Blåveisveien 10
1659 TORP

Blåveisveien 10, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Blåveisveien 10, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 646 / 55 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Blåveisveien

Blåveisveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 44 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 38.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Blåveisveien 1 1659 TORP 59.2540, 11.0968 643 / 19
Blåveisveien 2 1659 TORP 59.2538, 11.0966 646 / 5
Blåveisveien 4 1659 TORP 59.2536, 11.0978 646 / 1
Blåveisveien 5 1659 TORP 59.2539, 11.0979 643 / 35
Blåveisveien 6A 1659 TORP 59.2536, 11.0982 646 / 1
Blåveisveien 6B 1659 TORP 59.2536, 11.0984 646 / 1
Blåveisveien 6C 1659 TORP 59.2536, 11.0988 646 / 10
Blåveisveien 7 1659 TORP 59.2539, 11.0984 643 / 36
Blåveisveien 8 1659 TORP 59.2536, 11.0992 646 / 4
Blåveisveien 9 1659 TORP 59.2539, 11.0989 643 / 37
Blåveisveien 9A 1659 TORP 59.2541, 11.0989 643 / 39
Blåveisveien 10 1659 TORP 59.2536, 11.1000 646 / 55
Blåveisveien 11 1659 TORP 59.2539, 11.0997 643 / 43
Blåveisveien 11A 1659 TORP 59.2541, 11.0996 643 / 40
Blåveisveien 12 1659 TORP 59.2536, 11.1003 646 / 35
Blåveisveien 14 1659 TORP 59.2536, 11.1006 646 / 36
Blåveisveien 15A 1659 TORP 59.2539, 11.1009 643 / 65
Blåveisveien 15B 1659 TORP 59.2538, 11.1012 643 / 71
Blåveisveien 16 1659 TORP 59.2535, 11.1010 646 / 51
Blåveisveien 17 1659 TORP 59.2535, 11.1013 644 / 9
Blåveisveien 18 1659 TORP 59.2533, 11.1010 646 / 8
Blåveisveien 19 1659 TORP 59.2533, 11.1015 646 / 8
Blåveisveien 19A 1659 TORP 59.2532, 11.1017 646 / 46
Blåveisveien 20 1659 TORP 59.2532, 11.1011 646 / 31
Blåveisveien 21 1659 TORP 59.2530, 11.1015 646 / 58
Blåveisveien 21A 1659 TORP 59.2530, 11.1018 646 / 49
Blåveisveien 21B 1659 TORP 59.2530, 11.1021 646 / 47
Blåveisveien 22 1659 TORP 59.2530, 11.1011 646 / 37
Blåveisveien 23 1659 TORP 59.2528, 11.1016 646 / 8
Blåveisveien 23A 1659 TORP 59.2528, 11.1018 644 / 9
Blåveisveien 23B 1659 TORP 59.2528, 11.1021 646 / 57
Blåveisveien 23C 1659 TORP 59.2528, 11.1024 644 / 15
Blåveisveien 24 1659 TORP 59.2528, 11.1011 646 / 34
Blåveisveien 25 1659 TORP 59.2524, 11.1016 646 / 8
Blåveisveien 25A 1659 TORP 59.2524, 11.1019 646 / 63
Blåveisveien 25B 1659 TORP 59.2525, 11.1022 644 / 9
Blåveisveien 26 1659 TORP 59.2527, 11.1011 646 / 8
Blåveisveien 27 1659 TORP 59.2522, 11.1017 646 / 8
Blåveisveien 28 1659 TORP 59.2525, 11.1012 646 / 8
Blåveisveien 30 1659 TORP 59.2524, 11.1012 646 / 8
Blåveisveien 32 1659 TORP 59.2522, 11.1012 646 / 54
Blåveisveien 34 1659 TORP 59.2521, 11.1013 646 / 8
Blåveisveien 36 1659 TORP 59.2519, 11.1013 646 / 53
Blåveisveien 38 1659 TORP 59.2518, 11.1013 646 / 59

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken