Almveien 13
1659 TORP

Almveien 13, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Almveien 13, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 640 / 46 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Almveien

Almveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Almveien 1 1659 TORP 59.2584, 11.1070 640 / 38
Almveien 2A 1659 TORP 59.2587, 11.1065 640 / 42
Almveien 2B 1659 TORP 59.2587, 11.1064 640 / 42
Almveien 3 1659 TORP 59.2583, 11.1067 640 / 39
Almveien 5 1659 TORP 59.2583, 11.1064 640 / 40
Almveien 6A 1659 TORP 59.2586, 11.1060 640 / 44
Almveien 6B 1659 TORP 59.2586, 11.1059 640 / 44
Almveien 7 1659 TORP 59.2581, 11.1062 640 / 41
Almveien 8 1659 TORP 59.2586, 11.1055 641 / 3
Almveien 9 1659 TORP 59.2581, 11.1071 640 / 64
Almveien 10 1659 TORP 59.2585, 11.1050 641 / 66
Almveien 11 1659 TORP 59.2580, 11.1068 640 / 45
Almveien 12 1659 TORP 59.2578, 11.1046 640 / 73
Almveien 13 1659 TORP 59.2579, 11.1065 640 / 46
Almveien 14 1659 TORP 59.2581, 11.1055 640 / 53
Almveien 15 1659 TORP 59.2578, 11.1063 640 / 47
Almveien 16 1659 TORP 59.2579, 11.1052 640 / 34
Almveien 17 1659 TORP 59.2578, 11.1060 640 / 48
Almveien 18 1659 TORP 59.2577, 11.1049 640 / 33
Almveien 19 1659 TORP 59.2575, 11.1055 640 / 49
Almveien 20 1659 TORP 59.2575, 11.1046 640 / 27
Almveien 21 1659 TORP 59.2574, 11.1054 640 / 50
Almveien 23 1659 TORP 59.2573, 11.1052 640 / 51
Almveien 25 1659 TORP 59.2572, 11.1050 640 / 52

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken