Åsvangvegen 679
2332 ÅSVANG

Åsvangvegen 679, 2332 ÅSVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsvangvegen 679, 2332 ÅSVANG:

  • Postnummer: 2332 ÅSVANG
  • Gards-/bruksnummer: 404 / 195 i 0417
  • Grunnkrins: 507 ÅSEN
  • Valkrins: 8 ÅSBYGDA
  • Kyrkjesogn: 3010502 Vallset
  • Tettstad:

Åsvangvegen

Åsvangvegen er ein veg i Stange kommune med 177 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 796.

Adressene i Åsvangvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsvangvegen 10 2334 ROMEDAL 60.7367, 11.2936 316 / 43
Åsvangvegen 17 2334 ROMEDAL 60.7365, 11.2955 316 / 95
Åsvangvegen 19 2334 ROMEDAL 60.7364, 11.2956 316 / 95
Åsvangvegen 20 2334 ROMEDAL 60.7370, 11.2949 316 / 46
Åsvangvegen 21 2334 ROMEDAL 60.7363, 11.2958 316 / 95
Åsvangvegen 23 2334 ROMEDAL 60.7362, 11.2959 316 / 95
Åsvangvegen 25 2334 ROMEDAL 60.7361, 11.2960 316 / 95
Åsvangvegen 27 2334 ROMEDAL 60.7359, 1,000.0000 316 / 95
Åsvangvegen 29A 2334 ROMEDAL 60.7366, 11.2962 316 / 95
Åsvangvegen 29B 2334 ROMEDAL 60.7366, 11.2961 316 / 95
Åsvangvegen 31A 2334 ROMEDAL 60.7365, 11.2962 316 / 95
Åsvangvegen 31B 2334 ROMEDAL 60.7365, 11.2963 316 / 95
Åsvangvegen 33A 2334 ROMEDAL 60.7368, 11.2960 316 / 95
Åsvangvegen 33B 2334 ROMEDAL 60.7367, 11.2959 316 / 95
Åsvangvegen 35A 2334 ROMEDAL 60.7366, 11.2960 316 / 95
Åsvangvegen 35B 2334 ROMEDAL 60.7367, 11.2961 316 / 95
Åsvangvegen 36 2334 ROMEDAL 60.7375, 11.2977 318 / 35
Åsvangvegen 37 2334 ROMEDAL 60.7368, 11.2988 316 / 7
Åsvangvegen 38 2334 ROMEDAL 60.7377, 11.2992 318 / 42
Åsvangvegen 40 2334 ROMEDAL 60.7373, 11.2987 318 / 37
Åsvangvegen 59 2334 ROMEDAL 60.7359, 11.3012 318 / 20
Åsvangvegen 70 2334 ROMEDAL 60.7357, 11.3035 318 / 22
Åsvangvegen 81 2334 ROMEDAL 60.7346, 11.3033 318 / 9
Åsvangvegen 82 2334 ROMEDAL 60.7351, 11.3047 318 / 23
Åsvangvegen 114 2334 ROMEDAL 60.7331, 11.3087 318 / 28
Åsvangvegen 116 2334 ROMEDAL 60.7327, 11.3092 318 / 28
Åsvangvegen 118 2334 ROMEDAL 60.7325, 11.3096 318 / 27
Åsvangvegen 126 2334 ROMEDAL 60.7318, 11.3117 318 / 5
Åsvangvegen 151 2334 ROMEDAL 60.7302, 11.3121 318 / 44
Åsvangvegen 154 2334 ROMEDAL 60.7306, 11.3130 318 / 29
Åsvangvegen 155 2334 ROMEDAL 60.7294, 11.3113 318 / 8
Åsvangvegen 156 2334 ROMEDAL 60.7327, 11.3122 318 / 7
Åsvangvegen 160 2334 ROMEDAL 60.7324, 11.3169 318 / 12
Åsvangvegen 162 2334 ROMEDAL 60.7299, 11.3178 318 / 6
Åsvangvegen 164 2334 ROMEDAL 60.7300, 11.3175 318 / 6
Åsvangvegen 166 2334 ROMEDAL 60.7305, 11.3179 318 / 70
Åsvangvegen 172 2334 ROMEDAL 60.7286, 11.3159 318 / 4
Åsvangvegen 176 2334 ROMEDAL 60.7286, 11.3190 318 / 25
Åsvangvegen 180 2334 ROMEDAL 60.7274, 11.3199 319 / 2
Åsvangvegen 182 2334 ROMEDAL 60.7276, 11.3197 319 / 2
Åsvangvegen 190 2334 ROMEDAL 60.7274, 11.3181 318 / 3
Åsvangvegen 210 2334 ROMEDAL 60.7265, 11.3203 319 / 14
Åsvangvegen 212 2334 ROMEDAL 60.7258, 11.3209 319 / 1
Åsvangvegen 229 2334 ROMEDAL 60.7247, 11.3220 319 / 11
Åsvangvegen 233 2334 ROMEDAL 60.7221, 11.3218 319 / 8
Åsvangvegen 235 2334 ROMEDAL 60.7237, 11.3238 319 / 9
Åsvangvegen 236 2334 ROMEDAL 60.7247, 11.3235 319 / 17
Åsvangvegen 238 2334 ROMEDAL 60.7251, 11.3234 319 / 10
Åsvangvegen 244 2334 ROMEDAL 60.7246, 11.3241 319 / 12
Åsvangvegen 246 2334 ROMEDAL 60.7243, 11.3246 319 / 13
Åsvangvegen 248 2334 ROMEDAL 60.7244, 11.3253 319 / 19
Åsvangvegen 254 2334 ROMEDAL 60.7249, 1,000.0000 319 / 24
Åsvangvegen 255 2334 ROMEDAL 60.7231, 11.3250 319 / 16
Åsvangvegen 257 2334 ROMEDAL 60.7226, 11.3255 319 / 15
Åsvangvegen 258 2334 ROMEDAL 60.7270, 11.3250 319 / 5
Åsvangvegen 262 2334 ROMEDAL 60.7244, 11.3270 319 / 3
Åsvangvegen 264 2334 ROMEDAL 60.7233, 11.3274 359 / 2
Åsvangvegen 267 2334 ROMEDAL 60.7227, 11.3273 359 / 1
Åsvangvegen 269 2334 ROMEDAL 60.7229, 11.3281 359 / 3
Åsvangvegen 273 2334 ROMEDAL 60.7219, 11.3247 319 / 7
Åsvangvegen 359 2332 ÅSVANG 60.7230, 11.3434 360 / 28
Åsvangvegen 362 2332 ÅSVANG 60.7234, 11.3438 320 / 1
Åsvangvegen 366 2332 ÅSVANG 60.7233, 11.3446 360 / 25
Åsvangvegen 370 2332 ÅSVANG 60.7230, 11.3451 360 / 21
Åsvangvegen 381 2332 ÅSVANG 60.7221, 11.3461 360 / 18
Åsvangvegen 382 2332 ÅSVANG 60.7220, 11.3476 360 / 10
Åsvangvegen 385 2332 ÅSVANG 60.7216, 11.3464 360 / 24
Åsvangvegen 396 2332 ÅSVANG 60.7213, 11.3487 360 / 40
Åsvangvegen 397 2332 ÅSVANG 60.7210, 11.3476 360 / 32
Åsvangvegen 417 2332 ÅSVANG 60.7194, 11.3498 360 / 2
Åsvangvegen 421 2332 ÅSVANG 60.7191, 11.3506 404 / 89
Åsvangvegen 422 2332 ÅSVANG 60.7192, 11.3512 360 / 20
Åsvangvegen 423 2332 ÅSVANG 60.7192, 11.3505 360 / 16
Åsvangvegen 425 2332 ÅSVANG 60.7189, 11.3508 404 / 95
Åsvangvegen 426 2332 ÅSVANG 60.7190, 11.3517 360 / 51
Åsvangvegen 428 2332 ÅSVANG 60.7189, 11.3519 360 / 29
Åsvangvegen 429 2332 ÅSVANG 60.7179, 11.3504 257 / 39
Åsvangvegen 430 2332 ÅSVANG 60.7188, 11.3521 360 / 15
Åsvangvegen 436 2332 ÅSVANG 60.7185, 11.3531 360 / 58
Åsvangvegen 452 2332 ÅSVANG 60.7173, 11.3549 360 / 34
Åsvangvegen 457 2332 ÅSVANG 60.7146, 11.3547 360 / 44
Åsvangvegen 461 2332 ÅSVANG 60.7135, 11.3546 360 / 1
Åsvangvegen 463 2332 ÅSVANG 60.7135, 11.3551 360 / 1
Åsvangvegen 476 2332 ÅSVANG 60.7170, 11.3582 360 / 33
Åsvangvegen 479 2332 ÅSVANG 60.7150, 11.3583 360 / 57
Åsvangvegen 480 2332 ÅSVANG 60.7175, 11.3604 360 / 14
Åsvangvegen 482 2332 ÅSVANG 60.7173, 11.3602 360 / 14
Åsvangvegen 484 2332 ÅSVANG 60.7162, 11.3598 360 / 8
Åsvangvegen 493 2332 ÅSVANG 60.7147, 11.3599 360 / 27
Åsvangvegen 510 2332 ÅSVANG 60.7170, 11.3659 361 / 15
Åsvangvegen 512 2332 ÅSVANG 60.7170, 11.3685 361 / 6
Åsvangvegen 516 2332 ÅSVANG 60.7200, 11.3712 361 / 9
Åsvangvegen 518 2332 ÅSVANG 60.7198, 11.3734 361 / 21
Åsvangvegen 522 2332 ÅSVANG 60.7182, 11.3749 361 / 20
Åsvangvegen 524 2332 ÅSVANG 60.7188, 11.3726 361 / 1
Åsvangvegen 527 2332 ÅSVANG 60.7141, 11.3638 365 / 1
Åsvangvegen 528 2332 ÅSVANG 60.7167, 11.3704 361 / 5
Åsvangvegen 532 2332 ÅSVANG 60.7164, 11.3661 361 / 16
Åsvangvegen 534 2332 ÅSVANG 60.7162, 11.3655 361 / 19
Åsvangvegen 567 2332 ÅSVANG 60.7111, 11.3686 366 / 12
Åsvangvegen 591 2332 ÅSVANG 60.7076, 11.3729 367 / 19
Åsvangvegen 595 2332 ÅSVANG 60.7063, 11.3732 367 / 12
Åsvangvegen 597 2332 ÅSVANG 60.7058, 11.3729 367 / 14
Åsvangvegen 599 2332 ÅSVANG 60.7045, 11.3715 368 / 4
Åsvangvegen 603 2332 ÅSVANG 60.7050, 11.3749 368 / 13
Åsvangvegen 605 2332 ÅSVANG 60.7030, 11.3746 370 / 6
Åsvangvegen 607 2332 ÅSVANG 60.7005, 11.3747 370 / 1
Åsvangvegen 608 2332 ÅSVANG 60.7098, 11.3756 366 / 8
Åsvangvegen 609 2332 ÅSVANG 60.7014, 11.3765 370 / 5
Åsvangvegen 613 2332 ÅSVANG 60.7002, 11.3796 370 / 3
Åsvangvegen 617 2332 ÅSVANG 60.7034, 11.3779 370 / 4
Åsvangvegen 619 2332 ÅSVANG 60.7045, 11.3771 368 / 5
Åsvangvegen 621 2332 ÅSVANG 60.7056, 11.3760 368 / 11
Åsvangvegen 623 2332 ÅSVANG 60.7060, 11.3768 367 / 2
Åsvangvegen 626 2332 ÅSVANG 60.7092, 11.3766 366 / 11
Åsvangvegen 627 2332 ÅSVANG 60.7077, 11.3744 367 / 9
Åsvangvegen 630 2332 ÅSVANG 60.7104, 11.3751 365 / 3
Åsvangvegen 631 2332 ÅSVANG 60.7087, 11.3761 365 / 5
Åsvangvegen 633 2332 ÅSVANG 60.7082, 11.3770 404 / 185
Åsvangvegen 634 2332 ÅSVANG 60.7123, 11.3759 365 / 2
Åsvangvegen 637 2332 ÅSVANG 60.7076, 11.3785 404 / 198
Åsvangvegen 638 2332 ÅSVANG 60.7089, 11.3792 404 / 91
Åsvangvegen 639 2332 ÅSVANG 60.7084, 11.3794 404 / 29
Åsvangvegen 642 2332 ÅSVANG 60.7142, 11.3816 404 / 205
Åsvangvegen 644 2332 ÅSVANG 60.7145, 11.3821 404 / 35
Åsvangvegen 646 2332 ÅSVANG 60.7155, 11.3824 404 / 176
Åsvangvegen 648 2332 ÅSVANG 60.7162, 11.3806 361 / 10
Åsvangvegen 652 2332 ÅSVANG 60.7194, 11.3848 361 / 2
Åsvangvegen 654 2332 ÅSVANG 60.7167, 11.3849 361 / 3
Åsvangvegen 658 2332 ÅSVANG 60.7151, 11.3866 362 / 32
Åsvangvegen 660 2332 ÅSVANG 60.7141, 11.3879 362 / 34
Åsvangvegen 664 2332 ÅSVANG 60.7149, 11.3833 404 / 189
Åsvangvegen 666 2332 ÅSVANG 60.7130, 11.3819 404 / 222
Åsvangvegen 668 2332 ÅSVANG 60.7128, 11.3824 362 / 30
Åsvangvegen 670 2332 ÅSVANG 60.7089, 11.3809 404 / 30
Åsvangvegen 675 2332 ÅSVANG 60.7065, 11.3838 404 / 31
Åsvangvegen 677 2332 ÅSVANG 60.7059, 11.3837 404 / 188
Åsvangvegen 678 2332 ÅSVANG 60.7095, 11.3869 362 / 19
Åsvangvegen 679 2332 ÅSVANG 60.7058, 11.3822 404 / 195
Åsvangvegen 680 2332 ÅSVANG 60.7091, 11.3878 362 / 31
Åsvangvegen 682 2332 ÅSVANG 60.7104, 11.3892 362 / 1
Åsvangvegen 683 2332 ÅSVANG 60.7051, 11.3832 404 / 38
Åsvangvegen 684 2332 ÅSVANG 60.7113, 11.3909 362 / 1
Åsvangvegen 685 2332 ÅSVANG 60.7056, 11.3848 404 / 124
Åsvangvegen 686 2332 ÅSVANG 60.7133, 11.3910 362 / 28
Åsvangvegen 688 2332 ÅSVANG 60.7141, 11.3906 362 / 16
Åsvangvegen 690 2332 ÅSVANG 60.7170, 11.3991 362 / 35
Åsvangvegen 692 2332 ÅSVANG 60.7164, 11.4026 362 / 3
Åsvangvegen 694 2332 ÅSVANG 60.7142, 11.4048 362 / 4
Åsvangvegen 700 2332 ÅSVANG 60.7111, 11.3922 362 / 1
Åsvangvegen 702 2332 ÅSVANG 60.7103, 11.3921 362 / 5
Åsvangvegen 704 2332 ÅSVANG 60.7093, 11.3900 362 / 36
Åsvangvegen 708 2332 ÅSVANG 60.7080, 11.3874 362 / 15
Åsvangvegen 710 2332 ÅSVANG 60.7078, 11.3866 362 / 12
Åsvangvegen 712 2332 ÅSVANG 60.7073, 11.3874 362 / 21
Åsvangvegen 713 2332 ÅSVANG 60.7051, 11.3871 404 / 141
Åsvangvegen 719 2332 ÅSVANG 60.7045, 11.3850 404 / 123
Åsvangvegen 721 2332 ÅSVANG 60.7049, 11.3862 404 / 107
Åsvangvegen 725 2332 ÅSVANG 60.7045, 11.3874 404 / 155
Åsvangvegen 731 2332 ÅSVANG 60.7053, 11.3881 404 / 144
Åsvangvegen 736 2332 ÅSVANG 60.7066, 11.3890 362 / 10
Åsvangvegen 738 2332 ÅSVANG 60.7062, 11.3895 362 / 10
Åsvangvegen 739 2332 ÅSVANG 60.7042, 11.3896 404 / 40
Åsvangvegen 743 2332 ÅSVANG 60.6908, 11.3914 372 / 2
Åsvangvegen 745 2332 ÅSVANG 60.6898, 11.3919 372 / 1
Åsvangvegen 747 2332 ÅSVANG 60.6932, 11.3920 371 / 1
Åsvangvegen 751 2332 ÅSVANG 60.7028, 11.3909 404 / 202
Åsvangvegen 753 2332 ÅSVANG 60.7042, 11.3907 404 / 41
Åsvangvegen 755 2332 ÅSVANG 60.7047, 11.3904 404 / 183
Åsvangvegen 760 2332 ÅSVANG 60.7051, 11.3916 404 / 177
Åsvangvegen 762 2332 ÅSVANG 60.7050, 11.3930 404 / 42
Åsvangvegen 764 2332 ÅSVANG 60.7077, 11.3946 362 / 13
Åsvangvegen 766 2332 ÅSVANG 60.7080, 11.3950 362 / 6
Åsvangvegen 768 2332 ÅSVANG 60.7070, 11.3955 362 / 18
Åsvangvegen 770 2332 ÅSVANG 60.7058, 11.3943 362 / 20
Åsvangvegen 772 2332 ÅSVANG 60.7049, 11.3937 400 / 2
Åsvangvegen 796 2332 ÅSVANG 60.7032, 11.4002 362 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken