Åsveien 5
1605 FREDRIKSTAD

Åsveien 5, 1605 FREDRIKSTAD er ei adresse i Fredrikstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsveien 5, 1605 FREDRIKSTAD:

  • Postnummer: 1605 FREDRIKSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 208 / 384 i 0106 Fredrikstad
  • Grunnkrins: 1806 HASSINGEN
  • Valkrins: 18 Cicignon
  • Kyrkjesogn: 2010301 Glemmen
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Åsveien

Åsveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsveien 1 1605 FREDRIKSTAD 59.2154, 10.9438 208 / 1
Åsveien 2 1605 FREDRIKSTAD 59.2156, 10.9438 208 / 1
Åsveien 3 1605 FREDRIKSTAD 59.2157, 10.9443 208 / 316
Åsveien 4 1605 FREDRIKSTAD 59.2158, 10.9438 208 / 106
Åsveien 5 1605 FREDRIKSTAD 59.2158, 10.9445 208 / 384
Åsveien 6A 1605 FREDRIKSTAD 59.2159, 10.9438 208 / 1
Åsveien 6B 1605 FREDRIKSTAD 59.2160, 10.9441 208 / 1
Åsveien 7 1605 FREDRIKSTAD 59.2160, 10.9448 208 / 1
Åsveien 8A 1605 FREDRIKSTAD 59.2158, 10.9441 208 / 1
Åsveien 8B 1605 FREDRIKSTAD 59.2160, 10.9443 208 / 1
Åsveien 9 1605 FREDRIKSTAD 59.2161, 10.9450 208 / 1383
Åsveien 10 1605 FREDRIKSTAD 59.2161, 10.9445 208 / 1583
Åsveien 11A 1605 FREDRIKSTAD 59.2163, 10.9452 208 / 1
Åsveien 11B 1605 FREDRIKSTAD 59.2163, 10.9452 208 / 1
Åsveien 12 1605 FREDRIKSTAD 59.2162, 10.9446 208 / 247
Åsveien 13 1605 FREDRIKSTAD 59.2164, 10.9454 208 / 1
Åsveien 14 1605 FREDRIKSTAD 59.2164, 10.9449 208 / 686
Åsveien 15 1605 FREDRIKSTAD 59.2166, 10.9457 208 / 507
Åsveien 16 1605 FREDRIKSTAD 59.2166, 10.9452 208 / 1
Åsveien 17 1605 FREDRIKSTAD 59.2168, 10.9457 208 / 1
Åsveien 18 1605 FREDRIKSTAD 59.2167, 10.9452 208 / 1352
Åsveien 19 1605 FREDRIKSTAD 59.2169, 10.9461 208 / 1058
Åsveien 20 1605 FREDRIKSTAD 59.2171, 10.9454 208 / 517
Åsveien 21 1605 FREDRIKSTAD 59.2172, 10.9464 208 / 1439

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken