Bøkveien 4
1659 TORP

Bøkveien 4, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bøkveien 4, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 643 / 1 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Bøkveien

Bøkveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bøkveien 1 1659 TORP 59.2568, 11.0986 642 / 2
Bøkveien 2A 1659 TORP 59.2562, 11.0976 643 / 17
Bøkveien 2B 1659 TORP 59.2556, 11.0973 643 / 69
Bøkveien 3 1659 TORP 59.2569, 11.0990 642 / 49
Bøkveien 4 1659 TORP 59.2561, 11.0982 643 / 1
Bøkveien 5A 1659 TORP 59.2566, 11.0992 642 / 2
Bøkveien 5B 1659 TORP 59.2571, 11.0989 642 / 23
Bøkveien 6 1659 TORP 59.2564, 11.0986 643 / 48

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken