Fagerheimveien 4
1659 TORP

Fagerheimveien 4, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagerheimveien 4, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 641 / 92 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Fagerheimveien

Fagerheimveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagerheimveien 2 1659 TORP 59.2590, 11.1061 641 / 14
Fagerheimveien 3 1659 TORP 59.2595, 11.1066 642 / 10
Fagerheimveien 4 1659 TORP 59.2592, 11.1058 641 / 92
Fagerheimveien 5 1659 TORP 59.2597, 11.1062 641 / 53
Fagerheimveien 6 1659 TORP 59.2596, 11.1056 641 / 6
Fagerheimveien 7 1659 TORP 59.2601, 11.1065 641 / 77
Fagerheimveien 8 1659 TORP 59.2601, 11.1052 641 / 104
Fagerheimveien 9 1659 TORP 59.2603, 11.1064 641 / 76
Fagerheimveien 11 1659 TORP 59.2603, 11.1059 641 / 75
Fagerheimveien 13 1659 TORP 59.2600, 11.1058 641 / 74

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken