Barkveien 7
1659 TORP

Barkveien 7, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Barkveien 7, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 625 / 40 i 0106
  • Grunnkrins: 6305 TOFTEBERG
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Barkveien

Barkveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Barkveien 1 1659 TORP 59.2631, 11.0637 625 / 16
Barkveien 2 1659 TORP 59.2629, 11.0633 625 / 12
Barkveien 3 1659 TORP 59.2631, 11.0641 625 / 23
Barkveien 4A 1659 TORP 59.2628, 11.0646 625 / 49
Barkveien 4B 1659 TORP 59.2627, 11.0645 625 / 43
Barkveien 4C 1659 TORP 59.2625, 11.0647 625 / 1
Barkveien 5 1659 TORP 59.2631, 11.0645 625 / 24
Barkveien 5B 1659 TORP 59.2633, 11.0645 625 / 36
Barkveien 6 1659 TORP 59.2631, 11.0653 625 / 27
Barkveien 6B 1659 TORP 59.2631, 11.0653 625 / 27
Barkveien 7 1659 TORP 59.2635, 11.0652 625 / 40
Barkveien 8 1659 TORP 59.2633, 11.0652 625 / 58

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken