Sundløkkaveien 48B
1659 TORP

Sundløkkaveien 48B, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sundløkkaveien 48B, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 638 / 32 i 0106
  • Grunnkrins: 6306 SUNDLØKKA
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Sundløkkaveien

Sundløkkaveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 86.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sundløkkaveien 5 1659 TORP 59.2679, 11.0901 638 / 1
Sundløkkaveien 7 1659 TORP 59.2684, 11.0922 639 / 2
Sundløkkaveien 8 1659 TORP 59.2686, 11.0943 639 / 21
Sundløkkaveien 9 1659 TORP 59.2668, 11.0913 639 / 2
Sundløkkaveien 10 1659 TORP 59.2678, 11.0933 639 / 23
Sundløkkaveien 11 1659 TORP 59.2675, 11.0918 639 / 2
Sundløkkaveien 12 1659 TORP 59.2674, 11.0932 639 / 18
Sundløkkaveien 13 1659 TORP 59.2668, 11.0913 639 / 2
Sundløkkaveien 14 1659 TORP 59.2672, 11.0932 639 / 16
Sundløkkaveien 15 1659 TORP 59.2668, 11.0913 639 / 2
Sundløkkaveien 16 1659 TORP 59.2668, 11.0928 639 / 24
Sundløkkaveien 17 1659 TORP 59.2668, 11.0913 639 / 2
Sundløkkaveien 18 1659 TORP 59.2665, 11.0929 639 / 19
Sundløkkaveien 19 1659 TORP 59.2667, 11.0922 639 / 2
Sundløkkaveien 20 1659 TORP 59.2663, 11.0929 639 / 17
Sundløkkaveien 21 1659 TORP 59.2664, 11.0923 639 / 13
Sundløkkaveien 22 1659 TORP 59.2661, 11.0930 639 / 1
Sundløkkaveien 23 1659 TORP 59.2663, 11.0924 639 / 14
Sundløkkaveien 24 1659 TORP 59.2657, 11.0931 639 / 25
Sundløkkaveien 25 1659 TORP 59.2661, 11.0924 639 / 22
Sundløkkaveien 26 1659 TORP 59.2654, 11.0932 639 / 26
Sundløkkaveien 27 1659 TORP 59.2660, 11.0924 639 / 2
Sundløkkaveien 29 1659 TORP 59.2658, 11.0925 639 / 2
Sundløkkaveien 31 1659 TORP 59.2655, 11.0926 638 / 34
Sundløkkaveien 33 1659 TORP 59.2653, 11.0927 638 / 22
Sundløkkaveien 35A 1659 TORP 59.2650, 11.0926 638 / 18
Sundløkkaveien 35B 1659 TORP 59.2652, 11.0927 638 / 18
Sundløkkaveien 36A 1659 TORP 59.2650, 11.0934 638 / 7
Sundløkkaveien 36B 1659 TORP 59.2650, 11.0938 638 / 7
Sundløkkaveien 37 1659 TORP 59.2649, 11.0927 638 / 43
Sundløkkaveien 38 1659 TORP 59.2648, 11.0939 638 / 15
Sundløkkaveien 43 1659 TORP 59.2644, 11.0940 638 / 23
Sundløkkaveien 45 1659 TORP 59.2643, 11.0942 638 / 21
Sundløkkaveien 46 1659 TORP 59.2645, 11.0945 638 / 44
Sundløkkaveien 47 1659 TORP 59.2642, 11.0944 638 / 19
Sundløkkaveien 48 1659 TORP 59.2643, 11.0949 638 / 39
Sundløkkaveien 48B 1659 TORP 59.2642, 11.0954 638 / 32
Sundløkkaveien 50 1659 TORP 59.2641, 11.0956 638 / 33
Sundløkkaveien 53 1659 TORP 59.2637, 11.0956 641 / 2
Sundløkkaveien 60 1659 TORP 59.2631, 11.0979 638 / 42
Sundløkkaveien 62 1659 TORP 59.2629, 11.0983 638 / 41
Sundløkkaveien 64 1659 TORP 59.2627, 11.0985 638 / 40
Sundløkkaveien 66 1659 TORP 59.2626, 11.0989 638 / 37
Sundløkkaveien 67 1659 TORP 59.2624, 11.0982 641 / 122
Sundløkkaveien 68 1659 TORP 59.2626, 11.0994 638 / 35
Sundløkkaveien 68A 1659 TORP 59.2627, 11.0996 638 / 16
Sundløkkaveien 68B 1659 TORP 59.2638, 11.1012 638 / 10
Sundløkkaveien 70 1659 TORP 59.2623, 11.0998 638 / 12
Sundløkkaveien 71 1659 TORP 59.2621, 11.0984 641 / 122
Sundløkkaveien 72 1659 TORP 59.2622, 11.1000 638 / 12
Sundløkkaveien 73 1659 TORP 59.2616, 11.0986 641 / 52
Sundløkkaveien 74 1659 TORP 59.2620, 11.1002 638 / 12
Sundløkkaveien 75 1659 TORP 59.2609, 11.0986 641 / 123
Sundløkkaveien 76 1659 TORP 59.2618, 11.1005 638 / 9
Sundløkkaveien 78 1659 TORP 59.2613, 11.1013 641 / 106
Sundløkkaveien 78A 1659 TORP 59.2615, 11.1009 641 / 107
Sundløkkaveien 79 1659 TORP 59.2612, 11.0999 641 / 48
Sundløkkaveien 80 1659 TORP 59.2611, 11.1014 641 / 24
Sundløkkaveien 81 1659 TORP 59.2608, 11.1004 641 / 99
Sundløkkaveien 82 1659 TORP 59.2606, 11.1021 641 / 58
Sundløkkaveien 83 1659 TORP 59.2606, 11.1011 506 / 35
Sundløkkaveien 84 1659 TORP 59.2605, 11.1026 641 / 112
Sundløkkaveien 84B 1659 TORP 59.2608, 11.1025 641 / 29
Sundløkkaveien 86 1659 TORP 59.2605, 11.1030 641 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken