Seterdalsvegen 640
7590 TYDAL

Seterdalsvegen 640, 7590 TYDAL er ei adresse i Tydal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Seterdalsvegen 640, 7590 TYDAL:

  • Postnummer: 7590 TYDAL
  • Gards-/bruksnummer: 164 / 36 i 5033 Tydal
  • Grunnkrins: 106 GRÆSLI
  • Valkrins: 1 Tydal
  • Kyrkjesogn: 9080302 Tydal
  • Tettstad:

Seterdalsvegen

Seterdalsvegen er ein veg i Tydal kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 96 til 640.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Seterdalsvegen 96 7590 TYDAL 63.0624, 11.4290 164 / 1
Seterdalsvegen 300 7590 TYDAL 63.0459, 11.4221 165 / 34
Seterdalsvegen 427 7590 TYDAL 63.0503, 11.3952 164 / 1
Seterdalsvegen 608 7590 TYDAL 63.0370, 11.3965 164 / 10
Seterdalsvegen 609 7590 TYDAL 63.0379, 11.3960 164 / 6
Seterdalsvegen 618 7590 TYDAL 63.0370, 11.3950 164 / 27
Seterdalsvegen 619 7590 TYDAL 63.0373, 11.3946 164 / 26
Seterdalsvegen 640 7590 TYDAL 63.0363, 11.3911 164 / 36

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken