 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9060, 10.4037 151 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9724, 10.3260 41 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9139, 10.2385 120 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9058, 10.3686 150 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8398, 10.3343 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9319, 10.0414 80 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9391, 10.0650 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8969, 10.2474 117 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9617, 10.3452 65 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9727, 10.3259 41 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9129, 10.2385 120 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9080, 10.3438 150 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9278, 10.0399 80 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9185, 10.0523 80 / 49
0 7288 SOKNEDAL 62.9419, 10.0654 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9717, 10.3291 39 / 36
0 7288 SOKNEDAL 62.9202, 10.2362 122 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9082, 10.3438 150 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9724, 10.3283 39 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9308, 10.0398 80 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8882, 10.1545 135 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9041, 10.3943 152 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9616, 10.1745 80 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.8585, 10.3226 118 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9716, 10.3248 41 / 37
0 7288 SOKNEDAL 62.9712, 10.3312 49 / 7
0 7288 SOKNEDAL 63.0140, 10.0429 77 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9380, 10.2247 127 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9028, 10.3977 151 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9713, 10.3304 39 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.9319, 10.0410 80 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9778, 10.1970 75 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.8404, 10.2714 106 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9638, 10.1753 80 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9047, 10.2458 118 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8163, 10.2246 122 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9715, 10.3308 49 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9412, 10.2174 127 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9060, 10.4037 151 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9237, 10.0518 80 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9602, 10.1741 80 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9028, 10.2594 118 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8249, 10.1912 99 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9718, 10.3303 49 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9412, 10.2264 127 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9443, 10.1959 132 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9014, 10.3874 152 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9066, 10.3639 150 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8847, 10.1588 135 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9728, 10.3321 49 / 35
0 7288 SOKNEDAL 62.9086, 10.4000 151 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9361, 10.0671 83 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9635, 10.1713 80 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9009, 10.2483 118 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9721, 10.3299 49 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9547, 10.1900 134 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8611, 10.3608 155 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9486, 10.1850 81 / 51
0 7288 SOKNEDAL 62.8795, 10.1402 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9078, 10.3902 151 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9619, 10.1746 80 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9062, 10.2399 119 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9725, 10.3294 49 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9670, 10.1427 79 / 35
0 7288 SOKNEDAL 62.9629, 10.2200 136 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9293, 10.3252 162 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9393, 10.0695 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8586, 10.1464 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9699, 10.2819 142 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8598, 10.3778 147 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9047, 10.3841 152 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9563, 10.1773 80 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.9071, 10.2395 119 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9728, 10.3292 49 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9648, 10.1340 79 / 36
0 7288 SOKNEDAL 62.9524, 10.2157 137 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9185, 10.3114 163 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9402, 10.0710 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9335, 10.2183 126 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.8814, 10.4010 153 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8905, 10.3721 159 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9514, 10.1834 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9036, 10.2400 119 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9457, 10.3322 147 / 37
0 7288 SOKNEDAL 62.9731, 10.3289 49 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9625, 10.2687 139 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9202, 10.0525 80 / 42
0 7288 SOKNEDAL 62.8680, 10.1278 82 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8611, 10.3823 154 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9484, 10.1859 81 / 55
0 7288 SOKNEDAL 62.9518, 10.1866 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9106, 10.2390 120 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9456, 10.3327 147 / 38
0 7288 SOKNEDAL 62.9734, 10.3285 49 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9865, 10.2557 141 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9027, 10.2602 118 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.7976, 10.3549 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9378, 10.0570 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9001, 10.3058 138 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9048, 10.2461 118 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8117, 10.2290 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9501, 10.1846 81 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9139, 10.2385 120 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9726, 10.3336 49 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9605, 10.2854 142 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9387, 10.0563 82 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9512, 10.1882 81 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9129, 10.2385 120 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9039, 10.3772 150 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9443, 10.3387 147 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9602, 10.2162 136 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9382, 10.0560 82 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9392, 10.0606 85 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8629, 10.3877 154 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9551, 10.1784 81 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9144, 10.2383 120 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9709, 10.3233 41 / 34
0 7288 SOKNEDAL 62.9738, 10.3232 41 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.7982, 10.2672 108 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9382, 10.0560 82 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9729, 10.1856 76 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9521, 10.1805 81 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9132, 10.2377 120 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9747, 10.3273 41 / 32
0 7288 SOKNEDAL 62.8132, 10.2855 110 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9390, 10.0739 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9382, 10.0567 82 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9490, 10.1890 81 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8334, 10.2650 121 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9123, 10.2969 131 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.8132, 10.2857 110 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9399, 10.0594 84 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8925, 10.2253 116 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9497, 10.1896 81 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9173, 10.2281 121 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9382, 10.2088 130 / 53
0 7288 SOKNEDAL 62.9119, 10.2970 131 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.8365, 10.2998 110 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9322, 10.0501 80 / 40
0 7288 SOKNEDAL 62.9487, 10.1891 81 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9191, 10.2289 121 / 5
0 7288 SOKNEDAL 63.0121, 10.0449 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8346, 10.2493 119 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9114, 10.0619 90 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9478, 10.1907 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9510, 10.1895 81 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9183, 10.2351 122 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9551, 10.1762 81 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9713, 10.3258 41 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9045, 10.3958 151 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9313, 10.0535 79 / 39
0 7288 SOKNEDAL 62.9384, 10.0578 84 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.9369, 10.3538 148 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.8870, 10.2570 113 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9503, 10.1896 81 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9203, 10.2327 122 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9714, 10.3238 41 / 35
0 7288 SOKNEDAL 62.8727, 10.3729 156 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9652, 10.1320 79 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9353, 10.0551 79 / 40
0 7288 SOKNEDAL 62.9384, 10.0583 84 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.8892, 10.1053 4011 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9466, 10.1903 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9499, 10.1898 81 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8174, 10.2694 122 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9085, 10.3455 150 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0204, 10.0450 73 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8752, 10.3747 157 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9367, 10.0535 82 / 115
0 7288 SOKNEDAL 62.9238, 10.1448 85 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8890, 10.1051 4011 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9506, 10.1899 81 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9199, 10.2364 122 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9728, 10.1815 76 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.8708, 10.2710 110 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9706, 10.1808 77 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.8305, 10.3687 157 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9525, 10.1794 4011 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9519, 10.1876 81 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9133, 10.2351 122 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9410, 10.3491 147 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9690, 10.1613 79 / 34
0 7288 SOKNEDAL 62.9039, 10.3597 160 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9552, 10.1777 4011 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9541, 10.1806 81 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9145, 10.2370 122 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9363, 10.3566 148 / 35
0 7288 SOKNEDAL 62.8385, 10.3549 160 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9550, 10.1778 4011 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9515, 10.1885 81 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9215, 10.2385 122 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9603, 10.3460 64 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.3554 148 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.8127, 10.1963 123 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9197, 10.3140 163 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8900, 10.1036 84 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9271, 10.0614 82 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9218, 10.1274 86 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9519, 10.1881 81 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9166, 10.2373 122 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9734, 10.3280 41 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9361, 10.3573 148 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9492, 10.1852 81 / 42
0 7288 SOKNEDAL 62.9847, 10.2254 53 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9222, 10.0594 86 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9666, 10.2552 139 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9522, 10.1880 81 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9159, 10.2377 122 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9346, 10.3706 148 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9197, 10.0602 87 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9125, 10.3349 149 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8421, 10.2766 106 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9497, 10.1890 81 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9169, 10.2381 122 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9654, 10.1319 79 / 33
0 7288 SOKNEDAL 62.9510, 10.3747 147 / 24
0 7288 SOKNEDAL 63.0193, 10.0397 73 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8151, 10.2807 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9493, 10.1891 81 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9246, 10.2292 123 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9382, 10.1914 82 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.9509, 10.3507 147 / 20
0 7288 SOKNEDAL 63.0175, 10.0394 73 / 6
0 7288 SOKNEDAL 63.0204, 10.0417 73 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9142, 10.0600 88 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9331, 10.0632 82 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9580, 10.3467 64 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9497, 10.1886 81 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.9248, 10.2285 123 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9150, 10.3273 161 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9457, 10.2061 131 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9523, 10.3484 146 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9492, 10.1861 81 / 44
0 7288 SOKNEDAL 63.0119, 10.0248 74 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9145, 10.0600 88 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9291, 10.2031 95 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9472, 10.1890 82 / 87
0 7288 SOKNEDAL 62.9494, 10.1885 81 / 32
0 7288 SOKNEDAL 62.9233, 10.2284 123 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9782, 10.3252 61 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9660, 10.1665 79 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9524, 10.3466 146 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8939, 10.1334 93 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9136, 10.0617 88 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9473, 10.1889 82 / 87
0 7288 SOKNEDAL 62.9695, 10.3199 62 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9490, 10.1884 81 / 33
0 7288 SOKNEDAL 62.9157, 10.2732 123 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9566, 10.1907 134 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9526, 10.3456 146 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9490, 10.1854 81 / 43
0 7288 SOKNEDAL 62.9334, 10.0640 82 / 125
0 7288 SOKNEDAL 62.9671, 10.1354 79 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9139, 10.0611 88 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9474, 10.1889 82 / 87
0 7288 SOKNEDAL 62.9487, 10.1882 81 / 34
0 7288 SOKNEDAL 62.9274, 10.2390 124 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9705, 10.3248 41 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.8914, 10.2502 115 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9516, 10.3436 147 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9341, 10.0631 82 / 124
0 7288 SOKNEDAL 62.9375, 10.1825 82 / 132
0 7288 SOKNEDAL 62.9157, 10.0884 89 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9474, 10.1889 82 / 87
0 7288 SOKNEDAL 62.8459, 10.2330 107 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.8111, 10.2271 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9602, 10.2156 136 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9780, 10.1969 75 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9484, 10.1881 81 / 35
0 7288 SOKNEDAL 62.9294, 10.2412 124 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.7997, 10.2708 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8896, 10.2492 115 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9540, 10.3452 64 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8761, 10.1761 96 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9108, 10.0619 90 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9797, 10.2291 72 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9473, 10.1888 82 / 87
0 7288 SOKNEDAL 62.9515, 10.1870 81 / 36
0 7288 SOKNEDAL 62.9250, 10.2462 124 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9214, 10.3622 149 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8946, 10.2487 117 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.7936, 10.1948 95 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8943, 10.2471 117 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9473, 10.1887 82 / 87
0 7288 SOKNEDAL 62.8845, 10.2733 112 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9412, 10.1875 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9285, 10.2423 124 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9160, 10.3234 161 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9257, 10.3598 149 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9179, 10.2888 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8423, 10.2622 106 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8835, 10.1821 96 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9473, 10.1888 82 / 87
0 7288 SOKNEDAL 62.9386, 10.0711 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9493, 10.1898 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9311, 10.2292 125 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9702, 10.2313 138 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9551, 10.3715 146 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9182, 10.2892 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9204, 10.0550 80 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8562, 10.2417 107 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8829, 10.1805 96 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9730, 10.3265 39 / 32
0 7288 SOKNEDAL 62.9448, 10.1856 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9304, 10.2293 125 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9693, 10.3657 66 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9208, 10.0562 80 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8475, 10.2486 107 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8759, 10.1749 96 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9054, 10.3546 160 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9485, 10.1914 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9296, 10.2328 125 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8968, 10.2832 118 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9715, 10.3582 41 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9839, 10.2947 59 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9349, 10.0618 82 / 116
0 7288 SOKNEDAL 62.8404, 10.2427 107 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.0689 83 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8860, 10.1106 84 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.8847, 10.2741 112 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9394, 10.1893 82 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9311, 10.2284 125 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9715, 10.3668 39 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.8413, 10.2432 107 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9248, 10.1527 82 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9235, 10.0569 80 / 44
0 7288 SOKNEDAL 62.9778, 10.1970 75 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9596, 10.2163 136 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.9386, 10.1852 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9317, 10.2423 125 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9783, 10.3273 61 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9556, 10.3487 64 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9138, 10.0606 88 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.8524, 10.2457 107 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9651, 10.1372 79 / 42
0 7288 SOKNEDAL 62.8755, 10.1748 96 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9246, 10.1533 82 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9380, 10.1853 82 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9345, 10.2349 125 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9544, 10.3460 64 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9677, 10.1406 79 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8596, 10.2435 108 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8950, 10.2124 102 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9247, 10.1527 82 / 22
0 7288 SOKNEDAL 63.0085, 10.1428 72 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9474, 10.1859 82 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9359, 10.1841 82 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9335, 10.2276 126 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8861, 10.1096 84 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9531, 10.3342 146 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9563, 10.3450 64 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9670, 10.1307 79 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8683, 10.2652 110 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9247, 10.1526 82 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9239, 10.0561 80 / 50
0 7288 SOKNEDAL 62.9348, 10.1815 82 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9340, 10.2280 126 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9511, 10.3733 146 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9599, 10.3478 64 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9217, 10.0578 80 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9182, 10.2846 125 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8636, 10.2618 117 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9267, 10.2077 95 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9476, 10.1860 82 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9339, 10.2239 126 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9136, 10.3553 149 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9601, 10.3451 64 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9497, 10.1845 81 / 45
0 7288 SOKNEDAL 62.8460, 10.1733 95 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9349, 10.2480 126 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9485, 10.1967 132 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.8663, 10.1740 97 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9246, 10.1500 82 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9367, 10.2296 126 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9600, 10.3442 64 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8872, 10.1059 84 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.8737, 10.3746 157 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9502, 10.2152 137 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8433, 10.1983 99 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9369, 10.1896 82 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9310, 10.2218 126 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9594, 10.3069 62 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9351, 10.2124 130 / 41
0 7288 SOKNEDAL 62.9602, 10.3434 65 / 11
0 7288 SOKNEDAL 63.0116, 10.0464 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9447, 10.0765 80 / 41
0 7288 SOKNEDAL 62.8940, 10.3051 137 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9179, 10.1441 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9461, 10.1863 82 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9337, 10.2264 126 / 7
0 7288 SOKNEDAL 63.0259, 10.0613 73 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9606, 10.3458 64 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8815, 10.1140 92 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8926, 10.3026 137 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8588, 10.1774 100 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9180, 10.1435 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9273, 10.1513 82 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9329, 10.2189 126 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8170, 10.2696 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8874, 10.2489 117 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9641, 10.3423 65 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9348, 10.0469 79 / 37
0 7288 SOKNEDAL 62.9029, 10.3023 138 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9179, 10.1433 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9478, 10.1885 82 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9353, 10.2455 126 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9490, 10.2173 128 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9848, 10.1767 77 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9642, 10.3415 65 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9453, 10.1974 132 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9030, 10.3021 138 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9785, 10.3206 61 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8601, 10.1769 101 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9178, 10.1432 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8741, 10.2487 115 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9084, 10.2994 131 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9245, 10.1529 82 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9319, 10.2207 126 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9596, 10.3467 64 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9645, 10.3410 65 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9242, 10.2103 96 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9368, 10.3060 145 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9180, 10.1438 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9273, 10.2072 95 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9481, 10.1889 82 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9316, 10.2211 126 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9590, 10.3482 64 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9647, 10.3418 65 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9237, 10.2096 96 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9506, 10.3742 147 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9395, 10.0760 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9179, 10.1436 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9351, 10.0683 83 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9503, 10.1907 82 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9326, 10.2199 126 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9190, 10.0570 80 / 34
0 7288 SOKNEDAL 62.9650, 10.3405 65 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9299, 10.3749 148 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9263, 10.3053 163 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8436, 10.2017 105 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.7936, 10.2731 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9178, 10.1434 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9149, 10.2905 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9344, 10.3671 148 / 34
0 7288 SOKNEDAL 62.9244, 10.1517 82 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.9343, 10.2323 126 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9955, 10.1702 74 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9656, 10.3403 66 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8998, 10.3997 151 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9495, 10.1850 81 / 52
0 7288 SOKNEDAL 62.8483, 10.2487 107 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.7937, 10.2726 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9383, 10.1910 82 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9329, 10.2196 126 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9660, 10.3416 65 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8589, 10.3652 155 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9733, 10.0511 79 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9177, 10.1433 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9439, 10.1891 82 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9380, 10.2247 127 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9591, 10.3474 64 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9674, 10.3397 66 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8621, 10.3625 155 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9259, 10.0576 79 / 43
0 7288 SOKNEDAL 62.8520, 10.2502 107 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.8768, 10.3686 157 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9441, 10.3396 147 / 41
0 7288 SOKNEDAL 62.9384, 10.1911 82 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9412, 10.2174 127 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9494, 10.1859 81 / 40
0 7288 SOKNEDAL 62.9680, 10.3397 66 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8516, 10.3662 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8623, 10.3626 155 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9177, 10.1431 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9437, 10.1867 82 / 32
0 7288 SOKNEDAL 62.9415, 10.2175 127 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0123, 10.0434 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8599, 10.3580 155 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8511, 10.2493 107 / 32
0 7288 SOKNEDAL 62.8160, 10.2259 122 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9176, 10.1429 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9439, 10.1862 82 / 35
0 7288 SOKNEDAL 62.9423, 10.2168 127 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9369, 10.0759 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9675, 10.1880 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.7101, 10.3978 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8588, 10.3555 155 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9655, 10.2310 138 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9176, 10.2280 121 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9451, 10.1860 82 / 36
0 7288 SOKNEDAL 62.9399, 10.2265 127 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9281, 10.2057 95 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8427, 10.3537 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8590, 10.3613 155 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9178, 10.1439 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9439, 10.1862 82 / 37
0 7288 SOKNEDAL 62.9115, 10.2947 127 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9951, 10.1704 74 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9278, 10.2059 95 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9327, 10.3099 145 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8341, 10.3593 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8579, 10.3588 155 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8506, 10.2446 107 / 4
0 7288 SOKNEDAL 63.0206, 10.0474 73 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8836, 10.2716 112 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9055, 10.3706 150 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9393, 10.1854 82 / 38
0 7288 SOKNEDAL 62.9123, 10.2949 127 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9174, 10.0548 80 / 33
0 7288 SOKNEDAL 62.8146, 10.2814 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8571, 10.3597 155 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9178, 10.1437 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9193, 10.2144 98 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9495, 10.1898 82 / 41
0 7288 SOKNEDAL 62.9139, 10.2912 127 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.7004, 10.3868 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8597, 10.3569 155 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9209, 10.3101 163 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8390, 10.2069 109 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9177, 10.1436 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8892, 10.1960 97 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9072, 10.1281 89 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9266, 10.1494 82 / 42
0 7288 SOKNEDAL 62.9446, 10.2147 128 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9856, 10.2180 72 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.8310, 10.3711 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8001, 10.2681 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8599, 10.3597 155 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9604, 10.3320 63 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8707, 10.2712 110 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9176, 10.1434 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9363, 10.0777 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9499, 10.1903 82 / 43
0 7288 SOKNEDAL 62.9453, 10.2188 128 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9277, 10.2072 95 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.8411, 10.2737 106 / 8
0 7288 SOKNEDAL 63.0169, 10.0385 73 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9711, 10.2425 140 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.7008, 10.3858 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8627, 10.3613 155 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.8042, 10.2622 111 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9175, 10.1432 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9691, 10.3354 39 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9442, 10.1860 82 / 44
0 7288 SOKNEDAL 62.9456, 10.2256 129 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9608, 10.2146 136 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.8470, 10.2567 109 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8744, 10.2946 111 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9179, 10.1446 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9442, 10.1860 82 / 46
0 7288 SOKNEDAL 62.9464, 10.2210 129 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8468, 10.2569 109 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.8470, 10.3406 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.7783, 10.2948 112 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9178, 10.1442 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9459, 10.1887 82 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.9344, 10.2137 130 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8373, 10.3590 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.6993, 10.3900 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9177, 10.1441 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9125, 10.1365 88 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8901, 10.3698 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9003, 10.2458 118 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9488, 10.1915 82 / 48
0 7288 SOKNEDAL 62.9374, 10.2079 130 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9397, 10.1489 82 / 128
0 7288 SOKNEDAL 62.9031, 10.3592 160 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8037, 10.3440 114 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9177, 10.1439 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9128, 10.1365 88 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9480, 10.1879 82 / 49
0 7288 SOKNEDAL 62.8134, 10.1925 130 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.7983, 10.2670 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9742, 10.3260 41 / 38
0 7288 SOKNEDAL 62.8029, 10.3447 114 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9176, 10.1437 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9128, 10.1365 88 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9477, 10.1878 82 / 50
0 7288 SOKNEDAL 62.7961, 10.2092 130 / 4
0 7288 SOKNEDAL 63.0131, 10.0453 77 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9111, 10.2760 124 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9882, 10.2702 59 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0105, 10.0287 77 / 32
0 7288 SOKNEDAL 62.8284, 10.2621 117 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9175, 10.1436 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9875, 10.2430 53 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9697, 10.3330 39 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9486, 10.1902 82 / 51
0 7288 SOKNEDAL 62.9163, 10.1641 130 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9108, 10.2725 124 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9563, 10.2048 136 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8204, 10.2754 120 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9174, 10.1434 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8715, 10.2433 109 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9236, 10.1518 82 / 52
0 7288 SOKNEDAL 62.9335, 10.2175 130 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9203, 10.3608 149 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.7833, 10.3591 125 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9172, 10.1427 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8979, 10.3662 159 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9869, 10.2284 53 / 42
0 7288 SOKNEDAL 62.9479, 10.1903 82 / 54
0 7288 SOKNEDAL 62.9348, 10.2112 130 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9208, 10.3605 149 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0038, 10.0388 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9454, 10.2258 129 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9515, 10.1870 81 / 36
0 7288 SOKNEDAL 62.7985, 10.3670 125 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9501, 10.1858 81 / 56
0 7288 SOKNEDAL 62.9239, 10.1519 82 / 55
0 7288 SOKNEDAL 62.9352, 10.2102 130 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8868, 10.1892 98 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9514, 10.1871 81 / 36
0 7288 SOKNEDAL 62.7980, 10.3665 125 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9172, 10.1428 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9501, 10.1858 81 / 56
0 7288 SOKNEDAL 62.9479, 10.1872 82 / 57
0 7288 SOKNEDAL 62.9355, 10.2148 130 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9541, 10.1783 4011 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9050, 10.3582 160 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.7982, 10.3667 125 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9172, 10.1431 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9472, 10.1138 80 / 48
0 7288 SOKNEDAL 62.9476, 10.1871 82 / 58
0 7288 SOKNEDAL 62.9346, 10.2207 130 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8908, 10.1057 4011 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9281, 10.2698 125 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9171, 10.1430 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9422, 10.1439 82 / 130
0 7288 SOKNEDAL 62.9466, 10.1884 82 / 61
0 7288 SOKNEDAL 62.9361, 10.2158 130 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9472, 10.3198 146 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9223, 10.2968 125 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9501, 10.1858 81 / 56
0 7288 SOKNEDAL 62.9709, 10.3250 41 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9470, 10.1877 82 / 62
0 7288 SOKNEDAL 62.9359, 10.2153 130 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.7999, 10.2707 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9244, 10.2836 126 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9729, 10.3241 41 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9476, 10.1884 82 / 63
0 7288 SOKNEDAL 62.9345, 10.2200 130 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9033, 10.4007 151 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9302, 10.3589 148 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.8336, 10.3315 126 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9528, 10.1884 134 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9283, 10.1467 84 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9755, 10.3236 41 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9473, 10.1879 82 / 64
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.2156 130 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.7961, 10.3553 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9659, 10.1326 79 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9920, 10.2785 59 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9350, 10.0755 85 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.7915, 10.3484 127 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9528, 10.1882 134 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9758, 10.3258 41 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9470, 10.1860 82 / 69
0 7288 SOKNEDAL 62.9358, 10.2110 130 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9367, 10.2296 126 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8393, 10.3343 127 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9470, 10.1905 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9747, 10.3260 41 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.9474, 10.1851 82 / 70
0 7288 SOKNEDAL 62.9353, 10.2118 130 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9530, 10.3415 146 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.8692, 10.3688 156 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9283, 10.3774 148 / 32
0 7288 SOKNEDAL 62.9051, 10.3389 127 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9572, 10.2745 143 / 14
0 7288 SOKNEDAL 63.0098, 10.0442 77 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9755, 10.3264 41 / 33
0 7288 SOKNEDAL 62.9474, 10.1873 82 / 71
0 7288 SOKNEDAL 62.9360, 10.2098 130 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9665, 10.1337 79 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9349, 10.2207 130 / 44
0 7288 SOKNEDAL 62.9655, 10.2340 138 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9488, 10.1873 81 / 60
0 7288 SOKNEDAL 62.9532, 10.1732 81 / 46
0 7288 SOKNEDAL 62.9469, 10.1853 82 / 73
0 7288 SOKNEDAL 62.9361, 10.2106 130 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9475, 10.1905 82 / 88
0 7288 SOKNEDAL 62.9880, 10.2367 53 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9085, 10.3455 150 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9392, 10.2157 127 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9528, 10.1882 134 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9488, 10.1874 81 / 60
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.1961 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9411, 10.3497 146 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.8967, 10.3010 137 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8984, 10.2452 118 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9472, 10.1853 82 / 74
0 7288 SOKNEDAL 62.9365, 10.2103 130 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9869, 10.2296 53 / 34
0 7288 SOKNEDAL 62.8271, 10.3828 127 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9528, 10.1880 134 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9489, 10.1874 81 / 60
0 7288 SOKNEDAL 62.9461, 10.1875 82 / 75
0 7288 SOKNEDAL 62.9380, 10.2066 130 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9605, 10.2142 136 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9167, 10.3225 161 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8808, 10.1826 95 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9663, 10.1700 79 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9493, 10.1907 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9070, 10.3320 127 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9529, 10.1877 134 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9489, 10.1874 81 / 60
0 7288 SOKNEDAL 62.9457, 10.1873 82 / 78
0 7288 SOKNEDAL 62.9358, 10.2145 130 / 31
0 7288 SOKNEDAL 63.0074, 10.0521 76 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9353, 10.2207 130 / 45
0 7288 SOKNEDAL 62.8674, 10.1741 97 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9346, 10.1916 134 / 18
0 7288 SOKNEDAL 63.0098, 10.0305 77 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.9455, 10.1867 82 / 79
0 7288 SOKNEDAL 62.9348, 10.2145 130 / 33
0 7288 SOKNEDAL 63.0095, 10.0474 76 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8846, 10.2584 113 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8591, 10.3228 128 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9492, 10.1832 81 / 65
0 7288 SOKNEDAL 62.9457, 10.1861 82 / 80
0 7288 SOKNEDAL 62.9369, 10.2075 130 / 34
0 7288 SOKNEDAL 62.9482, 10.1903 82 / 53
0 7288 SOKNEDAL 62.9533, 10.1929 133 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8301, 10.3759 129 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9531, 10.1877 134 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9492, 10.1832 81 / 65
0 7288 SOKNEDAL 62.8850, 10.2734 112 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9467, 10.1860 82 / 81
0 7288 SOKNEDAL 62.9358, 10.2138 130 / 37
0 7288 SOKNEDAL 62.9488, 10.1900 82 / 40
0 7288 SOKNEDAL 62.9521, 10.3474 146 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.8306, 10.3602 161 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8437, 10.2030 105 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9594, 10.2155 136 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9491, 10.1832 81 / 65
0 7288 SOKNEDAL 62.9464, 10.1853 82 / 82
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.2129 130 / 38
0 7288 SOKNEDAL 62.9162, 10.2377 122 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9148, 10.3234 161 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8280, 10.2042 105 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.8977, 10.2169 101 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9722, 10.3275 39 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9119, 10.1562 130 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9467, 10.1853 82 / 83
0 7288 SOKNEDAL 62.9388, 10.2022 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9027, 10.2182 100 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9704, 10.3306 39 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9537, 10.3334 146 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9472, 10.1890 82 / 87
0 7288 SOKNEDAL 62.9409, 10.1984 131 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9035, 10.2178 100 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9218, 10.0615 86 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9533, 10.1867 134 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9538, 10.3339 146 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.9453, 10.1879 82 / 91
0 7288 SOKNEDAL 62.9418, 10.1997 131 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9047, 10.2458 118 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9450, 10.1880 82 / 92
0 7288 SOKNEDAL 62.9398, 10.1996 131 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.9332, 10.3682 148 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9518, 10.3473 146 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9447, 10.1882 82 / 93
0 7288 SOKNEDAL 62.9351, 10.1919 131 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9471, 10.1148 80 / 35
0 7288 SOKNEDAL 62.9546, 10.1947 134 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.9444, 10.1881 82 / 94
0 7288 SOKNEDAL 62.9092, 10.3203 131 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9470, 10.1149 80 / 36
0 7288 SOKNEDAL 62.9548, 10.1924 134 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9355, 10.3078 145 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9534, 10.1864 134 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9169, 10.2801 125 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9452, 10.1873 82 / 95
0 7288 SOKNEDAL 62.9499, 10.2147 131 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.7942, 10.2725 115 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9489, 10.1831 81 / 64
0 7288 SOKNEDAL 62.9588, 10.2071 136 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9601, 10.3438 64 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9449, 10.1874 82 / 102
0 7288 SOKNEDAL 62.9255, 10.1559 131 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8149, 10.2573 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9651, 10.3424 41 / 46
0 7288 SOKNEDAL 62.9381, 10.0579 131 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9489, 10.1831 81 / 64
0 7288 SOKNEDAL 62.9446, 10.1874 82 / 103
0 7288 SOKNEDAL 62.9067, 10.2967 131 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9468, 10.1887 82 / 39
0 7288 SOKNEDAL 62.8585, 10.3226 118 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8742, 10.3749 157 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8947, 10.3158 131 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9488, 10.1831 81 / 64
0 7288 SOKNEDAL 62.9450, 10.1868 82 / 104
0 7288 SOKNEDAL 62.9062, 10.2966 131 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9572, 10.0831 80 / 37
0 7288 SOKNEDAL 62.9361, 10.2152 130 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9906, 10.2426 52 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8344, 10.2496 119 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9705, 10.1795 77 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.8970, 10.1499 132 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9447, 10.1863 82 / 107
0 7288 SOKNEDAL 62.9443, 10.1959 132 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9413, 10.3479 147 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9448, 10.2226 129 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.8405, 10.2543 119 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8870, 10.1908 98 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8800, 10.1331 132 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9449, 10.1862 82 / 108
0 7288 SOKNEDAL 62.9343, 10.1908 132 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9703, 10.3182 62 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.8714, 10.3055 122 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9453, 10.0736 80 / 52
0 7288 SOKNEDAL 62.9870, 10.2310 53 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8975, 10.1262 134 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9485, 10.1834 81 / 63
0 7288 SOKNEDAL 62.9352, 10.1817 82 / 110
0 7288 SOKNEDAL 62.9343, 10.1908 132 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9690, 10.3200 62 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.7927, 10.3476 127 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9283, 10.1486 84 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9861, 10.2332 53 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9756, 10.2053 135 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9486, 10.1833 81 / 63
0 7288 SOKNEDAL 62.9372, 10.1509 82 / 112
0 7288 SOKNEDAL 62.9479, 10.2048 132 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9696, 10.3188 62 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.8253, 10.3730 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9235, 10.1340 86 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9571, 10.2034 136 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9486, 10.1833 81 / 63
0 7288 SOKNEDAL 63.0245, 10.0400 73 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9445, 10.1869 82 / 113
0 7288 SOKNEDAL 62.9346, 10.1916 132 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9471, 10.2051 132 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9691, 10.3183 62 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9962, 10.1690 74 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.8803, 10.2619 112 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9635, 10.2231 138 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9157, 10.2120 99 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8446, 10.3408 137 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9336, 10.1765 83 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9487, 10.1970 132 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9532, 10.1930 133 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9690, 10.3191 62 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9041, 10.3932 152 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8276, 10.3572 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8446, 10.3391 137 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9558, 10.2767 143 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9344, 10.1671 83 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9519, 10.2110 132 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9490, 10.1993 133 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9531, 10.1734 81 / 46
0 7288 SOKNEDAL 62.9372, 10.2090 130 / 51
0 7288 SOKNEDAL 62.8274, 10.3573 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8931, 10.3074 137 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8682, 10.2638 110 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9323, 10.1642 84 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9487, 10.1994 132 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9497, 10.1993 133 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8846, 10.2590 113 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9276, 10.0357 80 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8952, 10.3072 137 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9305, 10.1724 84 / 31
0 7288 SOKNEDAL 63.0114, 10.0511 73 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9330, 10.1628 84 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9435, 10.1968 132 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9529, 10.1879 134 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9707, 10.3295 39 / 33
0 7288 SOKNEDAL 62.9371, 10.2095 130 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.9423, 10.2168 127 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8934, 10.3026 137 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9327, 10.0413 80 / 45
0 7288 SOKNEDAL 63.0098, 10.1385 72 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9487, 10.1863 81 / 53
0 7288 SOKNEDAL 62.8515, 10.2508 107 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9330, 10.1653 84 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9485, 10.1993 132 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9561, 10.1870 134 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9668, 10.1997 134 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9377, 10.2094 130 / 50
0 7288 SOKNEDAL 62.9702, 10.2317 138 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8918, 10.3124 139 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9487, 10.1863 81 / 53
0 7288 SOKNEDAL 62.9318, 10.1583 84 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9556, 10.1912 134 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9506, 10.1887 81 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9374, 10.2096 130 / 48
0 7288 SOKNEDAL 62.9779, 10.2071 4011 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.8901, 10.3362 142 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9487, 10.1863 81 / 53
0 7288 SOKNEDAL 62.9443, 10.0685 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.8897, 10.1037 84 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9532, 10.1874 134 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9855, 10.2236 53 / 32
0 7288 SOKNEDAL 62.9377, 10.2101 130 / 49
0 7288 SOKNEDAL 62.8903, 10.3360 142 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0089, 10.1351 72 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9228, 10.0614 79 / 48
0 7288 SOKNEDAL 62.8900, 10.1042 84 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9546, 10.1849 134 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9051, 10.3005 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8952, 10.3409 142 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9281, 10.1483 84 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9549, 10.1844 134 / 8
0 7288 SOKNEDAL 63.0165, 10.0393 73 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9750, 10.2927 61 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9543, 10.1931 134 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9581, 10.2738 143 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8865, 10.1057 84 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9537, 10.1866 134 / 12
0 7288 SOKNEDAL 63.0170, 10.0382 73 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9274, 10.2390 124 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8996, 10.2476 118 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9597, 10.2680 143 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9311, 10.1515 84 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9718, 10.2318 134 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9844, 10.2944 59 / 17
0 7288 SOKNEDAL 63.0114, 10.0517 76 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8311, 10.3541 144 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9290, 10.1486 84 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9253, 10.1434 85 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9679, 10.1932 1006 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.8492, 10.2407 107 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9532, 10.3833 146 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9151, 10.2903 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9601, 10.2006 136 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.8876, 10.1042 84 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9218, 10.1415 85 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9545, 10.1853 134 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9515, 10.3458 147 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9169, 10.3217 161 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9853, 10.2539 141 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8483, 10.2441 107 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9229, 10.1470 85 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9216, 10.1278 86 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9529, 10.1879 134 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9446, 10.3357 147 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9707, 10.3258 41 / 43
0 7288 SOKNEDAL 62.8468, 10.2416 107 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9919, 10.2784 59 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9208, 10.1446 85 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9237, 10.1330 86 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9543, 10.1854 134 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.8451, 10.3433 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9712, 10.3265 39 / 34
0 7288 SOKNEDAL 62.9519, 10.1865 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8739, 10.3036 111 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9519, 10.3441 146 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9431, 10.1967 132 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9807, 10.1854 77 / 39
0 7288 SOKNEDAL 62.9925, 10.2799 59 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.9224, 10.1421 85 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9232, 10.1314 86 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9610, 10.2027 134 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.8185, 10.2682 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.2207 130 / 46
0 7288 SOKNEDAL 62.9518, 10.1866 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9402, 10.3647 148 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8179, 10.2204 122 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9253, 10.1423 85 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9193, 10.1397 87 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9607, 10.2026 134 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.8841, 10.1822 96 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8726, 10.3723 156 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9280, 10.3675 148 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9380, 10.0678 85 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9174, 10.1428 87 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9554, 10.1838 134 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9115, 10.3016 131 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9308, 10.3640 148 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9370, 10.0723 85 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9144, 10.1309 88 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9584, 10.1860 135 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9455, 10.3733 148 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9147, 10.0607 88 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9600, 10.1822 135 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9343, 10.3662 148 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.9456, 10.1487 80 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.8413, 10.2679 106 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9110, 10.1356 88 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9594, 10.1889 135 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9229, 10.0587 86 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9264, 10.3803 149 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9484, 10.1123 80 / 46
0 7288 SOKNEDAL 62.8487, 10.2413 107 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9123, 10.1260 88 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9578, 10.2010 136 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9202, 10.3605 149 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9418, 10.2011 131 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.8411, 10.2437 107 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9155, 10.1399 88 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9565, 10.2042 136 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9509, 10.3708 146 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9191, 10.2141 98 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9085, 10.3459 150 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9159, 10.1381 88 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9629, 10.2200 136 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9683, 10.2544 139 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9007, 10.3987 151 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9068, 10.3149 161 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9144, 10.1379 88 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9547, 10.2010 136 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8726, 10.3728 156 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9067, 10.3990 151 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9751, 10.1938 77 / 42
0 7288 SOKNEDAL 62.9352, 10.3149 145 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9133, 10.0618 88 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9578, 10.2010 136 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9078, 10.3953 151 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9880, 10.2367 53 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9092, 10.1303 89 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9633, 10.2224 136 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9555, 10.3713 146 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.8466, 10.2425 107 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8924, 10.4131 151 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8681, 10.1720 97 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9050, 10.1346 89 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9861, 10.2313 53 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9046, 10.1290 89 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9552, 10.2012 136 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9886, 10.2350 53 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9367, 10.0645 83 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9205, 10.0482 80 / 51
0 7288 SOKNEDAL 62.9850, 10.2383 53 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9093, 10.1295 89 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8955, 10.3620 136 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9852, 10.2270 53 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.8463, 10.2337 107 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.9855, 10.2420 53 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9057, 10.1373 89 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9548, 10.2143 137 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8770, 10.3711 157 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9866, 10.2428 53 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9055, 10.1346 89 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9524, 10.2157 137 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9853, 10.2411 53 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9055, 10.1369 89 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9657, 10.2312 138 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9150, 10.2897 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9412, 10.1872 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9920, 10.2251 53 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9037, 10.1386 89 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9641, 10.2369 138 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9147, 10.2899 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9248, 10.1390 85 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9871, 10.2233 53 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.9043, 10.1394 89 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9657, 10.2336 138 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0189, 10.0427 73 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9869, 10.2296 53 / 34
0 7288 SOKNEDAL 62.9058, 10.1366 89 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9671, 10.2407 139 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9363, 10.3647 148 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9846, 10.2311 53 / 35
0 7288 SOKNEDAL 62.9078, 10.1325 89 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9625, 10.2687 139 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9520, 10.1871 81 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.8539, 10.1710 102 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9689, 10.3358 39 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8997, 10.2478 118 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9607, 10.2433 139 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9390, 10.0581 84 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.8895, 10.2471 117 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0187, 10.0399 73 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8995, 10.3055 138 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9019, 10.2448 118 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9087, 10.1294 89 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8245, 10.3730 140 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9331, 10.0417 80 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.8771, 10.3699 157 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9425, 10.2015 132 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9913, 10.2633 56 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9078, 10.1173 90 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9758, 10.2374 140 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9330, 10.0423 80 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.8341, 10.2699 108 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8771, 10.3718 157 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9940, 10.2575 56 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9690, 10.2402 140 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9353, 10.0511 79 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9657, 10.1309 79 / 38
0 7288 SOKNEDAL 62.8082, 10.2381 108 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9516, 10.2761 144 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9484, 10.1881 81 / 35
0 7288 SOKNEDAL 62.9909, 10.2562 57 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8981, 10.1044 91 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9694, 10.2449 140 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9389, 10.0578 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8410, 10.2676 106 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8677, 10.1717 97 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9940, 10.2514 57 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9034, 10.1148 91 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9865, 10.2557 141 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9390, 10.0613 85 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9375, 10.0705 85 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9438, 10.1889 82 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9326, 10.0499 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.9924, 10.2678 57 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9034, 10.1154 91 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9811, 10.2486 141 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9401, 10.0631 80 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9692, 10.1852 77 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9320, 10.3079 145 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9467, 10.1876 82 / 122
0 7288 SOKNEDAL 62.9297, 10.2327 125 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9922, 10.2581 57 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9062, 10.1187 91 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9821, 10.2503 141 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9397, 10.0641 80 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9907, 10.2632 56 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9657, 10.2313 138 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8109, 10.1974 123 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9260, 10.1505 82 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8917, 10.2113 103 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9968, 10.2586 57 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.8806, 10.1119 92 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9659, 10.2867 142 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9409, 10.0641 80 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9920, 10.2629 56 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9346, 10.3708 148 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9599, 10.2161 136 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9251, 10.2029 95 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8573, 10.1756 100 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8993, 10.2190 101 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9933, 10.2572 57 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8787, 10.1137 92 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9602, 10.2851 142 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9913, 10.2565 57 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9599, 10.2161 136 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.8841, 10.2714 112 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9944, 10.2612 57 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8846, 10.1074 92 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9551, 10.2772 143 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9131, 10.0614 80 / 27
0 7288 SOKNEDAL 62.9925, 10.2677 57 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8521, 10.2481 107 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9940, 10.2618 57 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8851, 10.1074 92 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9589, 10.2707 143 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9199, 10.0590 87 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9942, 10.2614 57 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9202, 10.3704 149 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9561, 10.1896 134 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9944, 10.2601 57 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.8858, 10.1063 92 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9583, 10.2721 143 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9363, 10.0745 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0112, 10.0212 74 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9571, 10.3481 64 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9565, 10.0823 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.8338, 10.1910 99 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9941, 10.2595 57 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8792, 10.1135 92 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9569, 10.2738 143 / 9
0 7288 SOKNEDAL 63.0171, 10.0378 73 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9634, 10.3477 65 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8122, 10.1935 130 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.0523 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.9565, 10.0826 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.9562, 10.1899 134 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9950, 10.2583 58 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9038, 10.1522 94 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9560, 10.2738 143 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9166, 10.3224 161 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8925, 10.1331 93 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9235, 10.0635 86 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9402, 10.0338 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.9843, 10.2807 58 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9047, 10.1407 94 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9564, 10.2739 143 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9821, 10.2011 74 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9110, 10.0665 79 / 47
0 7288 SOKNEDAL 62.9897, 10.2668 58 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9041, 10.1416 94 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9513, 10.2757 144 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8795, 10.1132 92 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9805, 10.1984 74 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.2116 130 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9728, 10.3244 41 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.9210, 10.2089 96 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9896, 10.2659 58 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9277, 10.2036 95 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9516, 10.2761 144 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8881, 10.1060 84 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.8745, 10.1732 96 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9905, 10.2753 59 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8643, 10.1859 95 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9532, 10.2684 144 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9613, 10.1744 80 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9678, 10.1882 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9110, 10.1320 88 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9883, 10.2712 59 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9262, 10.2070 95 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9523, 10.2706 144 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9350, 10.1801 82 / 59
0 7288 SOKNEDAL 62.9753, 10.1896 77 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0026, 10.0655 77 / 37
0 7288 SOKNEDAL 62.9674, 10.3397 65 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.8931, 10.2501 117 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9883, 10.2802 59 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9260, 10.2070 95 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9536, 10.2738 144 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9224, 10.0940 84 / 27
0 7288 SOKNEDAL 63.0055, 10.1164 77 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0178, 10.0436 77 / 33
0 7288 SOKNEDAL 62.8971, 10.2480 117 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9598, 10.2153 136 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.8336, 10.1901 99 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9042, 10.1423 94 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9896, 10.2676 58 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9281, 10.2073 95 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9345, 10.3141 145 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9962, 10.1690 74 / 12
0 7288 SOKNEDAL 63.0054, 10.1169 77 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0162, 10.0409 77 / 38
0 7288 SOKNEDAL 62.9871, 10.2806 59 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9285, 10.2061 95 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9356, 10.3097 145 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9917, 10.1727 74 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9699, 10.1878 77 / 4
0 7288 SOKNEDAL 63.0187, 10.0267 77 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.8119, 10.2270 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9896, 10.2680 59 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9291, 10.2059 95 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9326, 10.3104 145 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9905, 10.1753 74 / 9
0 7288 SOKNEDAL 63.0053, 10.1158 77 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9939, 10.1718 74 / 18
0 7288 SOKNEDAL 63.0172, 10.0281 77 / 41
0 7288 SOKNEDAL 62.8809, 10.1814 96 / 15
0 7288 SOKNEDAL 63.0092, 10.0538 74 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9882, 10.2834 59 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9293, 10.2058 95 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9333, 10.3152 145 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9888, 10.1742 75 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9678, 10.1804 78 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9939, 10.1718 74 / 19
0 7288 SOKNEDAL 63.0153, 10.0437 77 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.8141, 10.2261 122 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8407, 10.2724 106 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9893, 10.2738 59 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9284, 10.2056 95 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9337, 10.3148 145 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9796, 10.1704 77 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9678, 10.1764 78 / 2
0 7288 SOKNEDAL 63.0031, 10.0635 77 / 36
0 7288 SOKNEDAL 62.9221, 10.2771 125 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.8988, 10.3055 138 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9894, 10.2756 59 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9288, 10.2054 95 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9334, 10.3143 145 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9652, 10.1737 79 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9112, 10.2928 127 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9893, 10.2687 59 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9293, 10.2054 95 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9471, 10.3183 146 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9648, 10.1744 79 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9051, 10.3005 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9265, 10.2287 123 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9750, 10.2927 61 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8834, 10.1822 96 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9472, 10.3218 146 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9764, 10.2069 135 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9631, 10.1687 79 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9485, 10.1834 81 / 63
0 7288 SOKNEDAL 62.9599, 10.3003 62 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9227, 10.2100 96 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9470, 10.3216 146 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9763, 10.2075 135 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9646, 10.1562 79 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9484, 10.1867 81 / 49
0 7288 SOKNEDAL 62.9049, 10.3006 131 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9635, 10.2964 62 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9240, 10.2076 96 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9457, 10.3256 146 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9846, 10.2066 73 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9514, 10.1839 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8944, 10.3018 137 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9416, 10.3462 147 / 39
0 7288 SOKNEDAL 62.9577, 10.3033 62 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8820, 10.1825 96 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9417, 10.3421 146 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9604, 10.1656 80 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9475, 10.2045 132 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9537, 10.1805 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0140, 10.0457 77 / 40
0 7288 SOKNEDAL 62.9570, 10.3036 62 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9240, 10.2099 96 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9409, 10.3495 146 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9727, 10.3270 39 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9634, 10.3431 65 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9525, 10.3030 63 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9232, 10.2090 96 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9408, 10.3511 146 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9412, 10.1875 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9511, 10.3100 63 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9459, 10.3331 147 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9480, 10.1908 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9351, 10.0640 83 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9508, 10.2206 137 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9571, 10.3481 64 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8803, 10.1815 96 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9449, 10.3363 147 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9483, 10.1914 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9343, 10.0685 83 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9562, 10.3468 64 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8818, 10.1799 96 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9451, 10.3317 148 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9348, 10.1815 82 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9787, 10.3221 61 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9558, 10.3490 64 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9207, 10.2116 97 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9444, 10.3343 147 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9367, 10.1894 82 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9511, 10.1882 81 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9241, 10.0575 80 / 43
0 7288 SOKNEDAL 62.8143, 10.2565 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8666, 10.1741 97 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9507, 10.3452 147 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9330, 10.1653 84 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8118, 10.2258 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8674, 10.1741 97 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9410, 10.3462 147 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9398, 10.0592 84 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9519, 10.1865 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8130, 10.2253 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9194, 10.2087 97 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9453, 10.3321 147 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9519, 10.1865 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8124, 10.2256 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9169, 10.2137 98 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9445, 10.3434 147 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9385, 10.2301 127 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9227, 10.1426 85 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9519, 10.1865 81 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9945, 10.1720 74 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9167, 10.2092 99 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9409, 10.3471 147 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9232, 10.1337 86 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8336, 10.3315 126 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9482, 10.1852 81 / 57
0 7288 SOKNEDAL 62.9445, 10.3380 147 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9817, 10.2884 59 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9232, 10.1332 86 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9443, 10.3389 147 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.8731, 10.1879 99 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9426, 10.3453 147 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9083, 10.1254 88 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9055, 10.2216 100 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9457, 10.3352 147 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9125, 10.1261 88 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9716, 10.3282 39 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.9969, 10.2595 57 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9076, 10.2175 100 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9430, 10.3441 147 / 22
0 7288 SOKNEDAL 62.9513, 10.1877 81 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9093, 10.1295 89 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9109, 10.2737 124 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9490, 10.1900 82 / 40
0 7288 SOKNEDAL 62.8376, 10.2734 108 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9012, 10.2184 100 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9425, 10.3460 147 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.9084, 10.1303 89 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9770, 10.3274 61 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8579, 10.1765 100 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9496, 10.3725 147 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.8981, 10.1048 91 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8759, 10.2519 109 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9778, 10.3276 61 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9466, 10.1965 132 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9082, 10.2153 100 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9501, 10.3724 147 / 30
0 7288 SOKNEDAL 62.9277, 10.2036 95 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9563, 10.3358 63 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9469, 10.1961 132 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8072, 10.3076 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9825, 10.2119 72 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.7829, 10.2102 101 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9499, 10.3730 147 / 31
0 7288 SOKNEDAL 62.9210, 10.2118 97 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9661, 10.2441 139 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9792, 10.2263 72 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9004, 10.2188 101 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9541, 10.3640 147 / 32
0 7288 SOKNEDAL 63.0023, 10.0936 77 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9808, 10.1995 74 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9114, 10.1859 97 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9307, 10.1751 83 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9878, 10.2785 59 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.9573, 10.3678 64 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9506, 10.1869 81 / 71
0 7288 SOKNEDAL 62.8099, 10.3006 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9821, 10.2223 72 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8999, 10.2149 101 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9364, 10.3640 148 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0020, 10.0941 77 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9537, 10.2835 144 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9312, 10.1743 83 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9548, 10.3471 64 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8977, 10.3067 138 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8070, 10.3087 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9128, 10.3209 161 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9838, 10.2175 72 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8955, 10.2150 102 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9272, 10.3626 148 / 2
0 7288 SOKNEDAL 63.0051, 10.1149 77 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9345, 10.2408 125 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9056, 10.2211 100 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9391, 10.0568 83 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9604, 10.3461 64 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.8130, 10.2891 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9128, 10.3213 161 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9808, 10.2305 72 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.8917, 10.2125 103 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9324, 10.3695 148 / 4
0 7288 SOKNEDAL 63.0093, 10.1356 72 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9654, 10.1690 79 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9076, 10.2175 100 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9677, 10.3412 66 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8989, 10.3065 138 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9819, 10.2060 73 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8924, 10.2122 103 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9367, 10.3589 148 / 5
0 7288 SOKNEDAL 63.0103, 10.1400 72 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8919, 10.1326 93 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9814, 10.2480 141 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8994, 10.2183 101 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9679, 10.3414 66 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8998, 10.3053 138 / 12
0 7288 SOKNEDAL 63.0230, 10.0471 73 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8901, 10.2099 103 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9349, 10.3629 148 / 7
0 7288 SOKNEDAL 63.0101, 10.1396 72 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.8769, 10.3792 153 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8861, 10.2738 112 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8057, 10.2422 105 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9708, 10.3683 66 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9535, 10.3335 146 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9003, 10.3051 138 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9828, 10.2010 74 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8628, 10.2223 105 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9329, 10.3616 148 / 8
0 7288 SOKNEDAL 63.0049, 10.1467 72 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.8612, 10.2220 105 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8482, 10.1955 98 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9684, 10.3376 66 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9360, 10.0644 83 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9007, 10.3048 138 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.8034, 10.3441 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0204, 10.1433 74 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8453, 10.2030 105 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9381, 10.3588 148 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8509, 10.2426 107 / 24
0 7288 SOKNEDAL 62.8627, 10.2449 108 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9688, 10.3384 66 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9518, 10.3431 146 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8913, 10.2512 115 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9812, 10.1917 74 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.8455, 10.2021 105 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9307, 10.3677 148 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.8710, 10.3092 132 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8678, 10.2394 109 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8409, 10.2538 119 / 3
0 7288 SOKNEDAL 63.0120, 10.0497 76 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9461, 10.3358 147 / 40
0 7288 SOKNEDAL 62.9485, 10.1890 81 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.8394, 10.2684 106 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9388, 10.3524 148 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9494, 10.2186 128 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9157, 10.2272 122 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.8430, 10.2607 109 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9427, 10.2026 131 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9780, 10.1960 75 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.7992, 10.2701 107 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9367, 10.3589 148 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9496, 10.2183 128 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9489, 10.1863 81 / 48
0 7288 SOKNEDAL 62.8854, 10.2566 113 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8242, 10.3418 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9867, 10.0483 75 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8521, 10.2488 107 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9363, 10.3581 148 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.9321, 10.2519 125 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8831, 10.2642 113 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8243, 10.3422 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0081, 10.0508 76 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8529, 10.2489 107 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9368, 10.3541 148 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.9229, 10.2513 123 / 8
0 7288 SOKNEDAL 63.0078, 10.0395 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8836, 10.2654 113 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9712, 10.3290 39 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.9664, 10.1329 79 / 44
0 7288 SOKNEDAL 62.9720, 10.1843 76 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8472, 10.2428 107 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9288, 10.3577 148 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9148, 10.2790 125 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8829, 10.2576 113 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9399, 10.1488 82 / 131
0 7288 SOKNEDAL 62.9726, 10.1819 76 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8570, 10.2418 107 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9287, 10.3585 148 / 26
0 7288 SOKNEDAL 62.8129, 10.2889 113 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9180, 10.2927 128 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.9143, 10.2885 125 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.8862, 10.1106 84 / 21
0 7288 SOKNEDAL 62.9710, 10.1802 76 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8507, 10.2505 107 / 17
0 7288 SOKNEDAL 62.9162, 10.3640 149 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9325, 10.2663 126 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9444, 10.1521 82 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8904, 10.2540 115 / 2
0 7288 SOKNEDAL 63.0066, 10.0517 76 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8573, 10.2416 107 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9202, 10.3667 149 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.9186, 10.2936 125 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.9317, 10.2551 125 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.8821, 10.2486 115 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8140, 10.2589 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9487, 10.1856 81 / 62
0 7288 SOKNEDAL 62.9676, 10.1887 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8493, 10.2392 107 / 19
0 7288 SOKNEDAL 62.9122, 10.3329 149 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9605, 10.3435 65 / 12
0 7288 SOKNEDAL 62.9304, 10.3312 162 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9242, 10.2742 125 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8477, 10.2576 109 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8853, 10.2719 112 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9277, 10.0400 80 / 5
0 7288 SOKNEDAL 63.0136, 10.0444 77 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8491, 10.2511 107 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9189, 10.3598 149 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9309, 10.3293 162 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9187, 10.2932 125 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8134, 10.2254 122 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8975, 10.2513 117 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8472, 10.2572 109 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.9730, 10.3278 39 / 29
0 7288 SOKNEDAL 62.9694, 10.1855 77 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8621, 10.2455 108 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9237, 10.3610 149 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9309, 10.3208 145 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9476, 10.2051 132 / 20
0 7288 SOKNEDAL 62.9188, 10.2278 121 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8171, 10.1947 101 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9379, 10.0746 82 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9147, 10.0608 88 / 18
0 7288 SOKNEDAL 62.9487, 10.1856 81 / 62
0 7288 SOKNEDAL 62.9703, 10.1902 77 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8627, 10.2449 108 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9054, 10.3703 150 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9330, 10.3156 145 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9451, 10.3733 148 / 28
0 7288 SOKNEDAL 62.8497, 10.2489 107 / 25
0 7288 SOKNEDAL 62.9164, 10.2286 121 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8161, 10.1950 101 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8852, 10.2800 112 / 7
0 7288 SOKNEDAL 62.7992, 10.2705 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9750, 10.1885 77 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.8603, 10.2432 108 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.9078, 10.3442 150 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8993, 10.4006 151 / 15
0 7288 SOKNEDAL 62.9163, 10.3189 163 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.9173, 10.2276 121 / 2
0 7288 SOKNEDAL 62.8142, 10.2580 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9699, 10.1870 77 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8085, 10.2369 108 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.9042, 10.3650 150 / 3
0 7288 SOKNEDAL 62.9167, 10.3200 161 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8185, 10.2646 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8127, 10.2265 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9133, 10.2351 122 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.8143, 10.2596 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8482, 10.2485 107 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9732, 10.1915 77 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8592, 10.2417 108 / 11
0 7288 SOKNEDAL 62.9069, 10.3651 150 / 4
0 7288 SOKNEDAL 62.8467, 10.2328 107 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.9797, 10.2281 72 / 16
0 7288 SOKNEDAL 62.8286, 10.3547 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9214, 10.2389 122 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8146, 10.2577 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8286, 10.2619 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 63.0067, 10.0491 76 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9742, 10.1931 77 / 9
0 7288 SOKNEDAL 62.8584, 10.2415 108 / 13
0 7288 SOKNEDAL 62.9093, 10.3640 150 / 5
0 7288 SOKNEDAL 62.9113, 10.2976 131 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.9901, 10.2689 59 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.8194, 10.2670 122 / 8
0 7288 SOKNEDAL 62.8156, 10.2550 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9512, 10.1881 81 / 23
0 7288 SOKNEDAL 62.9768, 10.1929 77 / 10
0 7288 SOKNEDAL 62.8735, 10.2426 109 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9061, 10.4092 151 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8991, 10.4001 151 / 14
0 7288 SOKNEDAL 62.9919, 10.2778 59 / 6
0 7288 SOKNEDAL 62.8022, 10.2670 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9246, 10.2292 123 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.8148, 10.2595 400 / 1
0 7288 SOKNEDAL 62.9319, 10.0406 80 / 7
0 7290 STØREN 63.0566, 10.3390 1 / 4
0 7290 STØREN 63.0338, 10.3099 3 / 296
0 7290 STØREN 63.0806, 10.4305 2 / 1
0 7290 STØREN 62.9954, 10.2366 52 / 9
0 7290 STØREN 63.0269, 10.3210 5 / 1
0 7290 STØREN 63.0731, 10.4281 3 / 1
0 7290 STØREN 63.0289, 10.3235 5 / 10
0 7290 STØREN 63.0641, 10.4150 3 / 269
0 7290 STØREN 63.0256, 10.3215 7 / 1
0 7290 STØREN 63.0357, 10.2981 3 / 1
0 7290 STØREN 63.0351, 10.3662 8 / 6
0 7290 STØREN 63.0580, 10.3516 3 / 222
0 7290 STØREN 63.0558, 10.3385 3 / 1
0 7290 STØREN 63.0577, 10.3531 3 / 223
0 7290 STØREN 63.0226, 10.1679 52 / 12
0 7290 STØREN 63.0611, 10.3588 5 / 20
0 7290 STØREN 63.0211, 10.1669 52 / 13
0 7290 STØREN 63.0204, 10.2385 50 / 3
0 7290 STØREN 63.0136, 10.3661 39 / 1
0 7290 STØREN 62.9947, 10.2369 52 / 7
0 7290 STØREN 63.0198, 10.3187 42 / 3
0 7290 STØREN 63.0219, 10.2534 44 / 9
0 7290 STØREN 63.0466, 10.1687 74 / 3
0 7290 STØREN 63.0439, 10.2853 45 / 377
0 7290 STØREN 63.0564, 10.2854 45 / 5
0 7290 STØREN 63.0438, 10.2077 47 / 2
0 7290 STØREN 63.0658, 10.2969 1 / 1
0 7290 STØREN 63.0323, 10.2939 45 / 348
0 7290 STØREN 62.9791, 10.3597 39 / 27
0 7290 STØREN 63.0569, 10.3394 1 / 1
0 7290 STØREN 63.0552, 10.2811 45 / 45
0 7290 STØREN 62.9811, 10.3597 41 / 42
0 7290 STØREN 63.0552, 10.2806 45 / 45
0 7290 STØREN 63.0184, 10.3322 39 / 15
0 7290 STØREN 63.0435, 10.2903 2 / 22
0 7290 STØREN 63.0585, 10.3513 3 / 287
0 7290 STØREN 63.0601, 10.3514 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0337, 10.2957 45 / 294
0 7290 STØREN 63.0607, 10.3519 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0445, 10.3032 1 / 29
0 7290 STØREN 63.0718, 10.3721 1 / 26
0 7290 STØREN 62.9982, 10.3893 34 / 48
0 7290 STØREN 63.0590, 10.3508 3 / 1
0 7290 STØREN 63.0557, 10.2207 47 / 126
0 7290 STØREN 63.0272, 10.1585 53 / 41
0 7290 STØREN 63.0147, 10.3624 39 / 16
0 7290 STØREN 63.0232, 10.1243 50 / 27
0 7290 STØREN 63.0395, 10.3632 7 / 9
0 7290 STØREN 63.0329, 10.3669 7 / 10
0 7290 STØREN 63.0498, 10.3576 5 / 18
0 7290 STØREN 63.0373, 10.3637 8 / 8
0 7290 STØREN 63.0228, 10.2332 49 / 4
0 7290 STØREN 62.9950, 10.3894 33 / 1
0 7290 STØREN 63.0437, 10.2389 47 / 1
0 7290 STØREN 63.0436, 10.2390 47 / 1
0 7290 STØREN 63.0603, 10.3523 2 / 36
0 7290 STØREN 63.0728, 10.3625 1 / 33
0 7290 STØREN 63.0470, 10.3271 3 / 1
0 7290 STØREN 63.0424, 10.2785 45 / 362
0 7290 STØREN 63.0377, 10.2895 45 / 395
0 7290 STØREN 63.0375, 10.2897 45 / 395
0 7290 STØREN 63.0370, 10.2903 45 / 395
0 7290 STØREN 63.0156, 10.3226 42 / 5
0 7290 STØREN 63.0368, 10.2902 45 / 395
0 7290 STØREN 63.0370, 10.2897 45 / 395
0 7290 STØREN 62.9946, 10.3472 39 / 1
0 7290 STØREN 63.0290, 10.2515 46 / 46
0 7290 STØREN 63.0410, 10.1598 53 / 39
0 7290 STØREN 63.0293, 10.3190 4 / 1
0 7290 STØREN 63.0341, 10.2970 45 / 281
0 7290 STØREN 62.9964, 10.3503 41 / 1
0 7290 STØREN 63.0101, 10.2404 51 / 11
0 7290 STØREN 63.0443, 10.2802 45 / 150
0 7290 STØREN 63.0437, 10.2811 45 / 147
0 7290 STØREN 63.0257, 10.2859 44 / 16
0 7290 STØREN 63.0290, 10.2634 49 / 27
0 7290 STØREN 63.0270, 10.1580 53 / 26
0 7290 STØREN 63.0267, 10.0681 50 / 9
0 7290 STØREN 63.0266, 10.0687 50 / 14
0 7290 STØREN 63.0250, 10.1235 50 / 26
0 7290 STØREN 63.0440, 10.3037 1 / 31
0 7290 STØREN 63.0251, 10.3078 43 / 7
0 7290 STØREN 63.0376, 10.3080 3 / 289
0 7290 STØREN 63.0737, 10.3719 1 / 38
0 7290 STØREN 63.0436, 10.2389 47 / 1
0 7290 STØREN 63.0376, 10.3079 3 / 289
0 7290 STØREN 63.0353, 10.3630 8 / 11
0 7290 STØREN 63.0376, 10.3078 3 / 289
0 7290 STØREN 63.0339, 10.3096 3 / 292
0 7290 STØREN 63.0268, 10.2761 44 / 35
0 7290 STØREN 63.0414, 10.2937 2 / 15
0 7290 STØREN 63.0131, 10.3678 39 / 1
0 7290 STØREN 63.0303, 10.3200 4 / 1
0 7290 STØREN 63.0131, 10.3679 39 / 1
0 7290 STØREN 63.0281, 10.2756 44 / 33
0 7290 STØREN 63.0132, 10.3681 39 / 1
0 7290 STØREN 63.0209, 10.3215 42 / 3
0 7290 STØREN 63.0341, 10.3087 3 / 106
0 7290 STØREN 63.0317, 10.2993 43 / 1
0 7290 STØREN 63.0209, 10.3216 42 / 3
0 7290 STØREN 63.0224, 10.3342 7 / 12
0 7290 STØREN 63.0408, 10.2932 45 / 310
0 7290 STØREN 63.0404, 10.2936 45 / 310
0 7290 STØREN 63.0448, 10.2802 45 / 90
0 7290 STØREN 63.0411, 10.2926 45 / 310
0 7290 STØREN 63.0403, 10.2934 45 / 310
0 7290 STØREN 63.0403, 10.2933 45 / 310
0 7290 STØREN 63.0299, 10.2687 49 / 24
0 7290 STØREN 63.0464, 10.2895 1 / 4
0 7290 STØREN 63.0296, 10.1504 55 / 16
0 7290 STØREN 63.0308, 10.2708 49 / 25
0 7290 STØREN 63.0463, 10.2898 1 / 4
0 7290 STØREN 63.0285, 10.1486 55 / 15
0 7290 STØREN 63.0444, 10.2903 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0449, 10.3672 4 / 20
0 7290 STØREN 63.0445, 10.2916 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0446, 10.2913 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0451, 10.2897 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0307, 10.3201 3 / 237
0 7290 STØREN 63.0349, 10.2970 45 / 354
0 7290 STØREN 63.0451, 10.2899 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0304, 10.3201 4 / 1
0 7290 STØREN 63.0451, 10.2902 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0283, 10.2894 45 / 309
0 7290 STØREN 63.0301, 10.2693 49 / 26
0 7290 STØREN 63.0142, 10.3767 38 / 1
0 7290 STØREN 63.0136, 10.3657 39 / 1
0 7290 STØREN 63.0646, 10.2979 1 / 1
0 7290 STØREN 63.0135, 10.3643 39 / 1
0 7290 STØREN 63.0647, 10.2977 1 / 1
0 7290 STØREN 63.0173, 10.3378 39 / 2
0 7290 STØREN 63.0178, 10.3357 39 / 3
0 7290 STØREN 63.0344, 10.2970 45 / 281
0 7290 STØREN 63.0182, 10.3331 39 / 5
0 7290 STØREN 63.0162, 10.3355 39 / 6
0 7290 STØREN 63.0135, 10.3644 39 / 10
0 7290 STØREN 63.0195, 10.3386 7 / 8
0 7290 STØREN 63.0137, 10.3602 39 / 11
0 7290 STØREN 63.0210, 10.3566 8 / 6
0 7290 STØREN 63.0138, 10.3552 39 / 12
0 7290 STØREN 63.0145, 10.3625 39 / 16
0 7290 STØREN 63.0175, 10.3367 39 / 13
0 7290 STØREN 63.0148, 10.3785 38 / 1
0 7290 STØREN 63.0592, 10.3500 3 / 286
0 7290 STØREN 63.0136, 10.3554 39 / 15
0 7290 STØREN 63.0707, 10.3420 1 / 37
0 7290 STØREN 63.0717, 10.3722 1 / 2
0 7290 STØREN 63.0138, 10.3716 40 / 1
0 7290 STØREN 63.0332, 10.3108 3 / 217
0 7290 STØREN 63.0512, 10.3589 3 / 34
0 7290 STØREN 62.9832, 10.3698 39 / 1
0 7290 STØREN 63.0540, 10.3570 3 / 28
0 7290 STØREN 62.9824, 10.3719 39 / 1
0 7290 STØREN 63.0548, 10.3556 3 / 30
0 7290 STØREN 63.0167, 10.3223 42 / 4
0 7290 STØREN 63.0378, 10.3082 3 / 304
0 7290 STØREN 63.0564, 10.3546 3 / 29
0 7290 STØREN 63.0314, 10.3170 4 / 9
0 7290 STØREN 63.0378, 10.3081 3 / 304
0 7290 STØREN 63.0262, 10.0716 50 / 16
0 7290 STØREN 63.0567, 10.3518 3 / 112
0 7290 STØREN 63.0378, 10.3080 3 / 304
0 7290 STØREN 63.0574, 10.3537 3 / 32
0 7290 STØREN 63.0577, 10.3556 3 / 72
0 7290 STØREN 63.0344, 10.2730 47 / 1
0 7290 STØREN 63.0587, 10.3557 3 / 27
0 7290 STØREN 63.0586, 10.3567 3 / 25
0 7290 STØREN 63.0593, 10.3551 3 / 33
0 7290 STØREN 63.0287, 10.2603 49 / 5
0 7290 STØREN 63.0611, 10.3588 5 / 15
0 7290 STØREN 62.9958, 10.3476 38 / 1
0 7290 STØREN 63.0602, 10.3619 1 / 4
0 7290 STØREN 63.0142, 10.2456 50 / 1
0 7290 STØREN 63.0263, 10.3076 42 / 1
0 7290 STØREN 63.0578, 10.3623 9 / 1
0 7290 STØREN 63.0196, 10.3185 42 / 3
0 7290 STØREN 63.0175, 10.3176 42 / 16
0 7290 STØREN 63.0167, 10.3217 42 / 4
0 7290 STØREN 63.0156, 10.3225 42 / 5
0 7290 STØREN 63.0300, 10.3008 43 / 1
0 7290 STØREN 63.0201, 10.3382 7 / 2
0 7290 STØREN 63.0194, 10.3282 43 / 3
0 7290 STØREN 63.0280, 10.3003 43 / 5
0 7290 STØREN 63.0307, 10.2992 43 / 8
0 7290 STØREN 63.0279, 10.3050 43 / 9
0 7290 STØREN 63.0317, 10.3004 43 / 11
0 7290 STØREN 63.0285, 10.2956 44 / 1
0 7290 STØREN 63.0607, 10.3556 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0253, 10.2769 44 / 8
0 7290 STØREN 63.0285, 10.3242 4 / 19
0 7290 STØREN 63.0382, 10.2818 45 / 361
0 7290 STØREN 63.0230, 10.2688 44 / 4
0 7290 STØREN 63.0302, 10.3232 4 / 5
0 7290 STØREN 63.0261, 10.2747 44 / 5
0 7290 STØREN 63.0381, 10.3083 3 / 290
0 7290 STØREN 63.0271, 10.2770 44 / 6
0 7290 STØREN 63.0214, 10.1691 52 / 1
0 7290 STØREN 63.0381, 10.3082 3 / 290
0 7290 STØREN 63.0221, 10.2532 44 / 9
0 7290 STØREN 63.0381, 10.3081 3 / 290
0 7290 STØREN 63.0256, 10.2826 44 / 10
0 7290 STØREN 63.0086, 10.3676 39 / 1
0 7290 STØREN 63.0194, 10.2497 44 / 11
0 7290 STØREN 63.0198, 10.2502 44 / 11
0 7290 STØREN 63.0270, 10.2782 44 / 13
0 7290 STØREN 63.0256, 10.2853 44 / 16
0 7290 STØREN 63.0065, 10.2379 51 / 1
0 7290 STØREN 63.0296, 10.2853 44 / 18
0 7290 STØREN 63.0296, 10.2859 44 / 29
0 7290 STØREN 63.0438, 10.3039 1 / 40
0 7290 STØREN 63.0285, 10.3242 4 / 19
0 7290 STØREN 63.0237, 10.2791 45 / 37
0 7290 STØREN 63.0286, 10.3241 4 / 19
0 7290 STØREN 63.0426, 10.2789 45 / 171
0 7290 STØREN 63.0420, 10.2781 45 / 188
0 7290 STØREN 63.0236, 10.2484 46 / 2
0 7290 STØREN 63.0250, 10.2500 46 / 8
0 7290 STØREN 63.0237, 10.2478 46 / 2
0 7290 STØREN 63.0237, 10.2481 46 / 2
0 7290 STØREN 63.0229, 10.2490 46 / 12
0 7290 STØREN 63.0807, 10.4289 1 / 1
0 7290 STØREN 63.0234, 10.2487 46 / 2
0 7290 STØREN 63.0228, 10.2415 47 / 3
0 7290 STØREN 63.0238, 10.2480 46 / 2
0 7290 STØREN 63.0380, 10.2707 47 / 44
0 7290 STØREN 63.0241, 10.3234 6 / 11
0 7290 STØREN 63.0212, 10.2458 49 / 3
0 7290 STØREN 63.0142, 10.2456 50 / 1
0 7290 STØREN 63.0135, 10.2442 50 / 10
0 7290 STØREN 63.0593, 10.3572 3 / 31
0 7290 STØREN 63.0737, 10.3719 1 / 36
0 7290 STØREN 63.0134, 10.2450 50 / 11
0 7290 STØREN 63.0385, 10.2161 46 / 97
0 7290 STØREN 63.0115, 10.2424 50 / 12
0 7290 STØREN 63.0255, 10.2828 44 / 10
0 7290 STØREN 63.0230, 10.1231 50 / 18
0 7290 STØREN 63.0322, 10.1685 53 / 1
0 7290 STØREN 63.0236, 10.1214 50 / 20
0 7290 STØREN 63.0243, 10.1217 50 / 21
0 7290 STØREN 63.0250, 10.1181 50 / 23
0 7290 STØREN 63.0122, 10.2427 50 / 29
0 7290 STØREN 63.0307, 10.2701 49 / 25
0 7290 STØREN 63.0240, 10.1218 50 / 24
0 7290 STØREN 63.0449, 10.2770 45 / 1
0 7290 STØREN 63.0306, 10.2713 49 / 25
0 7290 STØREN 63.0246, 10.1187 50 / 25
0 7290 STØREN 63.0286, 10.1438 55 / 18
0 7290 STØREN 63.0058, 10.2378 51 / 1
0 7290 STØREN 63.0252, 10.1195 50 / 30
0 7290 STØREN 63.0003, 10.2391 51 / 12
0 7290 STØREN 63.0007, 10.2328 51 / 3
0 7290 STØREN 63.0269, 10.3210 5 / 1
0 7290 STØREN 62.9978, 10.2375 51 / 4
0 7290 STØREN 62.9965, 10.2352 52 / 2
0 7290 STØREN 63.0015, 10.2371 51 / 7
0 7290 STØREN 62.9969, 10.2378 52 / 3
0 7290 STØREN 63.0463, 10.3603 5 / 1
0 7290 STØREN 63.0016, 10.2392 51 / 8
0 7290 STØREN 62.9973, 10.2374 52 / 8
0 7290 STØREN 63.0205, 10.3375 7 / 2
0 7290 STØREN 63.0012, 10.2370 51 / 9
0 7290 STØREN 63.0224, 10.3370 7 / 2
0 7290 STØREN 63.0222, 10.3358 7 / 2
0 7290 STØREN 63.0275, 10.1425 55 / 20
0 7290 STØREN 62.9954, 10.2368 52 / 1
0 7290 STØREN 63.0137, 10.3251 42 / 15
0 7290 STØREN 63.0559, 10.2172 232 / 1
0 7290 STØREN 63.0562, 10.2166 232 / 1
0 7290 STØREN 63.0646, 10.2984 1 / 1
0 7290 STØREN 63.0575, 10.2929 1 / 3
0 7290 STØREN 63.0263, 10.1584 53 / 36
0 7290 STØREN 63.0278, 10.3236 4 / 18
0 7290 STØREN 63.0298, 10.3008 43 / 1
0 7290 STØREN 63.0233, 10.1271 53 / 38
0 7290 STØREN 63.0016, 10.3137 43 / 1
0 7290 STØREN 63.0178, 10.3355 39 / 3
0 7290 STØREN 63.0673, 10.2902 1 / 11
0 7290 STØREN 63.0316, 10.3036 43 / 1
0 7290 STØREN 63.0723, 10.3664 1 / 27
0 7290 STØREN 63.0292, 10.2819 44 / 3
0 7290 STØREN 63.0327, 10.3150 3 / 1
0 7290 STØREN 63.0604, 10.3539 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0265, 10.2742 44 / 5
0 7290 STØREN 63.0451, 10.2904 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0340, 10.3101 3 / 2
0 7290 STØREN 63.0271, 10.2770 44 / 6
0 7290 STØREN 63.0450, 10.2907 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0323, 10.3161 3 / 4
0 7290 STØREN 63.0107, 10.2415 50 / 4
0 7290 STØREN 63.0446, 10.2906 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0342, 10.3067 3 / 5
0 7290 STØREN 63.0445, 10.2909 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0320, 10.3165 3 / 8
0 7290 STØREN 63.0441, 10.2914 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0441, 10.2914 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0335, 10.3107 3 / 21
0 7290 STØREN 63.0325, 10.3143 3 / 26
0 7290 STØREN 63.0330, 10.3113 3 / 35
0 7290 STØREN 63.0227, 10.2402 47 / 19
0 7290 STØREN 63.0471, 10.3268 3 / 1
0 7290 STØREN 63.0139, 10.2459 50 / 1
0 7290 STØREN 63.0318, 10.3169 3 / 36
0 7290 STØREN 63.0468, 10.3267 3 / 1
0 7290 STØREN 63.0341, 10.3216 3 / 37
0 7290 STØREN 63.0341, 10.3077 3 / 62
0 7290 STØREN 63.0339, 10.3190 3 / 76
0 7290 STØREN 63.0343, 10.3078 3 / 174
0 7290 STØREN 63.0335, 10.2958 45 / 347
0 7290 STØREN 63.0290, 10.3194 4 / 1
0 7290 STØREN 63.0302, 10.3232 4 / 5
0 7290 STØREN 63.0319, 10.3149 4 / 7
0 7290 STØREN 63.0328, 10.3122 4 / 8
0 7290 STØREN 63.0313, 10.3097 43 / 4
0 7290 STØREN 63.0314, 10.3170 4 / 9
0 7290 STØREN 63.0283, 10.3236 4 / 10
0 7290 STØREN 62.9946, 10.3923 37 / 1
0 7290 STØREN 63.0440, 10.3632 4 / 13
0 7290 STØREN 63.0290, 10.3212 4 / 16
0 7290 STØREN 63.0052, 10.3697 39 / 11
0 7290 STØREN 63.0269, 10.3215 5 / 1
0 7290 STØREN 62.9964, 10.3525 39 / 11
0 7290 STØREN 63.0641, 10.2993 2 / 2
0 7290 STØREN 62.9899, 10.3438 40 / 1
0 7290 STØREN 63.0289, 10.3235 5 / 10
0 7290 STØREN 62.9966, 10.3483 41 / 1
0 7290 STØREN 63.0275, 10.3223 5 / 11
0 7290 STØREN 62.9997, 10.3276 42 / 3
0 7290 STØREN 63.0150, 10.1849 51 / 6
0 7290 STØREN 63.0193, 10.1684 52 / 11
0 7290 STØREN 63.0367, 10.3257 5 / 12
0 7290 STØREN 63.0189, 10.3226 42 / 12
0 7290 STØREN 63.0280, 10.3226 5 / 13
0 7290 STØREN 62.9968, 10.3189 44 / 1
0 7290 STØREN 63.0282, 10.3223 5 / 14
0 7290 STØREN 63.0242, 10.1186 50 / 17
0 7290 STØREN 63.0260, 10.2946 44 / 1
0 7290 STØREN 63.0284, 10.3219 5 / 17
0 7290 STØREN 63.0242, 10.1400 53 / 33
0 7290 STØREN 63.0378, 10.2169 46 / 1
0 7290 STØREN 63.0662, 10.2909 1 / 35
0 7290 STØREN 63.0263, 10.3210 6 / 1
0 7290 STØREN 63.0291, 10.1501 55 / 16
0 7290 STØREN 63.0251, 10.1402 74 / 23
0 7290 STØREN 63.0378, 10.2167 46 / 3
0 7290 STØREN 63.0228, 10.3334 6 / 8
0 7290 STØREN 63.0291, 10.1510 55 / 16
0 7290 STØREN 63.0292, 10.1467 55 / 3
0 7290 STØREN 63.0324, 10.3194 3 / 237
0 7290 STØREN 63.0487, 10.1954 47 / 1
0 7290 STØREN 63.0765, 10.3703 1 / 39
0 7290 STØREN 63.0258, 10.3211 7 / 1
0 7290 STØREN 63.0274, 10.1435 55 / 10
0 7290 STØREN 63.0438, 10.2111 47 / 1
0 7290 STØREN 63.0224, 10.3370 7 / 2
0 7290 STØREN 63.0273, 10.1422 55 / 5
0 7290 STØREN 63.0228, 10.1425 74 / 22
0 7290 STØREN 63.0222, 10.3345 7 / 14
0 7290 STØREN 63.0274, 10.1405 55 / 7
0 7290 STØREN 63.0375, 10.2187 48 / 1
0 7290 STØREN 63.0276, 10.1395 55 / 8
0 7290 STØREN 63.0219, 10.2023 50 / 1
0 7290 STØREN 63.0347, 10.3604 7 / 13
0 7290 STØREN 63.0279, 10.1408 55 / 12
0 7290 STØREN 63.0086, 10.2124 51 / 1
0 7290 STØREN 63.0140, 10.2453 50 / 1
0 7290 STØREN 63.0219, 10.3526 8 / 1
0 7290 STØREN 63.0279, 10.1414 55 / 13
0 7290 STØREN 63.0071, 10.1999 53 / 1
0 7290 STØREN 63.0690, 10.4169 3 / 154
0 7290 STØREN 63.0351, 10.3620 8 / 11
0 7290 STØREN 63.0279, 10.1419 55 / 4
0 7290 STØREN 63.0269, 10.1576 53 / 26
0 7290 STØREN 63.0278, 10.1426 55 / 9
0 7290 STØREN 63.0314, 10.1419 55 / 2
0 7290 STØREN 63.0230, 10.1964 50 / 13
0 7290 STØREN 63.0203, 10.3620 7 / 1
0 7290 STØREN 63.0277, 10.1437 54 / 1
0 7290 STØREN 63.0383, 10.2898 45 / 315
0 7290 STØREN 63.0219, 10.1925 50 / 19
0 7290 STØREN 63.0534, 10.3635 10 / 20
0 7290 STØREN 63.0300, 10.1558 54 / 5
0 7290 STØREN 63.0286, 10.1606 53 / 31
0 7290 STØREN 63.0281, 10.1563 54 / 3
0 7290 STØREN 63.0274, 10.1575 54 / 4
0 7290 STØREN 63.0272, 10.1556 54 / 1
0 7290 STØREN 63.0271, 10.1409 55 / 19
0 7290 STØREN 63.0560, 10.3538 3 / 283
0 7290 STØREN 63.0270, 10.1574 53 / 26
0 7290 STØREN 63.0403, 10.2852 45 / 119
0 7290 STØREN 63.0283, 10.1569 54 / 7
0 7290 STØREN 63.0555, 10.3609 9 / 1
0 7290 STØREN 63.0579, 10.3530 3 / 265
0 7290 STØREN 63.0501, 10.1948 51 / 10
0 7290 STØREN 63.0232, 10.1415 74 / 21
0 7290 STØREN 63.0208, 10.1426 74 / 14
0 7290 STØREN 63.0296, 10.2966 44 / 34
0 7290 STØREN 63.0310, 10.2963 45 / 302
0 7290 STØREN 63.0611, 10.3564 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0613, 10.3574 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0600, 10.3532 2 / 1
0 7290 STØREN 63.0430, 10.3659 4 / 12
0 7290 STØREN 63.0267, 10.2943 44 / 37
0 7290 STØREN 63.0436, 10.3036 1 / 32
0 7290 STØREN 63.0361, 10.3417 4 / 1
0 7290 STØREN 63.0637, 10.4157 3 / 69
0 7290 STØREN 63.0684, 10.4022 3 / 68
0 7290 STØREN 63.0288, 10.1523 55 / 17
0 7290 STØREN 63.0665, 10.4177 3 / 63
0 7290 STØREN 63.0666, 10.4179 3 / 63
0 7290 STØREN 63.0667, 10.4180 3 / 63
0 7290 STØREN 63.0807, 10.4289 1 / 1
0 7290 STØREN 63.0808, 10.4301 1 / 4
0 7290 STØREN 63.0811, 10.4302 1 / 4
0 7290 STØREN 63.0563, 10.3387 1 / 4
0 7295 ROGNES 63.0091, 10.4549 20 / 4
0 7295 ROGNES 63.0090, 10.4557 20 / 5
0 7295 ROGNES 63.0203, 10.4063 13 / 1
0 7295 ROGNES 63.0090, 10.4561 20 / 7
0 7295 ROGNES 63.0079, 10.4996 21 / 5
0 7295 ROGNES 63.0091, 10.4572 20 / 16
0 7295 ROGNES 63.0070, 10.4581 21 / 1
0 7295 ROGNES 63.0086, 10.4560 21 / 2
0 7295 ROGNES 63.0083, 10.4588 21 / 4
0 7295 ROGNES 63.0182, 10.4444 19 / 1
0 7295 ROGNES 63.0031, 10.4625 22 / 1
0 7295 ROGNES 63.0036, 10.4618 22 / 1
0 7295 ROGNES 63.0084, 10.4557 22 / 2
0 7295 ROGNES 62.9935, 10.4758 30 / 1
0 7295 ROGNES 63.0253, 10.4831 18 / 1
0 7295 ROGNES 63.0040, 10.4603 23 / 1
0 7295 ROGNES 63.0182, 10.4448 19 / 1
0 7295 ROGNES 63.0076, 10.4596 23 / 3
0 7295 ROGNES 63.0167, 10.4047 41 / 20
0 7295 ROGNES 63.0023, 10.4640 24 / 1
0 7295 ROGNES 63.0074, 10.5215 26 / 7
0 7295 ROGNES 63.0093, 10.4567 24 / 2
0 7295 ROGNES 63.0157, 10.5313 25 / 1
0 7295 ROGNES 62.9996, 10.5273 26 / 1
0 7295 ROGNES 62.9891, 10.3986 34 / 49
0 7295 ROGNES 62.9984, 10.5209 26 / 29
0 7295 ROGNES 63.0246, 10.3907 10 / 1
0 7295 ROGNES 63.0013, 10.5188 26 / 13
0 7295 ROGNES 63.0157, 10.4463 19 / 1
0 7295 ROGNES 62.9992, 10.5285 27 / 1
0 7295 ROGNES 63.0020, 10.5154 27 / 3
0 7295 ROGNES 63.0173, 10.5695 27 / 3
0 7295 ROGNES 62.9930, 10.4772 28 / 1
0 7295 ROGNES 63.0059, 10.4593 20 / 18
0 7295 ROGNES 62.9908, 10.4953 28 / 3
0 7295 ROGNES 62.9934, 10.4741 28 / 5
0 7295 ROGNES 62.9931, 10.4962 28 / 6
0 7295 ROGNES 63.0215, 10.4981 24 / 1
0 7295 ROGNES 62.9933, 10.4959 28 / 7
0 7295 ROGNES 62.9936, 10.4866 28 / 8
0 7295 ROGNES 62.9911, 10.4086 36 / 20
0 7295 ROGNES 63.0410, 10.3659 4 / 11
0 7295 ROGNES 62.9936, 10.4739 28 / 9
0 7295 ROGNES 62.9911, 10.4949 28 / 10
0 7295 ROGNES 62.9934, 10.4973 28 / 11
0 7295 ROGNES 62.9934, 10.4761 29 / 1
0 7295 ROGNES 62.9930, 10.4948 29 / 2
0 7295 ROGNES 62.9934, 10.4951 29 / 4
0 7295 ROGNES 62.9924, 10.4936 29 / 5
0 7295 ROGNES 63.0130, 10.4432 33 / 1
0 7295 ROGNES 62.9928, 10.4966 29 / 6
0 7295 ROGNES 63.0141, 10.4369 35 / 1
0 7295 ROGNES 62.9931, 10.4901 29 / 7
0 7295 ROGNES 63.0278, 10.4003 11 / 6
0 7295 ROGNES 62.9927, 10.4937 29 / 8
0 7295 ROGNES 63.0095, 10.4486 34 / 5
0 7295 ROGNES 62.9929, 10.4905 29 / 9
0 7295 ROGNES 62.9933, 10.4946 29 / 10
0 7295 ROGNES 62.9971, 10.5132 27 / 2
0 7295 ROGNES 63.0066, 10.4568 4010 / 46
0 7295 ROGNES 62.9935, 10.4758 30 / 1
0 7295 ROGNES 62.9965, 10.5200 26 / 9
0 7295 ROGNES 62.9889, 10.4969 30 / 2
0 7295 ROGNES 62.9934, 10.4935 30 / 3
0 7295 ROGNES 62.9933, 10.4903 30 / 4
0 7295 ROGNES 63.0063, 10.5195 26 / 27
0 7295 ROGNES 62.9899, 10.4963 30 / 7
0 7295 ROGNES 63.0078, 10.4970 22 / 22
0 7295 ROGNES 62.9905, 10.4956 30 / 8
0 7295 ROGNES 63.0391, 10.4847 19 / 6
0 7295 ROGNES 62.9931, 10.4897 30 / 9
0 7295 ROGNES 63.0331, 10.4944 19 / 9
0 7295 ROGNES 62.9930, 10.4917 30 / 10
0 7295 ROGNES 62.9977, 10.4646 31 / 1
0 7295 ROGNES 63.0075, 10.4934 22 / 12
0 7295 ROGNES 63.0032, 10.4546 31 / 2
0 7295 ROGNES 63.0383, 10.5153 22 / 15
0 7295 ROGNES 62.9957, 10.4621 31 / 3
0 7295 ROGNES 63.0156, 10.5047 23 / 12
0 7295 ROGNES 62.9974, 10.4652 31 / 4
0 7295 ROGNES 63.0223, 10.4966 24 / 3
0 7295 ROGNES 63.0058, 10.4880 20 / 8
0 7295 ROGNES 63.0024, 10.4562 1030 / 15
0 7295 ROGNES 63.0059, 10.4884 20 / 9
0 7295 ROGNES 62.9870, 10.4307 32 / 10
0 7295 ROGNES 62.9958, 10.4139 34 / 46
0 7295 ROGNES 62.9871, 10.4300 32 / 2
0 7295 ROGNES 63.0072, 10.5147 26 / 20
0 7295 ROGNES 62.9984, 10.4627 32 / 3
0 7295 ROGNES 63.0072, 10.5147 26 / 20
0 7295 ROGNES 63.0002, 10.4628 32 / 5
0 7295 ROGNES 62.9976, 10.5109 27 / 16
0 7295 ROGNES 63.0131, 10.4439 33 / 1
0 7295 ROGNES 62.9946, 10.4150 34 / 38
0 7295 ROGNES 63.0175, 10.4260 33 / 2
0 7295 ROGNES 63.0078, 10.4518 33 / 3
0 7295 ROGNES 63.0130, 10.4396 33 / 1
0 7295 ROGNES 62.9881, 10.4128 33 / 10
0 7295 ROGNES 63.0131, 10.4422 33 / 5
0 7295 ROGNES 63.0131, 10.4418 33 / 7
0 7295 ROGNES 63.0259, 10.3951 10 / 15
0 7295 ROGNES 62.9899, 10.4134 33 / 8
0 7295 ROGNES 63.0135, 10.4402 34 / 1
0 7295 ROGNES 63.0104, 10.4470 34 / 2
0 7295 ROGNES 63.0101, 10.4467 34 / 2
0 7295 ROGNES 63.0111, 10.4455 34 / 3
0 7295 ROGNES 63.0114, 10.4450 34 / 4
0 7295 ROGNES 63.0093, 10.4499 1030 / 14
0 7295 ROGNES 62.9973, 10.4644 31 / 1
0 7295 ROGNES 63.0083, 10.4513 34 / 16
0 7295 ROGNES 63.0086, 10.4509 34 / 21
0 7295 ROGNES 63.0053, 10.4539 34 / 23
0 7295 ROGNES 63.0066, 10.4525 34 / 24
0 7295 ROGNES 63.0056, 10.4538 34 / 25
0 7295 ROGNES 63.0107, 10.4469 34 / 27
0 7295 ROGNES 63.0104, 10.4474 34 / 29
0 7295 ROGNES 63.0084, 10.4515 34 / 30
0 7295 ROGNES 63.0140, 10.4409 34 / 31
0 7295 ROGNES 63.0081, 10.4516 34 / 32
0 7295 ROGNES 63.0099, 10.4467 34 / 40
0 7295 ROGNES 63.0206, 10.4279 16 / 9
0 7295 ROGNES 63.0142, 10.4373 35 / 1
0 7295 ROGNES 63.0149, 10.3904 41 / 4
0 7295 ROGNES 63.0155, 10.4395 35 / 2
0 7295 ROGNES 63.0191, 10.4401 16 / 2
0 7295 ROGNES 63.0177, 10.4212 36 / 1
0 7295 ROGNES 63.0064, 10.4537 36 / 9
0 7295 ROGNES 63.0070, 10.4530 36 / 3
0 7295 ROGNES 63.0080, 10.4520 34 / 35
0 7295 ROGNES 62.9926, 10.4991 280 / 3
0 7295 ROGNES 63.0181, 10.4201 36 / 6
0 7295 ROGNES 63.0176, 10.4236 36 / 7
0 7295 ROGNES 63.0072, 10.4527 36 / 14
0 7295 ROGNES 63.0154, 10.3939 41 / 1
0 7295 ROGNES 63.0180, 10.4215 36 / 17
0 7295 ROGNES 63.0168, 10.4174 37 / 1
0 7295 ROGNES 63.0182, 10.4169 37 / 2
0 7295 ROGNES 63.0180, 10.4151 37 / 3
0 7295 ROGNES 62.9665, 10.4642 67 / 4
0 7295 ROGNES 63.0272, 10.3831 4 / 2
0 7295 ROGNES 63.0288, 10.3879 9 / 3
0 7295 ROGNES 63.0090, 10.4504 36 / 8
0 7295 ROGNES 63.0283, 10.3881 9 / 4
0 7295 ROGNES 63.0077, 10.4980 22 / 1
0 7295 ROGNES 63.0309, 10.3966 10 / 7
0 7295 ROGNES 63.0078, 10.4981 22 / 1
0 7295 ROGNES 63.0283, 10.3840 10 / 11
0 7295 ROGNES 63.0313, 10.3973 10 / 12
0 7295 ROGNES 63.0313, 10.3969 10 / 8
0 7295 ROGNES 63.0316, 10.3972 10 / 9
0 7295 ROGNES 62.9931, 10.4766 28 / 1
0 7295 ROGNES 63.0544, 10.4630 8 / 9
0 7295 ROGNES 63.0156, 10.3943 41 / 1
0 7295 ROGNES 63.0149, 10.3904 41 / 14
0 7295 ROGNES 63.0167, 10.4047 41 / 20
0 7295 ROGNES 63.0171, 10.4072 41 / 21
0 7295 ROGNES 63.0191, 10.4365 18 / 1
0 7295 ROGNES 63.0168, 10.4004 41 / 25
0 7295 ROGNES 63.0023, 10.4640 24 / 1
0 7295 ROGNES 63.0028, 10.5190 26 / 26
0 7295 ROGNES 63.0175, 10.4260 33 / 2
0 7295 ROGNES 63.0168, 10.4173 37 / 1
0 7295 ROGNES 62.9922, 10.4920 29 / 11
0 7295 ROGNES 62.9917, 10.4061 37 / 1
0 7295 ROGNES 62.9931, 10.4969 28 / 12
0 7295 ROGNES 62.9949, 10.4077 34 / 37
0 7295 ROGNES 62.9545, 10.4796 68 / 2
0 7295 ROGNES 63.0186, 10.4422 17 / 1
0 7295 ROGNES 62.9940, 10.4778 30 / 1
0 7295 ROGNES 63.0131, 10.4439 33 / 1
0 7295 ROGNES 63.0041, 10.4604 23 / 13
0 7295 ROGNES 63.0039, 10.4588 23 / 11
0 7295 ROGNES 63.0263, 10.4030 11 / 1
0 7295 ROGNES 62.9984, 10.4627 32 / 3
0 7295 ROGNES 63.0312, 10.3984 10 / 19
0 7295 ROGNES 62.9876, 10.4284 32 / 6
0 7295 ROGNES 62.9936, 10.5013 280 / 1
0 7295 ROGNES 62.9936, 10.5013 280 / 1
0 7295 ROGNES 63.0086, 10.4560 21 / 2
0 7295 ROGNES 63.0088, 10.4562 21 / 2
0 7295 ROGNES 63.0174, 10.3969 41 / 1
0 7295 ROGNES 63.0049, 10.4543 34 / 28
0 7295 ROGNES 63.0065, 10.4823 21 / 8
0 7295 ROGNES 63.0059, 10.4848 21 / 6
0 7295 ROGNES 63.0053, 10.4884 24 / 5
0 7295 ROGNES 63.0063, 10.4959 22 / 7
0 7295 ROGNES 63.0071, 10.4977 22 / 13
0 7295 ROGNES 63.0071, 10.5015 21 / 7
0 7295 ROGNES 63.0178, 10.5696 27 / 19
0 7295 ROGNES 62.9709, 10.4583 67 / 3
0 7295 ROGNES 63.0241, 10.4260 15 / 1
0 7295 ROGNES 62.9947, 10.4772 30 / 1
0 7295 ROGNES 62.9951, 10.4782 28 / 1
0 7295 ROGNES 63.0150, 10.5044 21 / 1
0 7295 ROGNES 63.0240, 10.4955 22 / 1
0 7295 ROGNES 63.0503, 10.5486 22 / 1
0 7295 ROGNES 63.0240, 10.4951 22 / 1
0 7295 ROGNES 63.0494, 10.5429 22 / 9
0 7295 ROGNES 63.0497, 10.5490 22 / 11
0 7295 ROGNES 63.0094, 10.5159 23 / 5
0 7295 ROGNES 63.0249, 10.4994 23 / 6
0 7295 ROGNES 63.0088, 10.4985 22 / 1
0 7295 ROGNES 63.0217, 10.4972 24 / 1
0 7295 ROGNES 62.9977, 10.4645 31 / 1
0 7295 ROGNES 63.0168, 10.5309 25 / 1
0 7295 ROGNES 63.0250, 10.3759 5 / 1
0 7295 ROGNES 63.0170, 10.5308 25 / 1
0 7295 ROGNES 63.0006, 10.5248 26 / 1
0 7295 ROGNES 62.9928, 10.4080 34 / 5
0 7295 ROGNES 63.0075, 10.4941 22 / 14
0 7295 ROGNES 62.9965, 10.4012 33 / 1
0 7295 ROGNES 63.0239, 10.3893 10 / 1
0 7295 ROGNES 62.9688, 10.4627 67 / 1
0 7295 ROGNES 62.9946, 10.4988 28 / 4
0 7295 ROGNES 62.9981, 10.4704 25 / 1
0 7295 ROGNES 62.9981, 10.4701 25 / 1
0 7295 ROGNES 63.0177, 10.4212 36 / 1
0 7295 ROGNES 63.0175, 10.4231 36 / 7
0 7295 ROGNES 63.0077, 10.5163 26 / 21
0 7295 ROGNES 62.9967, 10.5180 26 / 23
0 7295 ROGNES 63.0207, 10.3783 5 / 4
0 7295 ROGNES 63.0113, 10.4447 34 / 4
0 7295 ROGNES 62.9933, 10.4176 35 / 1
0 7295 ROGNES 63.0208, 10.5764 27 / 2
0 7295 ROGNES 63.0178, 10.5672 27 / 3
0 7295 ROGNES 63.0212, 10.5667 27 / 3
0 7295 ROGNES 63.0165, 10.5711 27 / 15
0 7295 ROGNES 62.9768, 10.4576 28 / 1
0 7295 ROGNES 62.9757, 10.4641 29 / 1
0 7295 ROGNES 62.9540, 10.4791 68 / 3
0 7295 ROGNES 62.9864, 10.4332 31 / 6
0 7295 ROGNES 62.9975, 10.4631 32 / 1
0 7295 ROGNES 62.9923, 10.4080 34 / 1
0 7295 ROGNES 62.9907, 10.4079 36 / 1
0 7295 ROGNES 62.9947, 10.4167 33 / 1
0 7295 ROGNES 62.9930, 10.4077 34 / 5
0 7295 ROGNES 63.0074, 10.4526 36 / 22
0 7295 ROGNES 62.9987, 10.4400 34 / 17
0 7295 ROGNES 62.9928, 10.4087 34 / 39
0 7295 ROGNES 63.0087, 10.4507 1030 / 14
0 7295 ROGNES 62.9917, 10.4076 36 / 1
0 7295 ROGNES 63.0262, 10.4028 11 / 1
0 7295 ROGNES 62.9912, 10.4095 36 / 7
0 7295 ROGNES 63.0175, 10.4351 16 / 1
0 7295 ROGNES 63.0247, 10.4924 22 / 23
0 7295 ROGNES 62.9962, 10.4964 29 / 1
0 7295 ROGNES 62.9960, 10.4966 29 / 1
0 7295 ROGNES 63.0178, 10.3721 5 / 4
0 7295 ROGNES 63.0172, 10.5797 215 / 26
0 7295 ROGNES 63.0520, 10.5372 16 / 14
0 7295 ROGNES 63.0518, 10.5472 22 / 20
0 7295 ROGNES 63.0228, 10.4978 20 / 11
0 7295 ROGNES 63.0121, 10.5056 20 / 1
0 7295 ROGNES 63.0267, 10.4852 19 / 1
0 7295 ROGNES 63.0093, 10.4556 22 / 3
0 7295 ROGNES 63.0268, 10.4857 19 / 1
0 7295 ROGNES 62.9870, 10.4307 32 / 10
0 7295 ROGNES 62.9886, 10.4137 33 / 11
0 7295 ROGNES 62.9679, 10.4643 67 / 1
0 7295 ROGNES 63.0235, 10.3808 7 / 3
0 7295 ROGNES 62.9706, 10.4626 67 / 2
0 7295 ROGNES 63.0240, 10.4819 17 / 1
0 7295 ROGNES 62.9545, 10.4796 68 / 1
0 7295 ROGNES 63.0349, 10.4954 16 / 12
0 7295 ROGNES 62.9537, 10.4789 68 / 3
0 7295 ROGNES 63.0361, 10.4985 16 / 3
0 7295 ROGNES 62.9533, 10.4796 68 / 4
0 7295 ROGNES 63.0353, 10.4964 16 / 3
0 7295 ROGNES 63.0235, 10.3870 9 / 1
0 7295 ROGNES 62.9567, 10.4779 68 / 5
0 7295 ROGNES 63.0281, 10.3888 9 / 5
0 7295 ROGNES 63.0406, 10.4481 15 / 1
0 7295 ROGNES 63.0233, 10.3874 10 / 1
0 7295 ROGNES 63.0265, 10.4077 13 / 4
0 7295 ROGNES 63.0332, 10.4120 13 / 3
0 7295 ROGNES 63.0175, 10.3827 10 / 3
0 7295 ROGNES 63.0176, 10.3834 10 / 4
0 7295 ROGNES 63.0175, 10.3821 10 / 6
0 7295 ROGNES 62.9884, 10.4055 34 / 44
0 7295 ROGNES 63.0277, 10.4088 13 / 1
0 7295 ROGNES 63.0305, 10.3973 10 / 13
0 7295 ROGNES 63.0263, 10.4029 11 / 1
0 7295 ROGNES 62.9903, 10.4138 33 / 9
0 7295 ROGNES 62.9576, 10.3871 63 / 1
0 7295 ROGNES 63.0252, 10.4020 11 / 7
0 7295 ROGNES 63.0280, 10.3886 9 / 5
0 7295 ROGNES 63.0242, 10.4164 12 / 1
0 7295 ROGNES 62.9902, 10.4202 32 / 15
0 7295 ROGNES 63.0203, 10.4063 13 / 1
0 7295 ROGNES 63.0259, 10.4061 13 / 3
0 7295 ROGNES 63.0260, 10.4077 13 / 7
0 7295 ROGNES 63.0238, 10.4249 14 / 1
0 7295 ROGNES 63.0241, 10.4263 15 / 1
0 7295 ROGNES 63.0196, 10.4321 16 / 1
0 7295 ROGNES 62.9992, 10.4102 34 / 45
0 7295 ROGNES 63.0197, 10.4317 16 / 3
0 7295 ROGNES 63.0096, 10.4483 34 / 36
0 7295 ROGNES 63.0199, 10.4275 16 / 4
0 7295 ROGNES 63.0408, 10.5352 23 / 7
0 7295 ROGNES 63.0203, 10.4297 16 / 5
0 7295 ROGNES 63.0203, 10.4290 16 / 7
0 7295 ROGNES 63.0205, 10.4325 16 / 8
0 7295 ROGNES 63.0193, 10.4303 16 / 10
0 7295 ROGNES 63.0284, 10.3833 4 / 2
0 7295 ROGNES 63.0185, 10.4419 17 / 1
0 7295 ROGNES 63.0195, 10.4386 17 / 2
0 7295 ROGNES 62.9703, 10.4588 67 / 8
0 7295 ROGNES 63.0192, 10.4364 18 / 1
0 7295 ROGNES 63.0199, 10.4398 18 / 2
0 7295 ROGNES 63.0203, 10.4407 18 / 3
0 7295 ROGNES 63.0256, 10.4840 18 / 5
0 7295 ROGNES 63.0182, 10.4444 19 / 1
0 7295 ROGNES 63.0195, 10.4415 19 / 4
0 7295 ROGNES 63.0194, 10.4400 19 / 5
0 7295 ROGNES 63.0057, 10.4590 20 / 1
0 7295 ROGNES 63.0090, 10.4565 20 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8128, 10.4404 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7612, 10.4361 70 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8743, 10.4523 193 / 33
0 7298 BUDALEN 62.7613, 10.4363 70 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8165, 10.5267 176 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8730, 10.4525 193 / 34
0 7298 BUDALEN 62.8161, 10.4600 187 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9076, 10.4650 197 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8438, 10.4428 191 / 25
0 7298 BUDALEN 62.7793, 10.4423 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9072, 10.4624 197 / 14
0 7298 BUDALEN 62.7841, 10.4466 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8282, 10.4620 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7276, 10.7069 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7775, 10.4428 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8251, 10.4615 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7741, 10.4440 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7155, 10.5468 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7922, 10.4493 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7459, 10.5186 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8196, 10.5019 177 / 27
0 7298 BUDALEN 62.7250, 10.7037 281 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7426, 10.4411 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7727, 10.6145 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7945, 10.6332 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7635, 10.4450 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7379, 10.6022 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7999, 10.4400 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8456, 10.4426 191 / 22
0 7298 BUDALEN 62.7420, 10.4616 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8116, 10.4447 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7695, 10.6465 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9321, 10.4672 71 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8232, 10.5104 177 / 25
0 7298 BUDALEN 62.8761, 10.4864 181 / 95
0 7298 BUDALEN 62.8855, 10.4965 169 / 18
0 7298 BUDALEN 62.8299, 10.5503 172 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8756, 10.4873 181 / 94
0 7298 BUDALEN 62.8567, 10.5104 179 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8836, 10.4829 181 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8189, 10.5016 177 / 20
0 7298 BUDALEN 62.8207, 10.5686 174 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8269, 10.4917 178 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8208, 10.4980 177 / 28
0 7298 BUDALEN 62.8224, 10.4983 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8058, 10.5970 174 / 43
0 7298 BUDALEN 62.8297, 10.4921 178 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8213, 10.4607 187 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8188, 10.5021 177 / 21
0 7298 BUDALEN 62.8275, 10.4931 178 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8474, 10.4397 191 / 6
0 7298 BUDALEN 62.7256, 10.4794 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8186, 10.5030 177 / 22
0 7298 BUDALEN 62.8720, 10.4611 193 / 31
0 7298 BUDALEN 62.8225, 10.5600 173 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8175, 10.5053 177 / 26
0 7298 BUDALEN 62.9163, 10.4653 166 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8185, 10.5595 174 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8172, 10.5055 177 / 19
0 7298 BUDALEN 62.9181, 10.4658 166 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8403, 10.4346 191 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8562, 10.5174 179 / 12
0 7298 BUDALEN 62.9137, 10.4706 166 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8178, 10.4478 187 / 2
0 7298 BUDALEN 62.9138, 10.4749 166 / 6
0 7298 BUDALEN 62.9243, 10.4766 166 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8177, 10.5637 174 / 8
0 7298 BUDALEN 62.9184, 10.4699 166 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8104, 10.4316 188 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9095, 10.4746 167 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8451, 10.4496 182 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8920, 10.4788 195 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8974, 10.4858 168 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9301, 10.4612 199 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8385, 10.4436 191 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8922, 10.4894 168 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8574, 10.5235 170 / 19
0 7298 BUDALEN 62.9299, 10.4612 199 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8387, 10.4447 191 / 18
0 7298 BUDALEN 62.9075, 10.4599 197 / 21
0 7298 BUDALEN 62.8877, 10.4925 169 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8777, 10.4790 181 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7814, 10.4492 199 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8598, 10.5177 169 / 2
0 7298 BUDALEN 62.9045, 10.4828 167 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8963, 10.4880 168 / 6
0 7298 BUDALEN 62.7657, 10.6361 169 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8834, 10.4956 169 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8100, 10.5920 174 / 40
0 7298 BUDALEN 62.8953, 10.4884 168 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8412, 10.4418 191 / 19
0 7298 BUDALEN 62.8908, 10.4911 169 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8830, 10.4956 169 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8848, 10.4971 169 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8456, 10.5365 170 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8974, 10.4869 168 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8481, 10.5324 170 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8446, 10.5369 170 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8875, 10.4928 169 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8417, 10.5480 170 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8525, 10.5265 170 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8190, 10.4616 187 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8599, 10.5094 180 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8447, 10.5367 170 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8426, 10.5463 170 / 14
0 7298 BUDALEN 62.8582, 10.5191 170 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8389, 10.4433 191 / 17
0 7298 BUDALEN 62.8669, 10.4941 180 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8448, 10.5368 170 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8394, 10.5344 171 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8494, 10.5291 170 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8525, 10.5265 170 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8434, 10.5421 170 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8342, 10.5369 171 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8440, 10.5418 170 / 17
0 7298 BUDALEN 62.7467, 10.6498 171 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8675, 10.4935 180 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8340, 10.5370 171 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7452, 10.4371 192 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8291, 10.5464 172 / 4
0 7298 BUDALEN 62.7962, 10.6161 175 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8316, 10.5377 171 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8218, 10.4524 187 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8204, 10.5623 173 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8405, 10.5372 171 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7962, 10.6247 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8413, 10.4347 191 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8200, 10.5646 174 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9076, 10.4633 197 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8175, 10.5665 174 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8231, 10.5524 172 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8386, 10.4445 191 / 18
0 7298 BUDALEN 62.8695, 10.4573 193 / 20
0 7298 BUDALEN 62.8354, 10.5261 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8242, 10.5494 172 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8702, 10.4590 193 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8354, 10.5261 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8176, 10.4613 187 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8190, 10.5041 177 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8234, 10.5468 172 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8831, 10.4810 181 / 41
0 7298 BUDALEN 62.8506, 10.5223 179 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8291, 10.5464 172 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8108, 10.4317 188 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7607, 10.6359 172 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8548, 10.5183 179 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8446, 10.4449 191 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8269, 10.5480 172 / 6
0 7298 BUDALEN 62.9238, 10.4768 166 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8646, 10.4510 192 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8260, 10.5490 172 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8972, 10.4859 168 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8638, 10.4601 193 / 4
0 7298 BUDALEN 62.9387, 10.4687 71 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8288, 10.5485 172 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8523, 10.5267 170 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8638, 10.4601 193 / 4
0 7298 BUDALEN 62.9390, 10.4685 71 / 11
0 7298 BUDALEN 62.9089, 10.4807 167 / 2
0 7298 BUDALEN 62.9071, 10.4596 197 / 23
0 7298 BUDALEN 62.8222, 10.5571 173 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8231, 10.5524 172 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8586, 10.4637 193 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8281, 10.5039 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8612, 10.4530 192 / 16
0 7298 BUDALEN 62.8204, 10.5627 173 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7590, 10.6363 172 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8917, 10.4811 195 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8247, 10.5381 176 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8384, 10.5317 171 / 10
0 7298 BUDALEN 62.7281, 10.7061 283 / 25
0 7298 BUDALEN 62.8213, 10.5607 173 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8303, 10.5356 177 / 2
0 7298 BUDALEN 62.9026, 10.4734 197 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8265, 10.4905 185 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8166, 10.4586 187 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8200, 10.5641 174 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8207, 10.4721 186 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9117, 10.4267 198 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8176, 10.5658 174 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8596, 10.4516 192 / 17
0 7298 BUDALEN 62.8199, 10.5560 174 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8180, 10.5611 174 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8276, 10.4964 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8753, 10.4876 181 / 97
0 7298 BUDALEN 62.8281, 10.4955 178 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8275, 10.4957 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8414, 10.4248 191 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9073, 10.4853 167 / 5
0 7298 BUDALEN 62.7961, 10.5957 174 / 9
0 7298 BUDALEN 62.7901, 10.4432 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7959, 10.5955 174 / 38
0 7298 BUDALEN 62.8001, 10.6077 175 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8239, 10.5555 172 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8500, 10.4362 191 / 21
0 7298 BUDALEN 62.8235, 10.5262 176 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8204, 10.4521 187 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8208, 10.5243 176 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8264, 10.4979 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8356, 10.5258 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8307, 10.5038 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8301, 10.5362 177 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8214, 10.4975 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9076, 10.4606 197 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8295, 10.5032 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8193, 10.4770 186 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8495, 10.5236 178 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8249, 10.5016 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8104, 10.4413 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8410, 10.5295 178 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8220, 10.4970 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8057, 10.6021 173 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8468, 10.5267 178 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8721, 10.4572 193 / 29
0 7298 BUDALEN 62.8504, 10.5214 179 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7715, 10.4346 30 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8225, 10.4537 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8182, 10.5037 177 / 29
0 7298 BUDALEN 62.8507, 10.5220 179 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8253, 10.5623 173 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8419, 10.4365 191 / 23
0 7298 BUDALEN 62.8131, 10.4451 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8524, 10.4449 192 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8050, 10.6028 173 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8581, 10.5128 179 / 4
0 7298 BUDALEN 62.9103, 10.4390 198 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8172, 10.4443 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8581, 10.5117 179 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8581, 10.5136 179 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8291, 10.4939 178 / 10
0 7298 BUDALEN 62.9074, 10.4641 197 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8615, 10.5053 180 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8619, 10.5039 180 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8611, 10.4937 180 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8777, 10.4845 181 / 37
0 7298 BUDALEN 62.8497, 10.5233 178 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8033, 10.6000 173 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8622, 10.4952 180 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8839, 10.4807 181 / 61
0 7298 BUDALEN 62.8860, 10.4958 169 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8169, 10.4568 187 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8614, 10.5054 180 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8830, 10.4804 181 / 19
0 7298 BUDALEN 62.9095, 10.4746 167 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8385, 10.4431 191 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8847, 10.4862 181 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8838, 10.4828 181 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8782, 10.5030 169 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8225, 10.5609 173 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8823, 10.4890 181 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8855, 10.4858 181 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8739, 10.4891 181 / 83
0 7298 BUDALEN 62.8837, 10.4819 181 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8835, 10.4841 181 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8515, 10.5144 179 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8830, 10.4804 181 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8756, 10.4938 181 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8840, 10.4838 181 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8843, 10.4834 181 / 84
0 7298 BUDALEN 62.9502, 10.4745 69 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8838, 10.4806 181 / 14
0 7298 BUDALEN 62.8324, 10.5461 171 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8627, 10.4518 192 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8842, 10.4811 181 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8844, 10.4839 181 / 21
0 7298 BUDALEN 62.8845, 10.4815 181 / 22
0 7298 BUDALEN 62.9067, 10.4842 167 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7937, 10.5837 174 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8834, 10.4824 181 / 28
0 7298 BUDALEN 62.8207, 10.4713 186 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9000, 10.4851 168 / 3
0 7298 BUDALEN 62.9089, 10.4368 198 / 7
0 7298 BUDALEN 62.6577, 10.7317 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8822, 10.4829 181 / 32
0 7298 BUDALEN 62.8613, 10.4469 192 / 18
0 7298 BUDALEN 62.8534, 10.5262 170 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8836, 10.4814 181 / 35
0 7298 BUDALEN 62.7734, 10.5046 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7852, 10.5665 172 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8829, 10.4840 181 / 36
0 7298 BUDALEN 62.7680, 10.4360 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8845, 10.4823 181 / 39
0 7298 BUDALEN 62.6851, 10.5350 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8748, 10.4862 181 / 98
0 7298 BUDALEN 62.8819, 10.4817 181 / 45
0 7298 BUDALEN 62.8448, 10.5368 170 / 2
0 7298 BUDALEN 62.6781, 10.5810 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8831, 10.4847 181 / 48
0 7298 BUDALEN 62.7414, 10.4562 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8843, 10.4819 181 / 52
0 7298 BUDALEN 62.7587, 10.4466 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8802, 10.4806 181 / 60
0 7298 BUDALEN 62.7235, 10.5031 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9166, 10.4732 166 / 22
0 7298 BUDALEN 62.8787, 10.4810 181 / 65
0 7298 BUDALEN 62.8494, 10.5291 170 / 7
0 7298 BUDALEN 62.7027, 10.4674 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8786, 10.4801 181 / 66
0 7298 BUDALEN 62.8131, 10.5286 176 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8193, 10.4582 187 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7134, 10.5594 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8772, 10.4828 181 / 68
0 7298 BUDALEN 62.8136, 10.5285 176 / 4
0 7298 BUDALEN 62.6798, 10.6331 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8835, 10.5000 169 / 19
0 7298 BUDALEN 62.8767, 10.4826 181 / 69
0 7298 BUDALEN 62.8271, 10.4976 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8437, 10.4483 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8318, 10.5466 171 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8762, 10.4838 181 / 70
0 7298 BUDALEN 62.8784, 10.4730 194 / 10
0 7298 BUDALEN 62.7602, 10.5773 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8764, 10.4859 181 / 71
0 7298 BUDALEN 62.8797, 10.4822 181 / 47
0 7298 BUDALEN 62.6768, 10.7011 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8163, 10.4487 187 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8771, 10.4841 181 / 72
0 7298 BUDALEN 62.9030, 10.4860 168 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7960, 10.6229 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8764, 10.4849 181 / 73
0 7298 BUDALEN 62.7382, 10.6029 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8688, 10.4563 193 / 42
0 7298 BUDALEN 62.8775, 10.4832 181 / 74
0 7298 BUDALEN 62.7398, 10.6640 211 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8760, 10.4849 181 / 75
0 7298 BUDALEN 62.7391, 10.6612 211 / 8
0 7298 BUDALEN 62.6900, 10.7956 403 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8170, 10.5274 176 / 16
0 7298 BUDALEN 62.8767, 10.4854 181 / 76
0 7298 BUDALEN 62.7397, 10.6618 211 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8181, 10.5689 173 / 5
0 7298 BUDALEN 62.9184, 10.4699 166 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8542, 10.4559 193 / 18
0 7298 BUDALEN 62.8769, 10.4848 181 / 77
0 7298 BUDALEN 62.8222, 10.5587 173 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8170, 10.5662 174 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8769, 10.4834 181 / 79
0 7298 BUDALEN 62.8214, 10.5496 172 / 8
0 7298 BUDALEN 62.7140, 10.7907 403 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8248, 10.4708 184 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8329, 10.4544 183 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8558, 10.5187 179 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8001, 10.6077 175 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8127, 10.5627 174 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8879, 10.4971 169 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8292, 10.4879 185 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8321, 10.4570 183 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7396, 10.6592 211 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8291, 10.4892 185 / 5
0 7298 BUDALEN 62.9067, 10.4651 197 / 19
0 7298 BUDALEN 62.8132, 10.5627 174 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8275, 10.4841 185 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8338, 10.4518 183 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8191, 10.4496 187 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8290, 10.4904 178 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8153, 10.5586 174 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8616, 10.4568 192 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8192, 10.5032 177 / 30
0 7298 BUDALEN 62.8272, 10.4670 184 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8958, 10.4881 168 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8130, 10.5622 174 / 14
0 7298 BUDALEN 62.8660, 10.4509 192 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8268, 10.4662 184 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8710, 10.4938 181 / 50
0 7298 BUDALEN 62.8313, 10.4866 185 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8155, 10.5590 174 / 16
0 7298 BUDALEN 62.8273, 10.4667 184 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8284, 10.4841 185 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8313, 10.4866 185 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8832, 10.4821 181 / 26
0 7298 BUDALEN 62.8761, 10.5025 169 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8159, 10.5580 174 / 17
0 7298 BUDALEN 62.8654, 10.4517 192 / 4
0 7298 BUDALEN 62.9184, 10.4706 166 / 21
0 7298 BUDALEN 62.8207, 10.4713 186 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8318, 10.4430 189 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8688, 10.4940 180 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8834, 10.4913 181 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8856, 10.4962 169 / 16
0 7298 BUDALEN 62.8163, 10.5577 174 / 18
0 7298 BUDALEN 62.8190, 10.4585 187 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8337, 10.4444 190 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8751, 10.4896 181 / 51
0 7298 BUDALEN 62.9100, 10.4230 198 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8167, 10.5575 174 / 19
0 7298 BUDALEN 62.8208, 10.4546 187 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8365, 10.4437 190 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8847, 10.4833 181 / 58
0 7298 BUDALEN 62.8833, 10.4812 181 / 33
0 7298 BUDALEN 62.8923, 10.4891 168 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8154, 10.5622 174 / 20
0 7298 BUDALEN 62.8130, 10.5806 173 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8712, 10.4270 193 / 17
0 7298 BUDALEN 62.8610, 10.4526 192 / 20
0 7298 BUDALEN 62.8393, 10.4467 187 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8446, 10.4449 191 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9369, 10.4689 71 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8139, 10.5262 176 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8154, 10.5613 174 / 21
0 7298 BUDALEN 62.8576, 10.4597 193 / 19
0 7298 BUDALEN 62.8215, 10.4565 187 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8507, 10.4473 191 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8345, 10.5328 177 / 4
0 7298 BUDALEN 62.9151, 10.4745 166 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8172, 10.5231 176 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8157, 10.5613 174 / 22
0 7298 BUDALEN 62.8823, 10.4851 181 / 38
0 7298 BUDALEN 62.8213, 10.4594 187 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8411, 10.4443 191 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8133, 10.5273 176 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8158, 10.5606 174 / 23
0 7298 BUDALEN 62.8857, 10.4856 181 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7271, 10.7078 200 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8478, 10.4471 191 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8161, 10.5235 176 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8134, 10.5616 174 / 24
0 7298 BUDALEN 62.7271, 10.7080 200 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8433, 10.4359 191 / 16
0 7298 BUDALEN 62.8135, 10.5628 174 / 25
0 7298 BUDALEN 62.8235, 10.5095 177 / 6
0 7298 BUDALEN 62.7264, 10.7076 201 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8648, 10.4560 192 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7404, 10.6622 211 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8140, 10.5618 174 / 26
0 7298 BUDALEN 62.7260, 10.7077 201 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8550, 10.4471 192 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8319, 10.4435 189 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8139, 10.5610 174 / 27
0 7298 BUDALEN 62.7203, 10.7173 202 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8645, 10.4493 192 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7394, 10.6605 211 / 7
0 7298 BUDALEN 62.9431, 10.4708 69 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8171, 10.5568 174 / 28
0 7298 BUDALEN 62.7204, 10.7168 202 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8646, 10.4515 192 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8170, 10.5626 173 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8175, 10.5565 174 / 29
0 7298 BUDALEN 62.7144, 10.7295 203 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8597, 10.4486 192 / 6
0 7298 BUDALEN 62.7394, 10.6641 211 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8180, 10.5568 174 / 30
0 7298 BUDALEN 62.7104, 10.7333 203 / 4
0 7298 BUDALEN 62.7602, 10.6357 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8570, 10.4518 192 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8672, 10.4626 181 / 59
0 7298 BUDALEN 62.8541, 10.4485 192 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8014, 10.4266 188 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8166, 10.4465 187 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8562, 10.4473 192 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8411, 10.4411 191 / 19
0 7298 BUDALEN 62.8463, 10.4411 191 / 8
0 7298 BUDALEN 62.7762, 10.4343 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8695, 10.4613 193 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8376, 10.4429 191 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8415, 10.4483 193 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8723, 10.4551 193 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8636, 10.4606 193 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8700, 10.4583 193 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8675, 10.4567 193 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8727, 10.4570 193 / 21
0 7298 BUDALEN 62.7888, 10.4230 193 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8383, 10.5346 171 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8691, 10.4574 193 / 25
0 7298 BUDALEN 62.8759, 10.4870 181 / 93
0 7298 BUDALEN 62.8586, 10.4631 193 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8461, 10.5520 170 / 16
0 7298 BUDALEN 62.7448, 10.6512 170 / 9
0 7298 BUDALEN 62.9157, 10.4569 197 / 24
0 7298 BUDALEN 62.8699, 10.4577 193 / 26
0 7298 BUDALEN 62.7990, 10.6130 175 / 2
0 7298 BUDALEN 62.7292, 10.7025 273 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8557, 10.5065 179 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8716, 10.4580 193 / 27
0 7298 BUDALEN 62.7933, 10.6532 207 / 2
0 7298 BUDALEN 62.7278, 10.7060 283 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8829, 10.4817 181 / 26
0 7298 BUDALEN 62.8741, 10.4534 193 / 28
0 7298 BUDALEN 62.7943, 10.6502 207 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9158, 10.4729 166 / 16
0 7298 BUDALEN 62.7179, 10.7138 204 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8214, 10.5874 223 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8366, 10.4428 191 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8808, 10.4727 194 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7186, 10.7133 204 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8130, 10.4433 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8795, 10.4648 194 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8261, 10.4632 308 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8841, 10.4833 181 / 85
0 7298 BUDALEN 62.8011, 10.6034 173 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8702, 10.5626 209 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8801, 10.4652 194 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9210, 10.4734 166 / 12
0 7298 BUDALEN 62.8704, 10.5604 209 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8807, 10.4655 194 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8284, 10.4941 178 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8810, 10.4645 194 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7399, 10.4599 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8265, 10.4938 177 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8815, 10.4644 194 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9137, 10.4706 166 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8828, 10.4962 169 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8811, 10.4732 194 / 2
0 7298 BUDALEN 62.7927, 10.4487 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8095, 10.5925 174 / 34
0 7298 BUDALEN 62.8115, 10.4429 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8789, 10.4727 194 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8709, 10.4606 193 / 31
0 7298 BUDALEN 62.8174, 10.5594 174 / 39
0 7298 BUDALEN 62.8790, 10.4721 194 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8165, 10.5590 174 / 36
0 7298 BUDALEN 62.8788, 10.4715 194 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8600, 10.5060 180 / 6
0 7298 BUDALEN 62.9058, 10.4677 197 / 18
0 7298 BUDALEN 62.8475, 10.4470 191 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8761, 10.4633 194 / 6
0 7298 BUDALEN 62.7954, 10.5964 173 / 8
0 7298 BUDALEN 62.9463, 10.4747 70 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8761, 10.4626 194 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8186, 10.4567 187 / 16
0 7298 BUDALEN 62.8763, 10.4624 194 / 8
0 7298 BUDALEN 62.9210, 10.4728 166 / 11
0 7298 BUDALEN 62.8122, 10.4417 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8900, 10.4818 195 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8495, 10.5233 178 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9212, 10.4737 166 / 13
0 7298 BUDALEN 62.8106, 10.4454 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7314, 10.4745 401 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8877, 10.4795 195 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8235, 10.5262 176 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9208, 10.4732 166 / 15
0 7298 BUDALEN 62.8932, 10.4807 195 / 4
0 7298 BUDALEN 62.9127, 10.4528 197 / 13
0 7298 BUDALEN 62.9025, 10.4858 168 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8939, 10.4803 195 / 5
0 7298 BUDALEN 62.9099, 10.4356 198 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8776, 10.5020 169 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8850, 10.4773 195 / 6
0 7298 BUDALEN 62.7446, 10.6514 170 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8918, 10.4811 195 / 7
0 7298 BUDALEN 62.8419, 10.4449 191 / 20
0 7298 BUDALEN 62.8479, 10.5384 170 / 18
0 7298 BUDALEN 62.8854, 10.4777 195 / 8
0 7298 BUDALEN 62.8416, 10.4453 191 / 4
0 7298 BUDALEN 62.7613, 10.6359 172 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8914, 10.4813 195 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8240, 10.5696 173 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8204, 10.5017 177 / 32
0 7298 BUDALEN 62.8998, 10.4771 196 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8241, 10.5645 173 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8282, 10.4901 178 / 14
0 7298 BUDALEN 62.8065, 10.5948 174 / 41
0 7298 BUDALEN 62.8220, 10.6084 173 / 4
0 7298 BUDALEN 62.8288, 10.4930 178 / 15
0 7298 BUDALEN 62.9082, 10.4641 197 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7944, 10.5881 174 / 11
0 7298 BUDALEN 62.9030, 10.4729 197 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8174, 10.5736 174 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7680, 10.4406 197 / 6
0 7298 BUDALEN 62.8173, 10.4599 187 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8178, 10.5666 174 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8269, 10.4932 178 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7477, 10.6486 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9073, 10.4609 197 / 9
0 7298 BUDALEN 62.8822, 10.4827 181 / 86
0 7298 BUDALEN 62.8152, 10.6186 173 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8038, 10.6036 173 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9064, 10.4598 197 / 16
0 7298 BUDALEN 62.9193, 10.4711 166 / 17
0 7298 BUDALEN 62.8156, 10.6195 174 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8129, 10.5825 174 / 5
0 7298 BUDALEN 62.9116, 10.4267 198 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8504, 10.5214 179 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7901, 10.5844 174 / 4
0 7298 BUDALEN 62.9099, 10.4223 198 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8504, 10.5214 179 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8122, 10.5267 176 / 10
0 7298 BUDALEN 62.8149, 10.5619 174 / 35
0 7298 BUDALEN 62.8735, 10.4532 193 / 30
0 7298 BUDALEN 62.8415, 10.4483 193 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8002, 10.6071 175 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9295, 10.4641 199 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9345, 10.4697 199 / 2
0 7298 BUDALEN 62.9341, 10.4692 199 / 2
0 7298 BUDALEN 62.7721, 10.6212 179 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8227, 10.5255 176 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9318, 10.4653 199 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8697, 10.4937 180 / 5
0 7298 BUDALEN 62.7399, 10.6519 176 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7274, 10.7072 200 / 6
0 7298 BUDALEN 62.7937, 10.4482 181 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7432, 10.6560 211 / 5
0 7298 BUDALEN 62.8675, 10.4567 193 / 24
0 7298 BUDALEN 62.8800, 10.4821 181 / 30
0 7298 BUDALEN 62.7952, 10.4205 184 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9318, 10.4653 199 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8721, 10.4537 193 / 14
0 7298 BUDALEN 62.8179, 10.4385 185 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9479, 10.4767 69 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8645, 10.4493 192 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8227, 10.5474 172 / 13
0 7298 BUDALEN 62.7376, 10.4677 187 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7671, 10.4362 69 / 2
0 7298 BUDALEN 62.7429, 10.6568 211 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7235, 10.4819 187 / 2
0 7298 BUDALEN 62.7931, 10.6508 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9465, 10.4755 70 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7426, 10.6584 176 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7370, 10.4667 187 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8900, 10.5874 169 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8036, 10.5998 173 / 3
0 7298 BUDALEN 62.7369, 10.4664 187 / 2
0 7298 BUDALEN 62.8178, 10.4586 187 / 1
0 7298 BUDALEN 62.8215, 10.4468 187 / 3
0 7298 BUDALEN 62.8111, 10.4320 188 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7964, 10.6245 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7963, 10.6250 402 / 1
0 7298 BUDALEN 62.9475, 10.4199 68 / 2
0 7298 BUDALEN 62.7500, 10.4320 191 / 1
0 7298 BUDALEN 62.7965, 10.6249 402 / 1
0 7298 BUDALEN